Meninio vertimo konkursas „Noriu versti 2021“

 

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skelbė vienuoliktąjį meninio vertimo konkursą „Noriu versti 2021“.

Šiais metais dalyviams siūlėme išversti teksto ištrauką iš italų kalbos.

Konkurse buvo kviečiami dalyvauti visi, besidomintys italų literatūra, meniniu vertimu, norintys tapti literatūros vertėjais ar tiesiog išmėginti savo jėgas.

Susipažinę su konkurso taisyklėmis ir savarankiškai išvertę teksto ištrauką, dalyviai vertimus galėjo siųsti iki kovo 19 dienos adresu literaturosvertejai@gmail.com .  Gauti vertimai nuo kovo 20 dienos yra skelbiami LLVS tinklalapyje www.llvs.lt greta originalo. Vertimai yra žymimi skaičiais, dalyvių vardus ir pavardes žino tik organizatorius, nei publikai, nei ekspertei jie nėra žinomi.

 

KONKURSO TEKSTAI, DALYVIŲ VERTIMAI IR IŠVADOS

 


 

KONKURSO „Noriu versti 2021“ TAISYKLĖS

 

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, nepaskelbę nė vieno verstinio kūrinio ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla.
2. Vertimas privalo būti atliktas savarankiškai ir kitų asmenų neredaguotas. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas nėra skirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimą. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
4. Registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, konkurso dalyvis automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti savo vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono numerį, miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą, savo amžių. Taip pat prašome parašyti, ar esate dalyvavę šiame konkurse anksčiau. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: specialybė, užsiėmimas (darbas/mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc.) dokumentu.
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, nusiunčia jo autoriui patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertei, juos žinos tik organizatorius.
8. Kol vertimai skelbiami ir aptariami tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu, tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį ir formą, ar tekstui suteikta tinkama lietuviška išraiška.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. pašto adresu literaturosvertejai@gmail.com. Tokiu atveju vertimas iš konkurso tinklalapio pašalinamas.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. LLVS neįsipareigoja pateikti dalyviams individualių recenzijų.
13. Jei keli vertimai vienodai geri, gali būti skelbiami keli laureatai.
14. Jei nė vienas vertimas nėra pakankamai geras, laureatas nebus renkamas.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
17. Jei paaiškėja, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs ir paskelbęs bent vieną kūrinį arba išvertė konkurso tekstą padedamas kitų asmenų, jis netenka laureato vardo.
18. Organizatorių sprendimai galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Draudžiama kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – ir originalus, ir vertimus.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis www.llvs.lt

 

LLVS veiklą finansuoja 

Nariams

Naujienlaiškis