Braziūnas, Vladas

Braziūnas, Vladas
© Dilani Senadheera

 

Verčia iš latvių, prancūzų, rusų, lenkų, ukrainų, baltarusių; yra vertęs ir iš kai kurių kitų kalbų.

Žanrai: poezija, proza.

Dalykinės sritys: literatūros mokslas ir kritika.

El.p.: vladas@braziunas.net

http://vladas.braziunas.net;

https://www.facebook.com/vladas.braziunas

 

Gimė 1952 02 17 Pasvalyje.
Studijavo žurnalistiką ir lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Rašo daugiausia poeziją, išleido per 20 poezijos knygų; atskiromis knygomis poezijos išleista taip pat Bulgarijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Italijoje, Liuksemburge.
Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro narys.
Lietuvos ukrainistų ir Lietuvos baltarusistų asociacijų narys. Lietuvos ir Latvijos forumo asociacijos narys steigėjas. Vidurio Europos poetų sambūrio Cap à l'Est narys steigėjas. Lietuvių, baltarusių, latvių, lenkų, rusų, ukrainų poetų bei muzikų sambūrio Magnus Ducatus Poesis steigėjas ir vadovas. Jo parengtos ir įgyvendintos Magnus Ducatus Poesis įvairiakalbio poetinio muzikinio vyksmo programos Minske (2006, 2009), Kijeve (2007, 2010) ir Charkove (2007), Krokuvoje (2008) ir Vilniuje (2007, 2009).
2002 m. už ukrainų literatūros vertimus Vladui Braziūnui skirta Taraso Ševčenkos fondo premija. 2003 m. Jotvingių premija skirta už eilėraščių rinkinį būtasis nebaigtinis / imparfait, už Raimondo Jonučio eilėraščių rinktinės Aušra kambary be langų sudarymą ir parengimą ir už Alicjos Rybałko poezijos rinktinės Eilėraščiai / Viersze vertimą. 2006 m. V. Braziūnui įteiktas Latvijos rašytojų sąjungos Metų (2005) literatūros apdovanojimas už viso gyvenimo indėlį į latvių literatūros vertimus; tais pat metais Poezijos pavasario festivalyje – Lietuvos rašytojų sąjungos prizas Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą (Lirika = Lyrika / Jānis Rokpelnis. Leidykla Petro ofsetas, 2005). 2011 m. už indėlį stiprinant Latvijos ir Lietuvos draugystę bei bendradarbiavimą V. Braziūnui įteiktas Latvijos Respublikos Pripažinimo ordinas Karininko kryžius (Croix de la reconnaissance), už indėlį į Baltijos šalių vienybės stiprinimą ir bendradarbiavimą – Baltijos Asamblėjos medalis. 2014 m. skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už poetinius atradimus gilinantis į lietuvių kalbos lobyną ir baltiškąją pasaulėvoką, 2017 m. – Baltijos Asamblėjos literatūros premija už poetinius atradimus gilinantis į baltiškąją pasaulėvoką ir lietuvių, latvių ir kitų kalbų lobyną bei už vertimus iš latvių ir kitų kalbų, taip pat už reikšmingus tarptautinius moderniosios poezijos projektus.

Pirmoji vertimo publikacija 1980 m.

 
VERTIMAI
 
XX a. serbų poezija. (Kartu su kitais vertėjais.) Vaga, 1988.
 
Mednis, Ojārs. Trys sąsiuviniai: tremties dienoraštis. Kn. Amžino įšalo žemėje. Vyturys, 1989.
 
Ščerbak, Jurij. Černobylis. Dokumentinė apysaka. Vyturys, 1990.
 
Bērziņš, Uldis. Kukaiņu soli = Vabzdžių žingsniai. Poezijos rinktinė. (Kartu su Sigitu Geda ir Kęstučiu Nastopka.) Baltos lankos, 1997.
 
Rybałko, Alicja. Eilėraščiai = Viersze. Poezijos rinktinė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
 
Marti, Kurt. Da geht ein Mensch = Štai eina žmogus = Dert geit e Mönsch = Va ain žmogs. Rinktiniai eilėraščiai. (Versta drauge su Marku Roduneriu.) Saulės delta, 2004.
 
Skujenieks, Knuts. Es pabiju tālos ciemos = Aš esu toli viešėjęs. Poezijos rinktinė. (Sudaryta; versta kartu su Sigitu Geda.) Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 
Rokpelnis, Jānis. Lirika = Lyrika. Petro ofsetas, 2005.
 
Lietuviešu un latviešu dzejas diena. Lietuvių ir latvių poezijos rinkinys. (Sudaryta su Dace Markus; versta su Erika Drungyte.) Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006.
 
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007. Baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, ukrainų poezijos almanachas. (Sudaryta ir parengta; versta drauge su kitais vertėjais.) Petro ofsetas, 2007. Su kompakt. vaizdo ir garso plokštele (DVD).
 
Šviesa languose = Святло ў вокнах. Baltarusių poezijos antologija. (Versta drauge su kitais vertėjais.) Homo liber, 2008.
 
Dzīvās baltu valodas. (Versta drauge su Erika Drungyte). Jelgava: Rasa ABC, 2008.
 
Kronbergs, Juris. Vilkas Vienakis = Vilks Vienacis. Kronta, 2008. Su kompakt. garso plokštele (CD; skaito vertėjas).
 
Braziūnas, Vladas. Priedainė. Eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. Apostrofa, 2008.
 
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן. (Sudaryta ir parengta; versta drauge su kitais vertėjais.) Tarptautinių kultūros programų centras, 2009.
 
Kregždutės = Randulinas. Retoromanų poezijos antologija.  (Versta drauge su Marku Roduneriu.) Saulės delta, 2009.
 
Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses : [eilėraščių ciklas] / iš prancūzų k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius : Apostrofa, 2009.

Eltang, Lena. Akmeniniai klevai: romanas / iš rusų k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Vaga, 2011.

Fitzgerald, Francis Scott. Šioje rojaus pusėje: romanas / Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė; eilėraščius vertė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Metodika, 2012.
 
Ševčenko, Taras. Kobzarius = Кобзар / iš ukrainų k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Vaga; Kijevas: Baltija-Druk, 2014.
 
Racine, Jean. Faidra = Phèdre / iš prancūzų k. vertė Vladas Braziūnas, Genovaitė Dručkutė. – Vilnius: Žara. – 2017.
 
Daugiausia V. Braziūno vertimų publikuota periodinėje spaudoje.