Bachmetjevas, Viktoras

Verčia iš anglų, prancūzų k.

Žanrai: humanitarinė literatūra

Dalykinės sritys: filosofija

El. paštas: viktoras.bachmetjevas@vdu.lt

https://www.facebook.com/viktoras.bachmetjevas/

Gimė 1979 12 01 Šiauliuose.

Studijavo filosofiją Vytauto Didžiojo universitete. 2006 metais baigė filosofijos tiriamojo magistro (MPhil) studijas Liuveno universitete, Vytauto Didžiojo universitete apsigynė filosofijos daktaro disertaciją apie ironijos ir etikos santykį Kierkegaard’o mąstyme. Dėsto filosofiją Vytauto Didžiojo universitete.
Lietuvos filosofų draugijos narys.

Pirmoji vertimo publikacija 2003 m.
 

SVARBESNIEJI VERTIMAI

Levinas, Emmanuel. Laikas ir Kitas. Jonas ir Jokūbas, 2017.
Snyder, Timothy. Apie tironiją: dvidešimt pamokų iš dvidešimtojo amžiaus. Hubris, 2019.
Frankfurt, Harry G. Apie šūdmalą. Hubris, 2020.