Kultūros ministerija kartu su Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga kviečia siūlyti kandidatus Šv. Jeronimo premijoms gauti

Kultūros ministerija kartu su Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, skiriančios Šv. Jeronimo premijas grožinės ir humanitarinės lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą ir užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą, kviečia siūlyti kandidatus šioms premijoms gauti.

Premija užsienio literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertimus į lietuvių kalbą, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui.

Premija lietuvių literatūros vertėjui skiriama kasmet už profesionalius ir meniškus lietuvių literatūros grožinių bei humanitarinių kūrinių vertimus iš lietuvių kalbos, už indėlį į tarptautinius kultūros mainus bei lietuvių literatūros sklaidą ir populiarinimą kitose šalyse.

Teikimus premijoms gauti prašome siųsti Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai iki 2023 m. gegužės 22 d. el. paštu: daiva@llvs.lt

Pareiškėjai turi pateikti rekomendaciją, kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymą bei darbų sąrašą. Vertinimo komisija turi teisę paprašyti pateikti kūrinių pavyzdžius.

Kandidatus premijai gauti gali siūlyti meno kūrėjų asociacijos, leidyklos, švietimo įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Šv. Jeronimo premijos teikiamos rugsėjo 30-ąją, minint Tarptautinę vertėjų – Šv. Jeronimo – dieną.

 

Apie premijas: https://www.llvs.lt/premijos?item=41&lang=lt