Liūdna žinia. Gruodžio 10-osios naktį, eidamas 86 metus, mirė vertėjas Jonas Čeponis (1935 08 07–2020 12 10). Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, dukras su šeimomis, bičiulius bei kitus artimuosius. 
 
Šv. Mišios už velionį bus aukojamos gruodžio 12 d., šeštadienį, 8 val. Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (Radvilėnų pl. 11).
Jonas Čeponis bus palaidotas šeimos kape, Romainių pirmosiose kapinėse.