Mirė 2022-ųjų literatūros redaktoriaus premijos „Auksinė lupa“ laureatė, grožinės ir humanitarinės literatūros redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė

Šiandien, eidama 84-uosius metus, mirė 2022-ųjų literatūros redaktoriaus premijos „Auksinė lupa“ laureatė, grožinės ir humanitarinės literatūros redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga užjaučia velionės artimuosius ir bičiulius.

Nijolė Kvaraciejūtė gimė 1940-01-15 Biržuose.

1960–1965 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas dirbo „Pergalės“ (dabar „Metai“), „Naujosios Romuvos“, „Gamos“ redakcijose. Nuo 1988 m. iki paskutinių dienų redagavo meno ir literatūros almanachą „Krantai“. Buvo aukštos kompetencijos, atsidavusi savo darbui redaktorė, ugdžiusi ne vieną rašytojų, kritikų ir vertėjų kartą. Redaktorės profesionalumą labai vertino R. Granauskas, A. Baltakis, J. Macevičius, O. Baliukonė, R. Skučaitė, V. Daujotytė, A. Juozaitis, vertėjos I. Balčiūnienė ir D. Sirijos Giraitė.

Nijolė Kvaraciejūtė išvertė kūrinių iš rusų kalbos, išleido atsiminimų knygą, suredagavo daug reikšmingų mūsų kultūrai knygų, tarp kurių paminėtina V. Daujotytės Su Jurgiu Baltrušaičiu, Kalbos kalbėjimas, Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių, A. Juozaičio Šanchajaus istorijos, Alsavimas, Salomėja – sunkiausi metai, V. Daunio Šeštoji diena, Kūrybos karalystės šviesa, R. Granausko Gyvulėlių dainavimas, Kenotafas, Išvarytieji, Trečias gyvenimas, D. Šabasevičienės Teatro piligrimas, D. Krištopaitės Apie kitus ir save, H. Šabasevičiaus Baletas LT: originalūs baleto ir šokio spektakliai, sukurti Lietuvoje XX a.XXI a. pradžioje, D. Sirijos Giraitės versti iš estų k. penki A. H. Tammsaarės Tiesos ir teisingumo tomai, J. Kaplinskio eseistika Šis bei tas, J. Krosso romanas Sustingęs skrydis.

Nuotraukos autorė – Daiva Šabasevičienė.