Dr. Jurgita Kohrs. Zur Problematik und Spezifik der Metaphernübersetzung in der schöngeistigen Literatur.
Publikuota: Darbai ir dienos, 2006 m. Nr. 45. Kaunas: VDU, p. 143-156.

Santrauka
 
Straipsnyje pateikiama A. Baranausko Anykščių šilelio metaforų vertimo į vokiečių kalbą analizė, kurios tikslas – atskleisti ir aptarti pagrindinius metaforų vertimo aspektus ir ypatumus. Anykščių šilelio kaip nagrinėjamo šaltinio pasirinkimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: tai metaforų gausumas palyginti labai trumpame kūrinyje ir du poemos vertimai, suteikiantys galimybę palyginti ir įvertinti skirtingus metaforų vertimo variantus.
Tyrimo metu buvo nustatyti 5 pagrindiniai metaforų vertimo būdai, sintaksiniai ir semantiniai metaforų tipai. Po atliktos statistinės analizės paaiškėjo, kad didesnė metaforų dalis abiejuose vertimuose liko išsaugota, t.y. metaforos buvo verčiamos kaip metaforos. Nustatyta, kad dėl kalbinių skirtumų vertimo metu dažniausiai modifikuojama metaforų sintaksinė struktūra. Originalo metafora buvo verčiama kitu metaforiniu vaizdu tik tuo atveju, kai vokiečių kalboje jai nebuvo rastas atitikmuo, o jos pažodinis vertimas vokiečių skaitytojui būtų buvęs nesuprantamas. Pastebėta, kad net maksimalios ekvivalencijos atvejais konotaciniai skirtumai tarp originalo metaforos ir jos vokiškų vertimų nevisada išvengiami ir išryškėja ypač tais atvejais, kai metaforai suprasti reikalingas kultūrinis bei istorinis koloritas. Tai patvirtina teiginį, kad metafora yra ir kultūrinis reiškinys, nes joje dažnai atsispindi kultūrinė bei istorinė tautos patirtis. Nepaisant to atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad neišverčiamų metaforų nėra.

Atsisiųsti straipsnį>>

Nariams

Naujienlaiškis