Sodeikienė, Giedrė

Sodeikienė, Giedrė

Verčia iš vokiečių, rusų kalbų.

Žanrai: proza. 

Dalykinės sritys: literatūros teorija, filosofija, religija, teologija, švietimas.

El. p. giedre_sodeikiene@yahoo.de

Gimė 1950 07 21 Telšiuose.
1968–1973 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką. 1990–1999 m. dirbo redaktore „Katalikų pasaulio“ ir „Aidų“ leidyklose. Nuo 2000 m. – laisvai samdoma vertėja.

VERTIMAI

Iš vokiečių kalbos

Knygos

Josef Pieper. Kas yra filosofija. Katalikų pasaulis, 1992.
Josef Lenzenweger, Peter Stockmeier, Karl Amon, Rudolf Zinnhobler. Katalikų bažnyčios istorija, I d. (Kartu su Romualdu Gruce.) Katalikų pasaulis, 1996.
Joseph Ratzinger. Eschatologija. Mirtis ir amžinasis gyvenimas. (Kartu su Romualdu Gruce). Katalikų pasaulis, 1996.
Vertybės ir normos. Etikos vadovėlis 5/6 klasei. Alma littera, 1997.
Dėmesys kitiems. Etika 5/6 klasei. Mokytojo knyga. Alma littera, 1997.
Arno Anzenbacher. Etikos įvadas. (Kartu su Loreta Anilionyte). Aidai, 1998.
Johann Peter Eckermann. Pokalbiai su Goethe paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Aidai, 1999. Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann. Filosofijos atlasas. Alma littera, 2000.
Karlas Barthas. Protas ir apreiškimas (p. 39–49); Friedrichas Danielis Ernstas Schleiermacheris. Religija – begalybės nuojauta. (p. 250–258); Martinas Buberis. Du tikėjimo būdai (p. 302–306), Kn. Rita Šerpytytė. Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei. Tyto alba, 2003.
Peter Dinzelbacher (sud.). Viduramžių žodynas. (Skyreliai D-G). Aidai, 2004.
Stefan Zweig. Vakarykštis pasaulis. Europiečio prisiminimai. Tyto alba, 2005. (antras leidimas 2014)
Mario Frank. Mirtis fiurerio bunkeryje. Paskutinės Hitlerio dienos. Alma littera, 2006.
Joseph Ratzinger Benediktas XVI. Žemės druska. Krikščionybė ir katalikų Bažnyčia XXI amžiuje. Pokalbis su Peteriu Seewaldu. Alma littera, 2007.
Joseph Ratzinger Benediktas XVI. Dievas ir pasaulis. Krikščionių tikėjimo paslaptys. Pokalbis su Peteriu Seewaldu.  Alma littera, 2010
Mikalojus Vorobjovas. M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas.  Aidai, 2012.
Goethe, Johann Wolfgang. Iš mano gyvenimo. Poezija ir tiesa. Baltos lankos, 2013.
Jung, Carl Gustav. Psichologiniai tipai. Margi raštai, 2013. (Su Z. Ardicku ir A. Merkevičiūte).
Balthasar, von, Hans Urs. Credo. Apaštalų tikėjimo išpažinimo meditacijos. Aidai, 2013.
Heine, Florian. 13 didžiųjų meno išradimų, kuriuos dera žinoti. Modernaus meno centras, 2014.
Bunge, Gabriel. Akedija. Evagrijaus Pontiečio dvasinis mokymas. Vox altera, 2015.
Guardini, Romano. Apie liturgijos dvasią. Katalikų pasaulio leidiniai, 2015.
YOUCAT Biblija. Šventasis Raštas jaunimui. Katalikų pasaulio leidiniai, 2016.
DOCAT Ką daryti. Bažnyčios socialinis mokymas. Katalikų pasaulio leidiniai, 2017.
Benediktas XVI. Paskutiniai pokalbiai su Peteriu Seewaldu. Katalikų pasaulio leidiniai, 2017.
Josef Pieper. Apie dorybes. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018.
YOUCAT vaikams. Katalikų Bažnyčios Katekizmas vaikams ir tėvams. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018.
Hans Urs von Balthasar. Pasaulio širdis. Katalikų pasaulio leidiniai, 2019.
Franz Werfel. Bernadetos giesmė. Vilnius, Katalikų pasaulio leidiniai, 2020.
Thomas Bernhard. Kalkinė. Rašytojų sąjungos leidykla, 2021.
Charlotte Link. Paieška. Alma littera, 2022.
Michail Šiškin. Taika ar karas. Vaga, 2023.
Dietrich von Hildebrand. Gyvenimo menas. Katalikų pasaulio leidiniai, 2023 (kartu su Vaiva Narušiene).
Rolf Dobelli. Gero gyvenimo vadovas. 52 netikėti būdai pasiekti laimę. Vaga, 2023.
Brigitte Pregenzer. Šventosios Hildegardos pasninkas. Katalikų pasaulio leidiniai, 2023.

Publikacijos periodikoje

Ingeborg Bachmann. Simultanas. Naujasis Židinys, 1991, nr. 4, p. 35–46.
Ingeborg Bachmann. Trys keliai pas ežerą. Proskyna, 1994, nr. 4 (34), p. 195–208, nr. 5 (35), p. 291–304.
Romano Guardini. Apreiškimas ir baigtinybė. Naujasis Židinys, 1991, nr. 6, p. 12–16.
Karl Rahner. Aš, Ignotas Lojola… Ignoto Lojolos prakalbos šiandieniniams jėzuitams. Naujasis Židinys, 1991, nr. 7, p. 5–12.
Hans Küng. Transcendencijos pėdsakai? Naujasis Židinys, 1991, nr. 11–12, p. 32–45.
Bernhard Welte. Apie panieką: prasmės link. Naujasis Židinys, 1992, nr. 3, p. 13–18.
Paul Tillich. Apie gelmę. Naujasis Židinys, 1992, nr. 4, p. 31–35.
Karl Rahner. Mistika – tikėjimo kelias dievop. Naujasis Židinys, 1992, nr. 6, p. 10–16.
Stefan Zweig. Pabėgimas pas dievą. Epilogas nebaigtai Levo Tolstojaus dramai „Ir šviečia tamsybėse šviesa“. Naujasis Židinys, 1992, nr. 7–8, p. 64–78.
Johannes B. Lotz. Apie meditaciją. Naujasis Židinys, 1992, nr. 11, p. 8–16.
Ladislaus Boros. Tylos šventė. Naujasis Židinys, 1992, nr. 12, p. 12–16.
Rudolf  Schnackenburg. Luko evangelijos Kalėdų istorija. Naujasis Židinys, 1992, nr. 12, p. 30–36.
Josef Sudbrack. Mistika. Krikščioniškoji tradicija ir krikščioniškasis patyrimas. Naujasis Židinys, 1993, nr. 2, p. 17–22.
Odo Kasel. Velykų slėpinys. Naujasis Židinys, 1993, nr. 4, p. 14–20.
Hugo Rahner. Žaidžiantis žmogus. Naujasis Židinys, 1993, nr. 6, p. 11–22.
Karl-Heinz Kleber. Moralinės teologijos krizė ir reforma. Naujasis židinys, 1993, nr. 6, p. 65–68.
Jörg Splett. Gyvybės pradas vanduo. Naujasis židinys, 1993, nr. 10, p. 22–28.
Josef Pieper. Ne žodžiai, o realybė: duonos sakramentas. Naujasis Židinys, 1993, nr. 12, p. 20–24.
Joseph Ratzinger. Tikėjimas ir patyrimas. Naujasis Židinys, 1994, nr. 1, p. 12–19.
Gerhard Ludwig Müller. Apie tikėjimo į dievą hermeneutiką technogeninio pasaulėvaizdžio epochoje. Naujasis Židinys, 1994, nr. 2, p. 10–15.
Andreas M. Rauch. Šventasis sostas ir Europos susivienijimas. Naujasis Židinys, 1994, nr. 6, p. 75–77.
Josef Pieper. Dievo įkvėpta manija. Naujasis Židinys, 1994, nr. 12, p. 16–24.
Hans Urs von Balthasar. Teismas. Naujasis Židinys, 1995, nr. 5, p. 360–365.
Walter Kasper. Šiuolaikinės sisteminės teologijos situacija ir uždaviniai. Naujasis Židinys, 1996, nr. 4, p. 188–195.
Karl-Josef Kuschel. Kodėl teologijai būtinas susitikimas su literatūra? Naujasis Židinys, 2000, nr. 6, p. 311–316.
Jörg Splett. Fides et ratio. Filosofinis svarstymas. Naujasis Židinys, 2001, nr. 5, p. 246–254.
Rudolf Burger. Atminties politikos klaidos. Užmaršties apologija. Naujasis Židinys, 2001, Nr. 12, p. 660–666.
Karl Rahner. Velykų patyrimas. Naujasis Židinys, 2004, nr. 3, p. 103–106.
Joseph Ratzinger. Kodėl aš dar Bažnyčioje. Naujasis Židinys, 2005, nr. 6, p. 263-269.
Hans Urs von Balthasar. Kodėl aš vis dar krikščionis. Naujasis Židinys, 2005, nr. 11-12, p. 536-549.
Frisch, Max. Arlekinas. Ištrauka iš knygos „1946-1949 metų dienoraštis“. Metai, 2014, Nr. 3
Hoffmann, E. T. A. Panelė de Skiuderi: Pasakojimas iš Liudviko XIV laikų. Naujasis 
židinys, 2015 Nr. 1-2.

Iš rusų kalbos 

Straipsniai Prie Ibseno karsto (p. 27–31) ir Paskutinis sumanymas (p. 56–63), Kn. Jurgis Baltrušaitis. Apimti žmogų iki dugno. Estetika. Literatūros kritika. Vertinimai. Sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis. Aidai, 2001.
Šventasis Serafimas Sarovietis. Dvasiniai pamokymai vienuoliams ir pasauliečiams. Pokalbis su Motovilovu knygoje „Šventasis Serafimas Sarovietis. Dvasiniai pamokymai“. Magnificat leidiniai, 2013.