Asta Leskauskaitė

RECENZIJA
 
Ulrich Janßen, Ulla Steuernagel. Vaikų universitetas: Mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles.
Iš vokiečių k. vertė Sondra Šulijienė, red. Naglis Šulija. Vilnius: Vaga, 2007, 223 p.

 
Publikuota: Gimtoji kalba 2008 m. Nr. 10, p. 16–19
 
 

Vokietijoje 2003 m. pasirodžiusi Ulricho Janseno ir Ulos Štojernagel knyga „Vaikų universitetas: mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles“ pernai pasiekė ir Lietuvą. Pagyrimų ir priekaištų dėl knygos turinio, adresato ir dizaino recenzijoje „Pirmieji žingsniai universitetinių mokslų link“ yra išdėsčiusi Vita Mozūraitė (plačiau žr. http://www.skaitymometai.lt/ ir http://rubinaitis.lnb.lt/). Ji pabrėžė, kad „šis leidinys gali tapti puikiu pagalbininku mokytojams, norintiems šiek tiek paįvairinti vadovėlių medžiagą“, nes jamerasime atsakymus į kai kuriuos svarbius klausimus.

Tačiau leidžiant užsienio autoriaus ar kelių autorių knygą svarbu ne tik gerai išversti tekstą į lietuvių kalbą, kuo tiksliau perteikti turinį, bet ir tinkamai sutvarkyti kalbą. Juk sklandžius, aiškius, taisyklingus tekstus maloniau skaityti, lengviau suvokti. Jie neerzina, nepiktina ir nekelia noro mesti rankose laikomą leidinį į šalį. Deja, knygai „Vaikų universitetas: mokslininkai išaiškina pasaulio mįsles“ pritrūko tvirtos kalbos redaktoriaus rankos, joje gausu klaidų ir netikslumų.

Pirmiausia kliūva rašybos klaidos: dalelytė kaipgi rašoma atskirai – kaipgi kaulai suakmenėja 21, Kinijos Liaudies respublika 88, pramotė – promotė 154, Tiubingeno – Tiūbingeno 158. Planetos, kurioje mes gyvename, pavadinimas knygoje rašomas dvejopai – ir didžiąja, ir mažąja raide (p. 13, 14, 16 ir kitur), nors tai tikrinis daiktavardis.

Simbolinius įmonių pavadinimus derėjo teikti kabutėse ar kaip nors kitaip išskirti: 1975 metais jis įkūrė Microsoft 65; Maždaug prieš šimtą metų bananų prekybai vadovavo United Fruit Company 76; Kompiuterinių mikroschemų gamintoja Intel 78 ir kt.

Nevienodai rašomi asmenvardžiai. Dažniausiai teikiama adaptuota forma, o po jos skliaustuose – originali forma, pavyzdžiui, Luiso Alvareso (Luis Alvarez) teorija 35, retai – atvirkščiai, pavyzdžiui, Bryan Sykes (Brajenas Saiksas) 154. Kartais nurodoma arba tik originali forma, pavyzdžiui, profesorius Gregor Markl 42, žmona Mary Ann Mantell 21, arba tik adaptuota, pavyzdžiui, Čarlzas Darvinas 139, 140. Leidinyje reikėtų pasirinkti vieną kurį svetimvardžių rašymo būdą ir jo nuosekliai laikytis.

Į akis krinta ir gausios skyrybos klaidos: Šiame milžiniškame, apaugusiame palmėmis ir paparčiais žemyne, maždaug prieš 230 milijonų metų pasirodė nauja gyvybės forma 13; Stivenas Spilbergas (Steven Spielberg) savo filmą pavadino  „Juros periodo parku“ 24; Jis iškilęs 2000 metrų, tai yra tiek pat, kiek aukščiausias Vokietijos kalnas (=,) ir driekiasi jūros dugnu 51; Iš 14 milijonų vaikų ir jaunuolių Vokietijoje net du milijonai, t. y. kas septintas (=,) yra skurdžiai 68; Paprastai mūsų galvose gimsta mintis (=,) esą vargšės ir atsilikusios tautos nėra pakankamai protingos ir todėl nesugeba praturtėti 72; visai neaišku (=,) kaip būtų pakrypusi jos istorija 74; Ir jau seniai niekas neklausė rytų fryzų (=,) ar jie pakenčia tokią draugiją 99; Sakydami: „na ir kvaišos gi jie“ (=,) puikiai žino, kad taip nėra 100; Jei kas nors nori nuslėpti, kas jis ar ji yra iš tiesų (=,) ir daro tai tik nusidažydami plaukus […] 101; Kai esi sveikas, temperatūra ryte laikant termometrą burnoje, yra 36,2 laipsnio Celsijaus 118; Kaip tik šioje vietoje žemės pluta skilo ir dvi milžiniškos plokštės – viena Afrikos, o kita Rytų Afrikos (=–) atsiskyrė viena nuo kitos 143; Be to (=,) atsistojus ant dviejų kojų, gerklos nusileido žemiau 150; rinkinys, susidedantis iš Korano įsakymų bei taisyklių, kuriomis gyvenime vadovavosi Mahomedas (=,) ir iš fatvų 178; Olafas, lyginant su praeitas metais, padarė pažangą arba, apleido anglų kalbą 204 (palikta ir korektūros klaida žodyje praeitais) ir kt.

Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintas Privãlomosios skyrybos taisykles, išskiriant citatas, antrosios kabutės turi būti dedamos po skyrybos ženklo, o ne prieš jį: Vėliau namo grįžta sūnus ir išgirdęs visą istoriją surinka motinai: „Tu kvaila karve, kaip tu galėjai taip pasielgti“. 97; Makleris pakelia akis nuo ekrano ir klausia: „o kur hakerio kodai“? 104 (čia dalelytė o turėtų būti rašoma didžiąja raide); Tas atsako: „Ne“. 105; Bet ir tokiu atveju praversdavo patarimas: „Tik prašau ne per garsiai juoktis“. 96 ir kt.

Kai kurie žodžiai pavartoti netinkamomis reikšmėmis: Šis roplys taip stulbinamai pakito per kelis artimiausius milijonus metų, kad iki šiol mums kelia savitą žavesį ir nuostabą 13; Reikia vis naujų pelėsių, kurie galėtų reikiamai su jomis kovoti 132; Korane šis žodis ne kartą sutinkamas 178; jos įneša daugiau laisvės 185; ketvirti kultivuotų žemės ūkį 186; ne visi mokytojai ir juo labiau mokytojos panašėjo į budelius 193ir kt.

Knygoje kaitaliojami žodžiai kontinentas ir žemynas (p. 13 ir kitur). Visur būtų tikęs lietuviškas terminas.

Taisytini žodyno dalykai: sporto įrengimai (=sporto įrenginiai) 202, supermarketai (=prekybos centrai) 80, apjungti (=sujungti) 76; Aš įsipareigoju prieš pradėdamas pasakoti anekdotą paminėti jo sukūrėją (=autorių) 106.

Skolinį iš gudų kalbos rūbas (p. 79) geriau keisti lietuvišku žodžiu drabužis, grilį (p. 42) – grotelėmis, o animacinių filmų herojus vadintinas ne Mikimauzu (p. 104), bet peliuku Mikiu.

Yra žodžių sandaros klaidų: Mūsų laivas kiaurai išgręžia (=pragręžia) pilkai juodus akmenis 46; Jo vardas dar ir šiandien mums daug ką pasako (=sako) 84.

Nekaitomos formos saliami 127, spageti 139 keistinos linksniuojamomis saliamis, spagečiai.

Painiojama, kada vartoti įvardžiuotines, kada paprastąsias būdvardžių formas: rūgštūs (=rūgštieji) lietūs 34; Dauguma gyvųjų (=gyvų) sutvėrimų (=padarų) susilaukia daugiau palikuonių 140.

Vardininkas nevartotinas neapibrėžtam kiekiui ar daikto daliai reikšti (vietoj dalies kilmininko) su veiksmažodžiu rasti: Dinozaurų kaulai randami (=kaulų randama) visame pasaulyje 23; Dabartinio Irako teritorijoje randami patys ankstyviausi ženklai (=randama pačių ankstyviausių ženklų), kad čia buvo sodinamos augalinės kultūros bei prijaukinami ir laikomi gyvuliai 73; Kasinėjant randami gyvenvietės pėdsakai(=randama… pėdsakų) 73.

Įsidėmėtina, kad daiktavardžių įnagininkas su veiksmažodžio būti formomis nevartotinas nekintamam būviui reikšti: Tokie daiktai kaip pajūrio smėlis negalėjo būti pinigų prototipu (=prototipas) 83; Didžioji dalis moterų norėtų būti šviesiaplaukėmis (=šviesiaplaukės) 101; Akmenų kolekcija Gogelio pilve nebuvo kuo nors ypatinga ir negalėjo būti jo ankstyvos mirties priežastimi (=priežastis) 121. Tai didžioji kalbos klaida ir ją taisyti būtina.

Vietininkas nevartotinas vietoj įnagininko reiškiant būdą: Jie [protėviai] mielai gyvendavo didesnėse ar mažesnėse grupėse (=didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis) 148.

Būdvardžio įnagininkas netinka būviui reikšti vietoj vardininko: Viena šalis tampa galingesne ir turtingesne (=galingesnė ir turtingesnė) nei kita priklausomai nuo klimato, naudingų iškasenų bei susisiekimo tarp vieno ir kito rajono 74; šie tampa neveiksmingais (=neveiksmingi) 132. Ši klaida taip pat laikoma didžiąja.

Konstrukcijomis su polinksniupagalbanetaisyklingai reiškiama priemonė: Matavimo prietaisų pagalba galima įsitikinti, kad žemė radioaktyvi 50; jei kokio nors įrankio, pavyzdžiui, aštraus akmens pagalba, nuo negyvos antilopės nupjaus gabalą mėsos 146. Jas reikėtų keisti priemonės įnagininku, konstrukcijomis su + įnagininkas.

Vietoj dirbtinio prieveiksmio ženkliai labiau tiktų sinonimai daug,gerokai,kur kas: Brachiozauro priekinės kojos ženkliai ilgesnės nei užpakalinės 28.

Polinksnis dėka vartotinas su asmenų pavadinimų kilmininku, tačiau neteiktinas veiksmo priežasčiai ir būdui nusakyti: Palydovinių nuotraukų dėka (=Iš palydovinių nuotraukų) mokslininkams netgi pavyko nustatyti, kur ta katastrofa galėjo įvykti 37; Mat ugnikalnio išmetamuose pelenuose daug mineralinių medžiagų, kurių dėka (=dėl jų) žemė tampa derlinga ir ilgai išlaiko drėgmę 56; Visos žinios apie milžiniškus roplius, ir ypač apie dinozaurus, gautos iškasamų kaulų dėka (=tiriant iškasamus kaulus) 20; visi pasaulio seneliai gali patvirtinti, kad vien pinigų dėka (=turėdamas pinigų) nebūsi laimingas 66; Istorija kartais kuriama atsitiktinumo dėka (=atsitiktinai; per atsitiktinumą) 74 ir kt.

Nurodant ligą, nuo kurios mirštama, vartotinas ne prielinksnis dėl, o nuo: Daugumos nuomone, didžioji žmonių dalis miršta dėl vėžio 124; Beveik pusė visų žmonių miršta dėl širdies ir kraujotakos susirgimų 124; Ar žmonės visuomet mirdavo dėl tų pačių ligų 125 ir kt.

Taisytinas prielinksnis prieš: apsaugos priemonė prieš bakterijas (=nuo bakterijų) 132.

Vis tik klaidingai vartojamas reikšme „vis dėlto“: Vis tik profesoriai ryžosi šiam eksperimentui 8; Ir vis tik dinozaurai išmirė 15; Vis tik egzistuoja 157 ir kt.

Prieveiksmis ypatingai neteiktinas prieveiksmio ypač reikšme, kai sakinyje norima ką nors pabrėžti, išskirti: Seniausioje Lansarotės saloje 1730 metais įvyko ypatingai didelis ir pražūtingas ugnikalnio išsiveržimas 59.

Prieveiksmio ilgam reikšmė – „netrumpam laiko tarpui“. Jo nereikėtų vartoti vietoj prieveiksmio ilgai: Kadangi ugnikalniai iš tiesų pavojingi, lyg ir nereikėtų ilgam prie jų užtrukti 56.

Netaisyklingi ir šie prieveiksmiai: Ar galėtume į mūsų iškeltą klausimą vienareikšmiai (=vienareikšmiškai) atsakyti 155; Ne mažiau išradingi buvo ir vaikų atsakymai, kuriuos profesoriai sutiko kolegialiai (=kolegiškai) pagarbiai 10.

Apskritai knygoje nemažai netikslių, painių, dviprasmių, nelogiškų, stilistiškai netaisyklingų sakinių: gyvūnėlių išvaizda priminė kirstukus ar voveres ir buvo apaugę kailiu 16; ilgaamžiškumo padarai, neįtikėtinai ilgai viešpatavę žemėje, neišgyveno 16; Kai juos apgraužė didesni bei mažesni plėšrūnai, šie atsitiktinai nusirito į upę arba pateko ten potvynio metu 22; Dinozaurai buvo labai darbštūs vystydami naujas rūšis 29; Kaip sako patys pavadinimai, jie skiriasi dubens kaulų sandara 29; Dėl to, kad augdami augalai įsisavino šį elementą, paparčiai bei spygliuočiai tapo milžiniški 25; Mes keliaujame ne per pilkai juodą granitą, bet per kažką žalsvo, kas išlydytoje būsenoje minkštesnis nei žemės pluta 47; Ne per seniausiai čia pradėta vystyti aukštųjų technologijų gamyba 78; Bet padauginus pinigų, nepavyks išburti ir daugiau prekių, todėl pinigų perteklius sukels infliaciją 85; Rytų fryzai taip baisiai atrodo, kad šiems pasirodžius prie užtvankos, jūra išsigąsta ir skubiai atsitraukia 98; kam manta vairuotojui reikalingas šiaudų kūgis ant keleivio sėdynės. Atsakymas – tai išvyka su blondine 102; Žvelgiant į kūno įrangą, tai yra į organus, matome, kad jis padarytas tiesiog tobulai (čia dar ir padalyvio klaida) 118; Matome, jog medicinoje išrandami vis naujesni stebuklai 120; Visi ir kiti miršta, kai nustoja plakti širdis 124; Blondinių asmeniu mums pateikiamas dar vienas komiškumo pavyzdys 101; Apsimokėjo įsigyti didesnes smegenis 149; vėliau juos pribaigdavo ietimis bei pagalba 152 ir kt.

Daug ir nebaigtų redaguoti vietų, kur sakinio dalys nederinamos gimine, skaičiumi ir linksniu: Kartais tai būna viso dinozaurų likučiai 22; 1975 metais jis įkūrė Microsoft, vėliau tapusia korporacija 65; Tokia baigtis vadinama „mirtis per trečiuosius asmenis“ 121; jie pasismailindavo plunksną tik sumokėjęs tam tikrą mokestį 192; Gaudami daug energijos iš saulės jiems nesinorėjo daug ėsti kaip žinduoliams 26.

Kai kuriuose sakiniuose galima rasti ne po vieną, o po kelias klaidas: Kartais norėdami palengvinti padėtį savo valstiečiams kokios nors šalies vyriausybė sugalvodavo naujai peržiūrėti žemės klausimą ir mėgindavo atimti iš šios prekybinės bendrovės jų valdomas teritorijas 77.

Šioje trumpoje recenzijoje aptartos tik kai kurios klaidos, rastos knygoje „Vaikų universitetas“. Taisytinų dalykų, deja, yra keliskart daugiau. Išties gaila, kad ši informatyvi knyga nebuvo patikėta atsakingam kalbos redaktoriui. Juk pasakodami apie pasaulį vaizdžiai, raiškiai ir taisyklingai ne tik suteikiame vaikams naujų žinių, bet ir mokome juos mąstyti, laviname kalbą.

Nariams

Naujienlaiškis