„Nameisio žiedo“ sutiktuvės

Autorius: Jonas Ivanauskas
Straipsnio originalas www.manojoniskis.lt tinklalapyje
Publikuota 2020-10-09

Rugsėjo 22 dieną - Baltų Vienybės dieną - Joniškio kultūros centre vyko latvių rašytojo Aleksandro Gryno knygos „Nameisio žiedas“ vertimo į lietuvių kalbą pristatymas. Knygos vertėja  Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos ir Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyriaus narė Dzintra Elga Irbytė Staniulienė.

Prieš keletą metų humanitarinių mokslų daktaras kraštietis žiemgalis Ernestas Vasiliauskas atvežė naujausią knygos leidimą latvių kalba („Nameja gredzens“) ir kartu su Žiemgalos kultūros draugijos Joniškio skyriaus pirmininke Ilona Osipova paskatino žinią apie kunigaikštį Nameisį  paskleisti ir Lietuvoje.

Knygos leidimui Lietuvoje įžanginį žodį parašė Latvijos Respublikos Saeimo narė, Latvijos rašytojų sąjungos narė Eva Martuža.

Istorinis romanas „Nameisio žiedas“ skirtas dvidešimtosioms Baltų Vienybės dienos metinėms paminėti, knygos leidimą iš dalies rėmė Joniškio rajono savivaldybė. 

Knygos atvertimo šventės metu sveikinimo žodį vertėjai Dzintrai Elgai Irbytei Staniulienei tarė Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Knygos „Nameisio žiedas“ reikšmę ir prasmę lietuviams  išsamiai išnagrinėjo Humanitarinių mokslų daktaras Nerijus Brazauskas. Leidyklos „Litera“ atstovas Aloyzas Tubutis paminėjo, kad tai ne pirma verstinė knygą, kurią leidykloje „Litera“ leidžia Dzintra Elga, pasidžiaugė nuoširdžiu autorės bendravimu su leidyklos darbuotojais.

Knygos pristatymo metu Lietuvos Respublikos Seimo narys Liudas Jonaitis Dzintrą Elgą Irbytę – Staniulienę apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo atminimo medaliu: „Už ilgametį profesionalų vertėjos darbą, viso gyvenimo pašventimą profesijai, neįkainuojamos patirties dalijimąsi, nuoširdų bendravimą, asmeninį pavyzdį, aktyvią visuomeninę, kultūrinę veiklą, latvių poezijos, prozos, mokslinės literatūros darbų vertimą ir populiarinimą, Lietuvos vardo garsinimą ir reprezentavimą“. Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis ir  Lietuvos Respublikos Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupės pirmininkas Stasys Tumėnas apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo Padėka:  „Jūs esate Baltų kultūros aitvaras, atnešantis mums Baltų raštus, Ženklus ir mintis, padedančiais atrasti tai, kas amžiais plevena, gyvena ir kuria. Sveikiname Jus prasmingo jubiliejaus proga ir dėkojame už pasirinktą pedagogės, vertėjos, meno kūrėjos kelią, už lietuvių ir latvių kultūrų dialogą, už Žiemgalos tapatybės atvertį. Telydi Jus Baltiški vėjai ir šventojo Jeronimo gebėjimas prasmę perteikti prasme!“

Seimo Padėką atvežė ir įteikė Lietuvos Respublikos Seimo nario Stasio Tumėno padėjėjas dr. Nerijus Brazauskas.
Renginio metu skambėjo folkloro grupės iš Vilniaus, kurioje aktyviai dalyvauja kraštietė Rūta Činčytė Vyšniauskienė, „Girela“ dainos ir muzikinės variacijos, panaudojant senovinius instrumentus.

„Nameisio žiedas“ savo laiku suvaidino labai svarbų vaidmenį latvių nacionalinio identiteto formavimuisi, įtvirtino latvių savimonėje Žiemgalos kunigaikščio Nameisio, kaip nacionalinio šios tautos didvyrio, legendos naratyvą, gyvą joje iki šiol.

Nameisio legenda svarbi ir Šiaurės Lietuvai, nes ji yra istorinė senosios Žiemgalos dalis – lietuviškoji Žiemgala. Knyga kalba apie žiemgališkos kultūros paveldą, savimonės formavimosi intencijas, istorinius faktus, bendrus ir lietuviams, ir latviams, jų interpretacijas.

Nariams

Naujienlaiškis