2008 m. vertėjų Bičiulių premija –
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY)
Lietuvos skyriui

Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos 2007 m. įsteigta Bičiulių premija skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai, – taigi kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Antrąją Bičiulių premiją literatūros vertėjai nusprendė skirti Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriui ir žurnalui „Rubinaitis“ už nuolatinį dėmesį vaikų ir jaunimo literatūros vertimams į lietuvių kalbą, už vertėjų ugdymą ir skatinimą.
Nuoširdžiai sveikiname!

Šių metų vertėjų Bičiulių premijos laureatas buvo apdovanotas atminimo dovana – skulptoriaus Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėle – ir diplomu per Vilniaus knygų mugę 2008 m. vasario 22 d. Litexpo rūmų Rašytojų kampe.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius – įsteigtas 1992 m. ir šiuo metu subūręs apie 100 bibliotekininkų ir skaitybos specialistų, literatūros tyrėjų ir kritikų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokytojų, rašytojų, vertėjų, leidėjų, dailininkų ir dailėtyrininkų, žurnalistų, studentų – siekia didinti visuomenės susidomėjimą vaikų literatūra, nagrinėti ir vertinti vaikų literatūrą, jos leidybą bei skaitybą, propaguoti meniškai brandžią vaikų literatūrą.
IBBY Lietuvos skyrius nuolat daug dėmesio skiria vaikų ir jaunimo literatūros vertimams į lietuvių kalbą. Kasmet balandžio 2-ąją per Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimą jis teikia premijas ne tik geriausių vaikų ir paauglių knygų rašytojams bei dailininkams, bet ir vertėjams už reikšmingiausius ir meniškiausius metų vertimus. Konkursui leidyklų pateikti vertimai vertinami išmaningai ir reikliai, atsižvelgiant ir į knygos meninę vertę, ir į vertimo kokybę, į lietuvių kalbos taisyklingumą.
IBBY Lietuvos skyriaus nuo 1994 m. leidžiamame „Rubinaičio“ žurnale nuolat publikuojami profesionalūs, išsamūs straipsniai, pristatantys ir nagrinėjantys verstinę vaikų bei jaunimo literatūrą, vertimų recenzijos. Jos naudingos ir vertėjams, ir redaktoriams, ir literatūros kritikams.
IBBY Lietuvos skyrius ir „Rubinaičio“ žurnalas nusipelnė Bičiulių premijos jau daug metų ugdydami vaikų ir jaunimo literatūros vertėjus ir dėmesingai vertindami jų darbus.
IBBY Lietuvos skyrius priklauso Tarptautinei vaikų ir jaunimo literatūros asociacijai (International Board on Books for Young People), kuri įkurta 1953 m. Šveicarijoje, Ciuriche, siekiant puoselėti vaikų ir jaunimo literatūrą, knygos meną, skatinti tarptautinius ryšius ir kultūrinius mainus. Kas dveji metai IBBY rengia pasaulinius kongresus. Jų metu įteikiami du tarptautiniai H. Ch. Anderseno medaliai – rašytojui ir dailininkui, paskelbiamas IBBY Garbės sąrašas, į kurį patenka geriausių knygų kūrėjai – rašytojai, iliustruotojai, vertėjai.


Pirmuoju Bičiulių premijos laureatu 2007 m. paskelbtas žurnalas „Gimtoji kalba“. Plačiau >>

 


Žurnalo "Gimtoji kalba" vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė ir IBBY Lietuvos skyriaus vadovas doc. dr. Kęstutis Urba