Aukštosioms mokykloms dėl vertimo mokslo ir kritikos publikacijų archyvo

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga savo tinklalapyje www.llvs.lt kaupia su grožinės ir humanitarinės literatūros vertimu, jo kritika, mokslu ir vertėjais susijusių publikacijų archyvą, kad visiems - ne tik mokslininkams ir literatūros kritikams, bet ypač pradedantiesiems vertėjams ir kitiems meniniu vertimu besidomintiems, - būtų prieinama visų laikų Lietuvos meninio vertimo teorijos ir kritikos bibliografija ir net patys tekstai.
Aukštųjų mokyklų dėstytojai ir studentai retkarčiais rašo darbus šiomis temomis, rengia pranešimus konferencijoms ir pan. Kartais tie darbai publikuojami moksliniuose žurnaluose, o neretai pranyksta archyvuose, nors galėtų pasitarnauti platesnei auditorijai, ypač studentams, ieškantiems šaltinių ir medžiagos ir dėl to besikreipiantiems būtent į Vertėjų sąjungą.

Tad norėtume pakviesti Jus prisidėti prie archyvo kūrimo ir nuolat siųsti Vertėjų sąjungai el. paštu info@llvs.lt reikšmingų, kokybiškų darbų bibliografinius duomenis (autoriaus vardas, pavardė, darbo pavadinimas, publikavimo vieta (arba saugojimo vieta) ir data, puslapių Nr.), o jeigu yra galimybė – ir pačius tekstus.

Labai tikimės, kad sėkmingai bendradarbiausime.

LLVS