LLVS VEIKLA 2008 m.

I. EDUKACINĖ PROGRAMA

1. Meistriškumo kursai pradedantiesiems vertėjams 2008 m. rudenį
Sudarytos atskiros vertėjų iš anglų ir vokiečių kalbų grupės. 
Kursų trukmė – 2,5 mėnesio, vieną kartą per savaitę (iš viso 10 kartų) po 2 valandas vakarais. Seminarus vedė patyrę vertėjai, redaktoriai, kalbininkai. Plačiau >>
2. Tobulinimosi seminarai ir dirbtuvės
-  Kovo 18 d. (ir kovo 27 d. pakartotinis) seminaras literatūros vertėjams apie kalbos kultūrą „Nuo kalbos normų iki stiliaus“ (žodžių vartojimo tradicijos ir mados, kalbos etiketo formulės ir kt.) Lietuvių kalbos instituto „Lituanistikos židinyje“. Vedėja dr. Rita Miliūnaitė.
-  Balandžio 2 d. paskaita-seminaras "Literatūrinė ir stilistinė J.Joyce'o apsakymo "Seserys" (iš rinkinio "The Dubliners". Vertė P. Gasiulis) vertimo analizė" Vilniaus mokytojų namų Mažojoje salėje. Vedėja Irena Balčiūnienė.
- Balandžio 9 d. ir gegužės 13 d. vertėjų iš vokiečių kalbos dirbtuvės A.Mickevičiaus bibliotekos Austrų ir šveicarų literatūrų skaitykloje. Šių dirbtuvių ir seminarų metu dalyviai pateikia kolegoms sunkiausias savo verčiamų tekstų vietas (vertimus su originalais) bendrai diskusijai. Vedėjas Antanas Gailius.
-  Balandžio 26 d. seminaras literatūros vertėjams iš anglų kalbos tema „Šnekamosios kalbos vertimas“ Vilniuje. Trukmė - 4 val. Vedėja Rasa Drazdauskienė.
- Spalio 1 d. paskaita "Įvadas į meninį vertimą". Vedėja Jurgita Mikutytė.
- Spalio 28 d. 18 val. Prancūzų kultūros centre, kino salėje, prancūzų k. vertėjų seminaras tema "Paryžiaus vietovardžiai". Seminaro vedėja Diana Bučiūtė. Plačiau >>

3. Seminarai pradedantiesiems grožinės literatūros vertimų redaktoriams, skirti aptarti redaktoriaus darbo užduotis ir ribas, supažindinti su meninio vertimo specifika ir tobulinti redagavimo įgūdžius.
- Pirmasis seminaras įvyko rugsėjo 9 d., pakartotinis seminaras įvyko spalio 16 d. Plačiau >> 
- Praktinis redagavimo seminaras pradedantiesiems redaktoriams lapkričio 19 d. Plačiau >>

4. Viešos diskusijos ir konferencijos naujai iškilusiems arba įsisenėjusiems meninio vertimo klausimams aptarti, vertimo mokslui ir teorijai skatinti, pasidalyti nuomonėmis ir patirtimi, drauge ieškoti atsakymų į ginčytinus klausimus, naujoms knygoms pristatyti.
Gegužės 8 d., ketvirtadienį, 18 val. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje įvyko renginys "Vertėjai skaito". Vertėjai pristatė reikšmingas savo verstas knygas, paskaitė trumpas ištraukas. Plačiau >>
Gruodžio 10 d. 18 val. Vilniaus mokytojų namų Svetainėje minikonferencija „Nauji to paties kūrinio vertimai“. Plačiau >>

5. Meninio vertimo konkursas "Noriu versti"
LLVS 2008 m. rudenį visus, dar neišvertusius nė vienos knygos, pakvietė išmėginti jėgas meninio vertimo konkurse. Plačiau >> 

II. PREMIJOS, ŠVENTĖS

1. Bičiulių premija
Antrasis laureatas - Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius ir žurnalas „Rubinaitis“- paskelbtas per Vilniaus knygų mugę 2008 m. vasario 22 d. Laureatui įteikti diplomas ir atminimo dovana (Arvydo Ališankos sukurta skulptūrėlė). Plačiau >>
Bičiulių premija skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai Taigi laureatu gali tapti kritikas (-ė), žurnalistas (-ė), redaktorė (-ius), pedagogė (-as), kalbininkas (-ė), bibliotekininkė (-as) ar biblioteka, leidykla ar leidėja (-s) etc. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį į literatūros vertimo meną, populiarinimą ir sklaidą.
Plačiau >>

2. Antipremija
Siekdama atkreipti leidėjų ir skaitytojų dėmesį į vertimo kokybę ir vertėjo darbą, ginti literatūros vertėjo profesijos prestižą, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga antrą kartą skyrė Antipremiją už aplaidų požiūrį į vertėjo darbą ir gerų leidybos tradicijų nepaisymą per pastaruosius 3 metus: už nevykusius grožinės ir humanitarinės literatūros vertimus (už originalo iškraipymą, prastą lietuvių kalbą, aklą sekimą kitu to kūrinio vertimu), už vertėjo autorinių teisių pažeidimą (vertėjo pavardės neminėjimą, vertimų kartotinius leidimus be sutarties etc.), už netikusį redagavimą.
2008 m. Antipremijos laureatai paskelbti per Vilniaus knygų mugę vasario 22 d. >>

 
3. Dominyko Urbo konkurso premija už geriausią vertimo debiutą
Premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už debiutą: per pastaruosius trejus metus publikuotą profesionalų, menišką pirmą arba antrą vertimą į lietuvių kalbą. Konkurso tikslas – įvertinti ir skatinti pradedančiuosius literatūros vertėjus bei sudaryti prielaidas lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno kūrėjais. Plačiau >>
2008 m. Urbo premijai pasiūlyti šešių vertėjų darbai iš anglų, prancūzų, latvių ir japonų kalbų.
Premija (2000 Lt ir diplomas) buvo įteikta įteikta Erikai Sabaliauskaitei 2008 m. balandžio 28 d., minint vertėjo, redaktoriaus, kalbininko, ilgamečio jaunųjų vertėjų ugdytojo Dominyko Urbo 100-ąsias gimimo metines ir pristatant jo atminimui skirtą parodą Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Plačiau >>

4. Literatūros redaktoriaus premija
Leidykla „Vaga“ ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2008 m. balandį įsteigė premiją grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.
Premijos tikslas – pagerbti redaktorius, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.
Leidykla "Vaga" premijos laureatui kasmet įteiks skulptūrėlę (skulptorius Viktoras Tunkevičius), pavadintą „Auksinė lupa“, simbolizuojančią kruopštų redaktoriaus darbą.
Premiją ketinama teikti kiekvienų metų balandžio 28 dieną, minint redaktoriaus ir vertėjo, ilgamečio „Vagos“ darbuotojo Dominyko Urbo gimimo metines, kartu su LLVS įsteigta D.Urbo premija už literatūros vertėjo debiutą.
Pirmąja „Auksinės lupos“ laureate paskelbta ir per D.Urbo 100-ųjų gimimo metinių minėjimą 2008 m. balandžio 28 d. skulptūrėle ir diplomu apdovanota redaktorė ir vertėja Donata Linčiuvienė. Plačiau >>
 
5. Šv. Jeronimo premijos ir jų įteikimo vakaras Tarptautinę vertėjų dieną rugsėjo 30-ąją
Šv. Jeronimo premija grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą ir Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio įteiktos rugsėjo 30-ąją Taikomosios dailės muziejuje, švenčiant Tarptautinę vertėjų dieną. 2008 m. premijos laureatai - vertėja iš prancūzų kalbos Ramutė Ramunienė ir vertėjas į latvių kalbą Talrids Rullis. Sveikinimo žodį tarė LR kultūros ministras Jonas Jučas. Koncertavo akordeonų kvintetas "Concertino". Plačiau >>
 
III. PUBLIKACIJŲ APIE VERTIMO TEORIJĄ IR PRAKTIKĄ SKATINIMAS

1. Internetinis vertimo kritikos archyvas
LLVS savo tinklalapyje kaupia vertimo kritikos ir mokslo archyvą, kad visiems - ne tik kritikams, bet ypač pradedantiesiems vertėjams ir meniniu vertimu besidomintiems studentams - būtų prieinami reikšmingiausi Lietuvos meninio vertimo teorijos ir kritikos darbai, publikuoti kultūrinėje spaudoje. Senieji darbai skenuojami ir dedami į LLVS tinklalapį. Irena Balčiūnienė sudaro ir vis papildo šių darbų bibliografiją. LLVS norėtų aktyviau į šį darbą įtraukti aukštąsias mokyklas >>

2. Vertimo menui nusipelniusių asmenybių patirties perėmimas
Leidyba vis labiau tampa tik verslu, pamirštamos geros leidybos tradicijos, vis dažniau iškyla klausimų, kokios iš tikrųjų yra vertėjo pareigos, darbo etika, kaip jis turėtų bendradarbiauti su redaktoriumi, kokios redaktoriaus atsakomybės ribos ir t.t. Nuolat prisimenama senoji „Vagos“ mokykla kaip pavyzdinis vertėjų ir redaktorių ugdymo modelis. Pamažu senoji vertėjų karta išeina iš vertimo barų, taigi būtina perimti jos patirtį, taip pat stengtis išlaikyti atminimą apie iškilias asmenybes. Todėl LLVS iniciavo publikacijų seriją „Vertimo meistrų pamokos“, kurią sudaro pokalbiai, vertėjų portretai, atsiminimai ir kt. straipsniai.
Jau publikuota:
„Vertimas yra tokia keista būsena tarp amato ir meno“. R.Drazdauskienės pokalbis su Virgilijum Čepaičiu apie vertėjo darbą. Naujasis židinys/Aidai 2008 m. Nr. 2
"Geriausius metus paaukojau Grimmų pasakoms". Su Adomu Drukteniu kalbasi Jurgita Mikutytė. Literatūra ir menas 2008-03-21 >>
Užburto žodžio beieškant. Su Palmira Čebeliene kalbasi Diana Bučiūtė. Metai 2008 m. Nr. 5 >>
Kuosaitė, Elena; Dilytė, Dalia. Apie vertėjo vergiją ir laisvę. Su Elena Kuosaite-Jašinskiene kalbasi Dalia Dilytė. Literatūra ir menas 2008-06-27
Musteikis, Audrius. E.Vengrienė: "Ir dabar mintyse verčiu". Lietuvos žinios 2008-07-01
Zagorskienė, Roma; Bučiūtė, Diana. Tarp redagavimo ir vertimo. Su Roma Zagorskiene kalbasi Diana Bučiūtė Literatūra ir menas 2008-09-19
Musteikis, Audrius. L.Petravičius: paskui tobulą tekstą. Lietuvos žinios 2008-10-22
Sirijos Giraitė, Danutė; Musteikis, Audrius. "Kuo tik nesu buvusi". Su Danute Sirijos Giraite kalbasi Audrius Musteikis. Lietuvos žinios 2008-12-04
„Knygai išversti man reikia mažiausiai metų“. Povilą Gasiulį kalbina Jurgita Mikutytė. Literatūra ir menas 2009-01-09
„Pažodiškumo virusas labai gajus”. Vertėją, redaktorių Kazimierą Algimantą Antanavičių kalbina Solveiga Daugirdaitė. Literatūra ir menas 2009-01-23

3. Verstinių knygų recenzijos ir apžvalgos. 
LLVS skatina ir kultūrinę, ir populiariąją spaudą skirti daugiau dėmesio ne tik literatūrai apskritai, bet ir vertimams konkrečiai, lavinti visų pakraipų ir lygių kultūros apžvalgininkus išsamiau ir įdėmiau rašyti apie verstines knygas ir žinoti, į ką svarbu atkreipti dėmesį rašant apie vertimus.
Projekto tikslas - kelti knygų apžvalgų lygį, ugdyti žiniasklaidos ir visuomenės įprotį vertimo kokybę ir specifiką laikyti vienu iš svarbių knygos aspektų, visada minėti vertėjo pavardę, skatinti skaitytojų susidomėjimą verstine literatūra.
Siekiame, kad knygų pristatymas spaudoje neapsiribotų anotacijomis (kaip dažniausiai yra iki šiol), o vertimas būtų įvertinamas profesionaliai, t. y. ne tik ieškant lietuvių kalbos kultūros ar korektūros klaidų, bet lyginant jį su originalu, pateikiant ne tik prasto vertimo, bet (tai dar svarbiau!) itin vykusių, kūrybiškų sprendimų pavyzdžius, stengiantis išanalizuoti, ar vertimas atitinka literatūrinės epochos, autoriaus ir kūrinio dvasią, nuotaiką, stilių, ar daro tokį patį poveikį, ar vertėjas susidorojo su sunkiomis teksto vietomis, kaip perteikė kultūros realijas ir t.t. 
2008 m. sausį išplatintas kreipimasis į verstinės literatūros apžvalgininkus >> 
Kaip rašyti recenziją apie verstinį literatūros kūrinį >>
Visos recenzijos ir straipsniai neribotą laiką publikuojami ir kaupiami LLVS tinklalapyje www.llvs.lt.
Nuorodos: 2006 m. vykdytas LLVS projektas "Vertimo kritikos gaivinimas" >>,    Verstinės literatūros kritikos apžvalga >>,

2008 m. LLVS iniciatyva pasirodė šie straipsniai:
Dilytė, Dalia. "Jotemos" magai. Literatūra ir menas 2008-02-29
Švambarytė, Dalia. Auksinio obuolio serija - kas tai? Literatūra ir menas 2008-02-29
Mikučionis, Ugnius. "Kai ne mūzos, o pelės lanko...". Šiaurės Atėnai 2008-02-29
Petrauskas, Valdas. Kelios pastabos apie Margaret Atwood apsakymo "The Age of Lead" - "Švino amžius" vertimą 
Brundzaitė, Ramunė. Pasaulis pagal Irvingą. Kaip garsiojo amerikiečių rašytojo knygos skamba lietuviškai? Žurnalas "Istorijos" 2008 m. Nr 4
Ieva Steponavičiūtė Aleksiejūnienė. Beveik detektyvinė Astridos Lindgren knygų apie seklį Kalį vertimų istorija. Literatūra ir menas 2008-05-16
 
IV. DOMINYKO URBO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS
2008 m. balandžio 28 d. buvo minimos 100-osios garsaus vertėjo, redaktoriaus, vertėjų ugdytojo, kalbininko Dominyko Urbo gimimo metinės (plačiau apie renginį >>). Šia proga LLVS kartu Nacionaline M.Mažvydo biblioteka surengė Urbo atminimo parodą, balandžio 28-ąją įvyko parodos pristatymas ir aukščiau minėtos naujai įsteigtos D. Urbo vardo premijos įteikimas. 1996 m. mirusio D. Urbo kūrybinį palikimą, saugomą Literatūros ir meno archyve, peržiūrėjo Donata Linčiuvienė, Irena Balčiūnienė ir Jurgita Mikutytė. Svarbiausi ir įdomiausi raštai, laiškai, dokumentai, nuotraukos buvo nuskenuoti ir nukopijuoti. Sudaryta išsami D.Urbo vertimų, recenzijų, publikacijų bibliografija, parengti straipsniai apie Urbo asmenybę, skirti pristatyti ją jaunajai vertėjų kartai ir skaitytojams.

V. TARPTAUTINĖ VEIKLA

2008 m. vasario 29-kovo 2 d. Baltijos rašytojų tarybos (BWC) generalinė asamblėja Visbyje (Švedija). LLVS atstovavo Linas Rybelis.
 
2008 m. birželio 6-8 d. Rodo saloje (Graikija) įvyko Trijų jūrų rašytojų ir vertėjų tarybos (TSWTC) generalinė asamblėja. LLVS atstovavo Dalia Staponkutė, TSWTC valdybos narė. Plačiau >>
 
2008 m. birželio 27-29 d. Stokholme įvyko Europos literatūros vertėjų asociacijos (CEATL) generalinė asamblėja. Plačiau >> 
 
2008 m. birželio 29-liepos 2 d. Stokholme įvyko tarptautinis rašytojų ir vertėjų kongresas WALTIC. Jame dalyvavo apie 600 dalyvių iš 90 šalių. Kongreso temos: kultūrų dialogas, vertėjo vaidmuo ir darbo sąlygos šiuolaikiniame pasaulyje, skaitymo skatinimas, literatūra skaitmeniniame pasaulyje ir daug kitų. Plačiau >>

2008 m. rugpjūčio 4-7 d. Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) XVIII pasaulio vertėjų kongresas Šanchajuje. Kongrese vyko daug seminarų ir diskusijų visomis vertėjams aktualiomis temomis. Plačiau >>

VI. Literatūros vertėjų apklausos LLVS tinklalapyje. Visus kviečiame siūlyti klausimus ir atsakymų variantus joms.

Bendradarbiavimas
LLVS dalyvauja Lietuvos meno kūrėjų asociacijos veikloje >>.
2008 m. LLVS bendradarbiavo su Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra, Lietuvių kalbos institutu (LKI), Valstybine lietuvių kalbos komisija, Valstybine kalbos inspekcija, Lietuvių PEN centru, savaitraščiiais "Literatūra ir menas, "Šiaurės Atėnai", žurnalais „Gimtoji kalba“, "Naujasis židinys/Aidai",  leidyklomis "Vaga", "Alma littera", A.Mickevičiaus bibliotekos Austrų ir šveicarų literatūrų skaitykla, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, Prancūzų kultūros centru, Latvijos Respublikos ambasada Vilniuje ir kt.

Nariams el. paštu ar paštu buvo nuolat siunčiama naudinga informacija apie renginius bei konferencijas, premijas, konkursus, stipendijas, fondus, stažuotes Lietuvoje ir užsienyje, apie autorių teisę, mokesčius, honorarus, aktualias profesijos naujienas.

Pagrindiniai rėmėjai: LR kultūros ministerija, LR kultūros rėmimo fondas