DOMINYKO URBO PREMIJOS
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dominyko Urbo konkurso premiją už geriausią vertimo debiutą (toliau – premija) steigia Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau - LLVS).
2. Premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui už debiutą: per pastaruosius trejus metus publikuotą profesionalų, menišką pirmą arba antrą vertimą į lietuvių kalbą.
3. Konkurso tikslas – įvertinti ir skatinti pradedančiuosius literatūros vertėjus bei sudaryti prielaidas lengviau integruotis į Lietuvos kultūrinį gyvenimą ir tapti aktyviais meno kūrėjais.
4. Laureatui įteikiama piniginė 300 eurų premija ir diplomas.
5. Premijos laureatas skelbiamas balandžio 28-ąją, minint Dominyko Urbo gimimo metines.


II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti vertėjai, leidyklos, asociacijos, švietimo įstaigos, valstybinės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.
7. Siūlymai pateikiami LLVS valdybai iki skelbime nurodytos datos. Prie motyvacinio laiško būtina pridėti kandidato išverstą knygą ir jos originalą. Konkursui gali būti pateikiami tik knyga išleisti vertimai.
8. Laureatą paprasta balsų dauguma išrenka LLVS valdyba, remdamasi ekspertų pateiktomis išvadomis.
9. Ekspertai kviečiami atsižvelgiant į kalbas, iš kurių yra išversti konkursui pateikti kūriniai.

_____________________________

PATVIRTINTA
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos
valdybos posėdyje
2024 m. sausio 10 d.
Protokolo Nr. 195