2008 m. kovo 5 d. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje įvyko
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos
visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Buvo patvirtintos LLVS 2007 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, Revizijos komisijos ataskaita, pristatyta ir aptarta 2008 m. LLVS veiklos programa.
Nuspręsta gegužės mėn. LLVS 4-ojo gimtadienio proga suorganizuoti renginį "Vertėjai skaito".

2008-2010 m. kadencijai išrinkta nauja valdyba ir komisijos:

PIRMININKĖ  Jurgita Mikutytė

VALDYBA:
Dalia Dilytė 
Antanas Gailius
Eglė Išganaitytė

Laimantas Jonušys 
Rasa Maželytė-Matulevičienė
Austėja Merkevičiūtė

ETIKOS KOMISIJA: Irena Balčiūnienė - pirmininkė, Diana Bučiūtė, Arvydas Valionis

REVIZIJOS KOMISIJA: Virgilijus Čepaitis - pirmininkas, Vyturys Jarutis, Renata Valotkienė
 

Garbės nariais priimti Palmira Čebelienė, Leonas Petravičius, Romualda Zagorskienė.