Kontrimaitė, Marytė

Kontrimaitė, Marytė
Vlado Braziūno nuotr.

Vertė iš armėnų ir į šią kalbą; iš rusų, vokiečių, ispanų kalbų.

Žanrai: poezija, proza, esė. 

 

Gimė 1947 02 09 Vilkaičių km., Plungės raj. Mirė 2016 balandžio 16 dieną.

Rašytoja ir vertėja. 1965–1970 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971–1973 m. stažavosi Jerevano universitete, studijavo armėnų kalbą ir literatūrą. 1974–1980 m. dirbo moksline redaktore Enciklopedijų redakcijoje. 1981–1982 m. LTV meno laidų redaktore. 1983–1991 m. dirbo laikraščiuose ir žurnaluose „Moksleivis“, „Literatūra ir menas“, „Caritas“, „Dienovidis“. 1983–1996 m. vertėja pagal sutartis. Nuo 1998 m. Radijo ir televizijos komisijos narė. 1999–2002 m. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja kultūrai ir žiniasklaidai. Nuo 2003 m. - 2014 m. mokslinė redaktorė Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute.

Armėnijos Respublikos Nacionalinė Mokslų Akademija Marytei Kontrimaitei suteikė garbės mokslų daktaro vardą (2012 m.) už armėnų–lietuvių ryšių stiprinimą. 2013 metais už drąsią bei pilietišką publicistiką M. Kontrimaitė buvo padovanota Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

2015 m. M. Kontrimaitei, „rašytojai, vertėjai ir publicistei, buvo įteiktas Grigoro Narekaci atminimo medalis ir Armėnijos kultūros ministerijos padėkos raštas už armėnų literatūros užsienyje garsinimą, pateiktus vertimus Lietuvos skaitytojų bendruomenei. Ji daug nuveikė stiprindama armėnų–lietuvių literatūrinius bei vertėjų  tarpusavio ryšius“.

Pirmoji vertimo publikacija 1982 m.


VERTIMAI

 

Iš armėnų kalbos

 

Akmuo ir šviesa. Armėnų XX a. poezijos rinktinė. (Serija Žvaigždynas). Sudarymas, pažodiniai vertimai kitiems vertėjams. M. Kontrimaitės versti Arevšato Avakiano, Hovaneso Grigoriano, Edvardo Militoniano, Anahitos Parsamian, Paruiro Sevako eilėraščiai. Vaga, 1982.
Gevorkas Eminas. Septynios giesmės apie Armėnija. Esė .Vaga, 1984. 
Armėnų apysakos. (Serija Žiburiai). M. Kontrimaitės verstos Sero Chanzadiano, Hranto Matevosiano, Zorairo Chalapiano apysakos. Vaga 1985.
Hovanesas Tumanianas. Gikoras. Apsakymas. Vyturys, 1986.
Karenas Simonianas. Iki pasimatymo, Natanaeli! Apysaka. Vyturys, 1987.
Vahe Pohosianas. Baltų ėriukų vasara. Apysaka. Vyturys, 1990.

Daug poezijos ir prozos vertimų spausdinta periodikoje:

Rafaelas Nahapetianas. Priešpavasario speigas. Apsakymas. Kultūros barai, 2003, nr. 6.
Vahagnas Grigorianas. Lavonas. Apysaka. Literatūra ir menas, 2005 birželis.
Vahagnas Grigorianas. Paukščio siela. Apysaka. Metai, 2006, Nr. 1 .
Vahagnas Grigorianas. Akimirka. Metai, 2007, Nr. 2 .
Daryta pažodinių vertimų iš armėnų kalbos ir į armėnų kalbą, pvz., E. Mieželaičio poezijos rinkinys (grožinis vertimas – V. Davtiano). 

Pavienių vertimų iš rusų ir vokiečių kalbų buvo publikuota periodikoje: žurnaluose „Caritas“, laikraščiuose „Dienovidis“, „Apžvalga“.

Septyniasdešimtmečiui 2017 vasarį „Metuose“ turėtų būti išspausdinta jos versta V. Grigoriano apysaka „Orvaizdis“.