Druktenis, Adomas

Druktenis, Adomas

Garbės narys

Vertė iš vokiečių kalbos.

Žanrai: proza, drama, vaikų literatūra.

 

Gimė 1931 02 13 Raseiniuose. Mirė 2019 06 09 Vilniuje. 1953–1958 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete vokiečių kalbą ir literatūrą. Po to buvo paskirtas į tuometinę Grožinės literatūros leidyklą (vėliau „Vaga“) ir išdirbo joje iki 1977 m. pabaigos. Beveik visus tuos metus (tik 1970 – 1974 m. ėjo bibliografijos ir informacijos redakcijos vedėjo pareigas) dirbo verstinės literatūros redakcijoje, perėjo visas redaktoriaus darbo pakopas nuo jaunesniojo iki vyresniojo. Suredagavo apie 70 verstinės literatūros knygų, didžioji jų dalis – vertimai iš vokiečių kalbos. Čia dirbdamas ir pats pradėjo versti. 1977 m. gale perėjo į tuometinę „Mokslo“ leidyklą. 1977–1981 m. dirbo mokslo populiarinimo redakcijos, o 1981–1992 žodynų redakcijos vedėju. 1992 m. rudenį išėjo į pensiją. Nuo tada – laisvas vertėjas. Pastaruoju metu daugiausiai verčia vaikams ir jaunimui. 2008 m. apdovanotas IBBY Lietuvos skyriaus premija už reikšmingiausią ir meniškiausią 2007 m. vertimą paaugliams (Johannos Spyri „Heida“).
Pirmoji vertimo publikacija 1959 m.

 

VERTIMŲ SĄRAŠAS

Zudermanas, Hermanas. Kelionė į Tilžę. Apysakos. V., Valst. grož. lit. l- kla, 1960.

Zudermanas, Hermanas. Lietuviškos apysakos. K., Jutos Noak l- kla,1996.

Frankas, Leonhardas. Kairėje, kur plaka širdis.Romanas. V.,Valst. grož. lit. l-kla,1961.

Frankas, Leonhardas. Matilda. Romanas. V., Vaga, 1968. 2-asis leid. Victorija, 1992.

Frankas, Leonhardas. Plėšikų gauja. Romanas. V., Vaga, 1980.

Richteris, Hansas Verneris. Nežudyk. Romanas. V., Valst.grož. lit. l-kla,1963. 2-asis leid. K., Spindulys, 1994.

Richteris, Hansas Verneris. Nugalėtieji. Romanas. V., Vaga.1982. 2-asis leid. K., Spindulys,1994.

Cveigas, Stefanas. Širdies nerimas. Romanas. V., Vaga,1965. 2-asis leid. V., Vaga, 1970. 3-iasis leid. Vaga, 1985.

Njiris, Tiboras. Skandalas Majamyje. Elšlegelis, Herdas. Vienas iš septynių // Skandalas Majamyje. Vienaveiksmės pjesės.V., Liaudies meno rūmai, 1967.

Kazandzakis, Nikas. Graikas Zorba. Romanas. V., Vaga, 1978.

Nosakas, Hansas Erichas. D’Artezo byla. Romanas. V., Vaga,1987.

Kaizerlingas, Eduardas fon. Vakarėjantys namai. Apysakos. V., Vaga. 1989.

Velskopf- Henrich, Lizelotė. Harka. Romanas. V., Vaga, 1971. 2-asis leid. Vyturys, 1990. 3-iasis leid. Alma littera, 2003.

Velskopf- Henrich, Lizelotė. Kelias tremtin. Romanas. V., Vaga, 1972. 2-asis leid. Vyturys, 1991. 3-iasis leid. Alma littera, 2003.

Velskopf- Henrich, Lizelotė. Sugrįžimas pas dakotus. Romanas. V., Vaga, 1974. 2-asis leid. Vyturys, 1992. 3-iasis leid. Alma littera, 2004.

Velskopf- Henrich, Liselotė. Anapus Misūrio. Romanas. V., Vaga , 1976. 2-asis leid. Vyturys, 1994. 3-iasis leid. Alma littera, 2005.

Remarkas, Erichas Marija. Kelias atgal. Romanas. K., Spindulys, 1993.

Remarkas, Erichas Marija. Šešėliai rojuje. (kartu su L. Bareišiene). Romanas. K., Spindulys, 1993.

Frišas, Maksas. Biografija: vaidinimas. Pjesė. // XX amžiaus dramaturgija. V., Vaga, 1972.

Borchertas,Volfgangas. Pienės žiedas. Kegelbanas. Ilga, ilga gatve. Apsakymai. // Volfgangas Borchertas. Lauke už durų. V., Vaga, 1969.

Šnicleris, Arturas. Išminčiaus žmona. Rilkė, Raineris Marija. Pjeras Djumonas. Kafka, Francas. Nuosprendis. // Vargšas muzikantas. Apsakymai. V., Vaga, 1977.

Bagnal, Brian. Kaip piešti ir tapyti. V. Alma littera, 1996.

Laueris, Bernhardas. Broliai Grimai. Gyvenimas ir kūryba. Kaselis. Brolių Grimų muziejus.1999.

Bobrovskis, Johanesas. Raudonas akmuo.// Johanesas Bobrovskis. Apsakymai. V. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.

 

Vaikų ir jaunimo literatūra

Koršunovas M. Senojo šachmatininko pasakojimai. V., Valst. grož. lit. l-kla, 1959.

Gelhar, Anė. Šnekutis ir jo namelis. V., Vaga, 1965. 2-asis leid. Vaga, 1968.

Rodrianas, Fredas. Debesų avelė. V., Vaga, 1966.

Preusleris, Otfridas. Mažasis vandenis. V., Vaga, 1970. 2-asis leid. Victoria, 1992. 3-iasis leid. Alma littera, 2003.

Hering, Elizabeta. Aukso karalystė. Vokiečių liaudies pasakos.V., Vaga, 1984. Alma littera, 2008.

Broliai Gimai. Vaikų ir namų pasakos. T. 1. V., Alma littera, 1999. 2-asis leid. Alma littera, 2005.

Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos. T.2. V., Alma littera, 1999. 2-asis leid. Alma littera, 2005.
 
Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos. T.3. V., Alma littera, 2000. 2-asis leid. Alma littera, 2005.
 
Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos. T.4. V., Alma littera, 2000. 2-asis leid. Alma littera, 2005.
 
Cimnikas, Raineris. Būgininkai. V., Alma littera, 2002.

Funkė, Kornelija. Vagių karalius. V., Alma littera, 2003.

Koršunov, Irina. Vavušeliai su žaliais plaukais. V., Alma littera, 2004.

Koršunov, Irina. Nauji vavušelių nuotykiai. V., Alma littera, 2005.

Preusleris, Otfridas. Herbė su didele skrybėle. V., Alma littera, 2005.

Preusleris,Otfridas. Herbė ir jo draugas Cvotelis. V., Alma littera, 2005.

Spyri, Johanna. Heida. Alma littera, 2007.

Elizabeta Hering. Aukso karalystė: vokiečių pasakos. Alma littera, 2008.

Otfried Preußler. Tomas Baideklis. Alma littera, 2008.

Ir kt. 

 

Su Adomu Drukteniu kalbasi Alma Valantinienė ir Kęstutis Urba. Rubinaitis 2006 m. Nr. 1 (37)
 
"Geriausius metus paaukojau Grimmų pasakoms". Su Adomu Drukteniu kalbasi Jurgita Mikutytė. Literatūra ir menas 2008-03-21