Vertimo kritika ir mokslas

Kaip pakeisti knygos lytį.

2005-09-16 / 7 meno dienos / Daugirdaitė, Solveiga

 Solveiga Daugirdaitė Kaip pakeisti knygos lytį Virginia Woolf. Orlandas. Iš anglų k. vertė Irena Marija Balčiūnienė. Alma littera, 2005. Publikuota: 7 meno dienos 2005-09-16 Ilgus metus išsamiausias apžvalginis straipsnis lietuviškai apie Woolf kūrybą ...

The Translations of H. C. Andersen into Latvian and Lithuanian Languages (Comparative Aspects).

2005-08 / Pranešimas IV tarptautinėje H.C. Anderseno konferencijoje / Bliūdžius, Arūnas

Bliūdžius, Arūnas. The Translations of H. C. Andersen into Latvian and Lithuanian Languages (Comparative Aspects). Pranešimas IV tarptautinėje Hanso Christiano Anderseno konferencijoje 2005 m. ...

Perskaičius Ritos Miliūnaitės straipsnį apie skolintinę leksiką vertimuose [Skolinių problema].

2005-07-01 / Literatūra ir menas / Balčiūnienė, Irena

Irena Balčiūnienė  PERSKAIČIUS RITOS MILIŪNAITĖS STRAIPSNĮ APIE SKOLINTINĘ LEKSIKĄ VERTIMUOSE Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima" Vertimų recenzijos pasirodo retai ir atsitiktinai, o ypač gvildenančios kokią nors apibendrintą problemą, todėl ...

Antroji "Lolita" ne geresnė.

2005-06-11 / Šiaurės Atėnai / Jonušys, Laimantas

Laimantas Jonušys Antroji "Lolita" ne geresnė Vladimiras Nabokovas. Lolita. Iš rusų kalbos vertė Monika Vosyliūtė. V.: Presvika, 2005.  Publikuota: Šiaurės Atėnai 2005-06-11 Keistas suaktyvėjimas – pastaruoju metu pasirodė net dviejų romanų nauji vertimai, ...

Realijų rūšys ir vertimo būdai.

2005-05-07 / LLVS tinklalapis / Mikutytė, Jurgita

Jurgita Mikutytė REALIJŲ RŪŠYS IR VERTIMO BŪDAI Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima" (vėliau papildytas) Kiekvienas literatūros kūrinys gimsta konkrečioje istorinėje, socialinėje erdvėje, kultūroje su savomis tradicijomis. Realijos – tai unikalūs daiktai ...

Antikinių realijų vertimo klausimai.

2005-05-07 / LLVS tinklalapis / Dilytė, Dalia

Dalia Dilytė   ANTIKINIŲ REALIJŲ VERTIMO KLAUSIMAI   Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima"     Kadangi dauguma čia susirinkusiųjų yra ne antikinėmis kalbomis parašytų knygų vertėjai, norėčiau pakalbėti apie antikinių realijų vertimą ne antikinėmis ...

Kai nežinia, sava ar svetima. Tikriniai vardai, istorinė tautybės problema: tarp lietuvybės ir lenkybės.

2005-05-07 / LLVS tinklalapis / Aleksaitė, Irena

Irena Aleksaitė KAI NEŽINIA, SAVA AR SVETIMA. Tikriniai vardai, istorinė tautybės problema: tarp lietuvybės ir lenkybės Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima" Dabar verčiu Gabrielės Giunterytės Puzinienės knygą „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose“. ...

Senovės islandų kalbos tikriniai vardai ir istoriniai terminai.

2005-05-07 / LLVS tinklalapis / Mikučionis, Ugnius

Ugnius Mikučionis Senovės islandų kalbos tikriniai vardai ir istoriniai terminai Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima"   Apie egzistuojančius vertimus iš senosios islandų kalbos. Dar visai neseniai vienintelė knyga, versta iš senosios ...

Apie realijų vertimą.

2005-05-07 / LLVS tinklalapis / Balčiūnienė, Irena

  Irena Balčiūnienė APIE REALIJŲ VERTIMĄ Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje "Sava ar svetima"   Realijomis vertimo teorijoje vadinami žodžiai ir žodžių junginiai, žymintys tam tikras sąvokas, daiktus, reiškinius, būdingus tautos, šalies, genties geografinei ...

Išversti, suversti, nuversti?

2005-01-15 / Šiaurės Atėnai / Merkevičiūtė, Austėja

Austėja Merkevičiūtė IŠVERSTI, SUVERSTI, NUVERSTI? Perrašinėtojų žygdarbis, dėl kurio tik ir galime skaityti senuosius raštus, - ar nėra grynas savęs dovanojimas, savojo buvimo auka kito buvimui?..Vertimas – dar viena pagarbaus perrašymo ...

Ką ir kaip vertė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas.

2005, p. 9-21 / – Kn. Giesmių giesmė. Vertė Antanas Baranauskas. Vilniaus universiteto leidykla, / Ališauskas, Vytautas

Ališauskas, Vytautas. Ką ir kaip vertė Seinų vyskupas Antanas Baranauskas. – Kn. Giesmių giesmė. Vertė Antanas Baranauskas. Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 9-21. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

The Strategy of Comparative Anglysis in the Context of Poetry Translation.

2005, Nr. 1 (5), p. 204-211. / [Šiaulių universitetas] Young Researchers‘ Works, / Puškoriūtė, Laima

Puškoriūtė, Laima. The Strategy of Comparative Anglysis in the Context of Poetry Translation. [Šiaulių universitetas] Young Researchers‘ Works, 2005, Nr. 1 (5), p. ...

Dominykas Urbas - tautotyrininkas ir muziejininkas.

2005 m. Nr. 8/9 / Kultūros barai / Pikelytė, Zita

Pikelytė, Zita. Dominykas Urbas - tautotyrininkas ir muziejininkas. Kultūros barai 2005 m. Nr. ...

The Conveyance of Diminutive Meaning Translating from Lithuanian into English.

2005 m. Nr. 1 (5), p. 223-231. / Young Researchers' Works [Šiaulių universitetas] / Vainorienė, Eglė, Vaskelienė, Jolanta

Vainorienė, Eglė, Vaskelienė, Jolanta. The Conveyance of Diminutive Meaning Translating from Lithuanian into English. [Šiaulių universitetas] Young Researchers' Works, 2005 m. Nr. 1 (5), p. ...

Dramos vertimas: W. Shakespeare'o tragedija "Hamletas" A. Churgino ir A. Nykos-Niliūno vertimuose. Magistro darbas.

2004. / Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra, / Kalpokaitė, Vida

Kalpokaitė, Vida. Dramos vertimas: W. Shakespeare'o tragedija "Hamletas" A. Churgino ir A. Nykos-Niliūno vertimuose. Magistro darbas. Vilniaus universiteto Vertimo studijų katedra, ...

Tarminės ypatybės Kurto Marčio eilėraščių rinktinėje "Štai eina žmogus".

2004-12-24 / Literatūra ir menas / Genelytė, Aurelija

Genelytė, Aurelija. Tarminės ypatybės Kurto Marčio eilėraščių rinktinėje "Štai eina žmogus". Literatūra ir menas ...

BŪRIMAS RAMUNE: PATEISINAMA – NEPATEISINAMA… Žanras: vasaros žaidimai.

2004-10-22 / Literatūra ir menas / Miliūnaitė, Rita

Rita Miliūnaitė BŪRIMAS RAMUNE: PATEISINAMA – NEPATEISINAMA… Žanras: vasaros žaidimai. Publikuota: Literatūra ir menas 2004-10-22 Žvilgsniai Valdiškuose posėdžiuose retkarčiais susidurdama žvilgsniais su šio savaitraščio redaktorium, vis nusmilkdavau: prisimindavau gražų jo prašymą, kad kalbininkai parašytų ...

Globalizacija ir kultūros vertimas.

2004-09-30 / LLVS tinklalapis / Staponkutė, Dalia

Dalia Staponkutė Globalizacija ir kultūros vertimas (Pranešimas tarptautinei AICA konferencijai Šiauliuose 2004 m. Šv. Jeronimo dieną) Globalizacija, komunikacija, kolonizacija, integracija, transformacija, migracija... Šie giminiški žodžiai-sąvokos-vyksmai buvo iki mūsų, liks po mūsų. Jų ...

Diena, kai inteligentams buvo oficialiai leista keiktis. Šnekamosios kalbos vertimas: svetimybės, žargonas, keiksmažodžiai.

2004-04-09 / Literatūra ir menas / Kazijevaitė, Mira; Mikutytė, Jurgita

DIENA, KAI INTELIGENTAMS BUVO OFICIALIAI LEISTA KEIKTIS Mira Kazijevaitė, Jurgita Mikutytė 2004 m. kovo 17 dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko Literatūros vertėjų centro organizuotas seminaras tema "Šnekamosios kalbos vertimas: svetimybės, žargonas, ...

Vertėjo Leono Valkūno pamokos.

2004-01-30 / Literatūra ir menas / Dilytė, Dalia

VERTĖJO LEONO VALKŪNO PAMOKOS   Dalia Dilytė   Publikuota: Literatūra ir menas 2004-01-30 Nr. 2986   Lietuviai gali lietuviškai skaityti žymiausių antikinių autorių svarbiausius veikalus, o didžiųjų genijų - Homero, Vergilijaus, Sofoklio - kūriniai yra ...

Jeronimo Kiprijono Račkauskio knygų "Munkos Viešpaties" (1857), "Vadovo į dangų" (1857) ir "Balso Dievo" (1858) kalbos ypatumai.

2004, p. 147-164. / Archivum Lithuanicum 6 / Litvinskaitė, Daiva

Litvinskaitė, Daiva. Jeronimo Kiprijono Račkauskio knygų "Munkos Viešpaties" (1857), "Vadovo į dangų" (1857) ir "Balso Dievo" (1858) kalbos ypatumai. Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. ...

Christiano Gottliebo Mielcke‘s „Kūlikas“ – klasicistinio vertimo pavyzdys.

2004, p 117-130. / Archivum lithuanicum 6, / Sidabraitė, Žavinta

Sidabraitė, Žavinta. Christiano Gottliebo Mielcke‘s „Kūlikas“ – klasicistinio vertimo pavyzdys. Archivum lithuanicum 6, 2004, p ...

Generalization and concretization in the context of translation transformations (Translating from English into Lithuanian).

2004 Nr. 2, p. 6-13. / Jaunųjų mokslininkų darbai / Butkuvienė, Karolina

Butkuvienė, Karolina. Generalization and concretization in the context of translation transformations (Translating from English into Lithuanian). Jaunųjų mokslininkų darbai  2004 Nr. 2, p. 6-13. Straipsnis įvardija ir analizuoja konkrečių vertimo ...

Recenzija apie Thomo Manno "Juozapas ir jo broliai" vertimą.

2004 m. Nr. 10, 11 / Gimtoji kalba / Mataitytė, Inga

Inga Mataitytė Recenzija apie Thomo Manno "Juozapas ir jo broliai" vertimą     Thomas Mann. Juozapas ir jo broliai. Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius, red. Aldona Baliulienė. Vilnius: Alma littera: Jokūbo istorijos, ...

Phraseogesten und Kinegramme als Stilmittel zur Charakterisierung der Personen in narrativen Texten.

2004 / Kalbotyra 54 (3) / Lapinskas, Saulius

Lapinskas, Saulius. Phraseogesten und Kinegramme als Stilmittel zur Charakterisierung der Personen in narrativen Texten. Kalbotyra 54 (3), 2004. SANTRAUKA Straipsnyje apžvelgiami kai kurie atlikto tyrimo rezultatai, kurie buvo gauti stebint, kaip ...

Amerikos aspektai [Jonathano Franzeno "Pataisos"].

2003-12-27 / Šiaurės Atėnai / Jonušys, Laimantas

AMERIKOS ASPEKTAI   Jonathan Franzen. Pataisos. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Alma littera, 2003.   LAIMANTAS JONUŠYS     Publikuota: Šiaurės Atėnai 2003-12-27   Šis romanas Lietuvoje pelnė blogą šlovę prieš dvejus metus, kai gerą šlovę pelnė Amerikoje ...

Apie knygą baltais viršeliais [John Cage "Tyla"].

2003-12-20 / Šiaurės Atėnai / Andriuškevičius, Alfonsas

Andriuškevičius, Alfonsas. Apie knygą baltais viršeliais: John Cage. Tyla. Iš anglų kalbos vertė Milda Keršienė-Dyke. Pasviręs pasaulis, 2003. Šiaurės Atėnai 2003-12-20 nr. 681 ...

Faustas, velnias ir seirėnės. Keletas pastabų dėl J.W. Goethe`s "Fausto" antros dalies vertimų.

2003-04-11 / Literatūra ir menas / Jonušys, Laimantas

FAUSTAS, VELNIAS IR SEIRĖNĖS     Keletas pastabų dėl J.W. Goethe`s "Fausto" antros dalies vertimų     Laimantas Jonušys   Publikuota: Literatūra ir menas 2003-04-11   Pasirodantys skirtingi klasikos vertimai į tam tikrą kalbą liudija kultūros brandą. ...

Kam šiandien reikalingas Ezra Poundas?

2003-02-08 nr. 639 / Šiaurės Atėnai / Petrauskas, Valdas V

Kam šiandien reikalingas Ezra Poundas?   Valdas V. Petrauskas   Publikuota: Šiaurės Atėnai 2003-02-08 nr. 639     Griuvus "geležinei uždangai", Nepriklausomybės metais atsivėrė visas pasaulis, kitados užkalti langai plačiai atsilapojo, vietoj vienos valstybinės grožinės literatūros ...

Jonas Jaknavičius – pirmasis katalikiškų evangelijų vertėjas.

2003, p. 68–84. / Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje, jubiliejinės konferencijos darbai, ats. redaktorius V. Aliulis MIC, / Lučinskienė, Milda

Lučinskienė, Milda. Jonas Jaknavičius – pirmasis katalikiškų evangelijų vertėjas. Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje, jubiliejinės konferencijos darbai, ats. redaktorius V. Aliulis MIC, 2003, p. ...

Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno Postilės (1591) pamoksluose.

2003, p. 179-194. / Archivum Lithuanicum 5 / Bukantytė, Eglė

Bukantytė, Eglė. Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno "Postilės" (1591) pamoksluose. Archivum Lithuanicum 5, Vilnius, 2003, p. ...

Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno Postilės (1591) pamoksluose.

2003, p. 179-194. / Archivum Lithuanicum 5, Vilnius, / Bukantytė, Eglė

Bukantytė, Eglė. Naujojo Testamento citatos Jono Bretkūno Postilės (1591) pamoksluose. Archivum Lithuanicum 5, Vilnius, 2003, p. ...

Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegruendetes Bedencken Uber die Ins Litthauſche Uberſetzte Zehen Fabeln Aeſopi, Und derselben pasſionirte Zuſchrifft (1706).

2003, p. 15-50. / Archivum Lithuanicum 5, / Aleknavičienė, Ona, Schiller, Christiane

Aleknavičienė, Ona, Schiller, Christiane. Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegruendetes Bedencken Uber die Ins Litthauſche Uberſetzte Zehen Fabeln Aeſopi, Und derselben pasſionirte Zuſchrifft ...

Recenzija apie Carlo Collodi "Pinokio nuotykiai" vertimą.

2003 m. Nr. 5 / Gimtoji kalba / Vaskelaitė, Ramunė

Ramunė Vaskelaitė Recenzija Carlo Collodi. Pinokio nuotykiai. Iš italų k. vertė Audrius Musteikis. Vilnius: Tyto alba, 2002. P. 20-23. Publikuota: Gimtoji kalba 2003 m. Nr. 5 Atsisiųsti straipsnį ...

Recenzija apie Williamo Styrono "Sofi pasirinkimas" vertimą.

2003 m. Nr. 3, p. 13-15. / Gimtoji kalba / Mataitytė, Inga

Inga Mataitytė Recenzija apie Williamo Styrono "Sofi pasirinkimas" vertimą William Styron. Sofi pasirinkimas. Vertė Auksė Mardosaitė, red. Zita Marienė. Vilnius: Alma littera, 2002. 600 p. Publikuota: Gimtoji kalba 2003 m. Nr. 3, p. 13-15.   1991 ...

Translating Lithuanian Poetry.

2003 m. Nr. 18/1 / Oral Tradition / Zdanys, Jonas

Zdanys, Jonas. Translating Lithuanian Poetry. Oral Tradition 18/1 (2003), p. ...

Krikščioniškoji armėnų ir lietuvių literatūros klasika.

2003 m. Nr. 1/2 / Knygų aidai / Aliulis, Vaclovas

Aliulis, Vaclovas. Krikščioniškoji armėnų ir lietuvių literatūros klasika. Knygų aidai 2003 m. Nr. 1/2, p. 30-35; Šiaurės Atėnai 2003-04-12, p. 8-9. Recenzija apie: Grigor Narekaci "Sielvartingų giedojimų knygos". Vertė Sigitas ...

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI.

2003 / Biblija.lt /

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI Tekstą rasite svetainėje ...

Simono Stanevičiaus knygelės Historya Szwenta (1823) vertimo pobūdis.

2002. P.117-144. / Archivum Lithuanicum 4, / Bončkutė, Roma

Bončkutė, Roma. Simono Stanevičiaus knygelės Historya Szwenta (1823) vertimo pobūdis. Archivum Lithuanicum 4, 2002. ...

Amerikiečių katinai yra jaukūs ir su nematomais čiuptuvėliais.

2002-12-14 / Šiaurės Atėnai / Pociūtė, Rima

Pociūtė, Rima. Amerikiečių katinai yra jaukūs ir su nematomais čiuptuvėliais. Šiaurės Atėnai, 2002-12-14 Recenzija apie: Ezra Pound. Lustra. Vertė Kornelijus Platelis Atsakymas į šią recenziją: Petrauskas, Valdas V. Kam šiandien reikalingas Ezra ...

Rastas antras Michaelio Mörlino traktato (1706) egzempliorius.

2002, p. 79-98. / Archivum Lithuanicum 4, Vilnius, / Aleknavičienė, Ona; Schiller, Christiane

Aleknavičienė, Ona; Schiller, Christiane. Rastas antras Michaelio Mörlino traktato (1706) egzempliorius. Archivum Lithuanicum 4, Vilnius, 2002, p. ...

Johannas Behrendtas – "Dawadno Mokslo apie Duszas Iszganymą“ (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas.

2002, p. 43–78. / Archivum Lithuanicum 4, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag / Aleknavičienė, Ona; Schiller, Christiane

Aleknavičienė, Ona, Schiller, Christiane. Johannas Behrendtas – "Dawadno Mokslo apie Duszas Iszganymą“ (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas. Archivum Lithuanicum 4, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002, p. ...

Vakarų ir Rytų mokyklų poezijos vertimo principai.

2002 m. Nr.7. / Metai / Vabalienė, Dalia

Vabalienė, Dalia. Vakarų ir Rytų mokyklų poezijos vertimo principai. Metai, 2002 ...

Pasiilgusiems harmonijos. [Apie L.M.Montgomery "Anė iš Žaliastogių" vertimą].

2002 m. Nr. 2, p. 31-32. / Rubinaitis / Dilytė, Dalia

 Dalia Dilytė    Pasiilgusiems harmonijos   Montgomery, Lucy Maud. Anė iš Žaliastogių / iš anglų k. vertė Viltaras Alksnėnas; iliustr. Aida Janonytė. – Vilnius: Alma littera, 2001. – 384 p.; – (10+).    Rubinaitis 2002 ...

Vertimas: kuriant intymų dialogą.

2002 / - Kn. Intymios erdvės, vieši gyvenimai: kūnas, viešuma, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje / sudarytojas Artūnas Tereškinas. Baltos lankos, / Staponkutė, Dalia

Staponkutė, Dalia. Vertimas: kuriant intymų dialogą. – Kn. Intymios erdvės, vieši gyvenimai: kūnas, viešuma, fantazija šiuolaikinėje Lietuvoje / sudarytojas Artūnas Tereškinas. Baltos lankos, 2002. Atsisiųsti straipsnį (pdf) ...

Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis.

2001. / Gimtasis žodis, / Vilkončius, Vilmantas

Vilmantas Vilkončius. Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis. Gimtasis žodis, ...

Verstinis pomirtinis.

2001-06-08 / Literatūra ir menas / Staponkutė, Dalia

Staponkutė, Dalia. Verstinis pomirtinis. Literatūra ir menas 2001-06-08, Nr. ...

Vertimų iššūkis lietuvių literatūrai.

2001-03-23 / Literatūra ir menas / Daugirdaitė, Solveiga

Daugirdaitė, Solveiga. Vertimų iššūkis lietuvių literatūrai. Literatūra ir menas, 2001-03-23, p. ...

Pasimatymo ištikti: [apie literatūros vertimus].

2001-03-16 / Literatūra ir menas / Jurgutienė, Aušra

Jurgutienė, Aušra. Pasimatymo ištikti: [apie literatūros vertimus]. Literatūra ir menas 2001-03-16, p. ...

Karolio Gotardo Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX amžiaus pirmoji pusė.

2001, p. 13-54 / Archivum Lithuanicum 3 / Kabašinskaitė, Birutė

Kabašinskaitė, Birutė. Karolio Gotardo Keberio giesmynų genezė ir kalba: XIX amžiaus pirmoji pusė. Archivum Lithuanicum 3, 2001, p. ...

Nariams

Naujienlaiškis