2008 m. kovo 18 d. ir 27 d. Lietuvių kalbos instituto „Lituanistikos židinyje“ LLVS

surengė seminarą literatūros vertėjams apie kalbos kultūrą

Nuo kalbos normų iki stiliaus

(žodžių vartojimo tradicijos ir mados, kalbos etiketo formulės ir kt.)


Seminarą vedė kalbininkė dr. Rita Miliūnaitė.


Trukmė – 2 valandos.