Černiuvienė, Liucija

Černiuvienė, Liucija

Liucija Černiuvienė (Baranauskaitė)

Verčia iš prancūzų kalbos.

Žanrai: proza.

El.p.: liuce@hotmail.com

Gimė 1971 07 13 Trakuose. 1989–1995 Vilniaus universitete studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 1997–1998 Grenoblyje (Prancūzijoje) studijavo prancūzų kalbos dėstymo metodiką. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Leksiniai ir gramatiniai Oskaro Milašiaus poezijos vertimų aspektai“.

Dirba Vilniaus universitete Vertimo studijų katedroje (dėsto vertimo istoriją, vertimo teorijas, dalykinį vertimą iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į prancūzų kalbą, grožinės literatūros vertimą iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą).

Pirmoji vertimo publikacija 1996 m.

Elektroninio pašto adresas: liuce@hotmail.com

VERTIMAI

Grožinės literatūros vertimai:

Daoud K. Merso. Naujas tyrimas (Mersault, contre-enquête). Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

Truc O. Paskutinis lapis (Le Dernier Lapon). Vilnius: Briedis, 2016.

Dalì Salvador. Paslėpti veidai (Visages cachés) Vilnius: Baltos lankos 2012.

Rufin J.-C. Adomo kvapas (Le parfum d’Adam). Vilnius: Žara, 2011 (bendraautoris Virginijus Baranauskas).

Jonquet Th. Tarantulas (Mygale). Vilnius: Baltos lankos, 2008.

Benoît M. Tryliktojo apaštalo paslaptis (Le Secret du Trezième Apôtre). Vilnius: Versus Aureus, 2008 (bendraautorė Eugenija Lukošaitienė).

Fujimori Asuka. Mikrokosmas, arba Sogos teorema (Mikrokosmos ou Le théorème de Soga). Vilnius: Tyto alba, 2008.

Vigny A. de Sen Maras (Cinq-Mars). Vilnius: Alma Littera, 2004.

Tyzenhauzaitė S. Reminiscencijos (Reminiscences). Vilnius: Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras, 2004 (bendraautoris Virginijus Baranauskas).

Sinoué G.Dienos ir naktys (Jours et nuits), Vilnius: Tyto alba, 2002.

Periodikoje

Nerval G. de Aurelija. Proskyna, 1996 1 (38).

Mokslinių veikalų vertimas:

Ide P. Perdegimo sindromas. Gebėjimo duoti liga (Le Burn-out, une maladie du don). Vilnius: Magnificat leidiniai, 2018.

Le Roy Ladurie E. Oksitanijos kaimas Montaju: 1294 – 1324 metai (Montaillou, village occitan de 1294 à 1324), Vilnius: „Algimantas“/ALK, 2005 (bendraautoris Virginijus Baranauskas).

Kita:

Chollet M. Nesunaikinama moterų galia (La puissance invaincue des femmes). Vilnius: Alma littera, 2019.

Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba. Gailestingieji šventieji (Saints dans la miséricorde). Vilnius: „Magnificat“ leidiniai, 2016.

Mokslinių straipsnių vertimas:

Derycke M. 2004.Grafiti upių laivininkystėje. Tai, kas nutylėta, ir tai, kas įvardyta“ (Les graffitis bateliers : Empreintes, suspensions... nomination). Respectus Philologicus 6 (11).

Laflamme S. 2004. Komunikacijos mokslas ir komunikatyvinis tyrimo metodas. Kritinės pastabos (Science de la communication et approche communicationnelle. Note critique). Respectus Philologicus 5 (10).

Plasseraud Y. Lietuviško judaizmo laimės ir nelaimės. Lietuvos žydai. 1918–1940: prarasto pasaulio aidas. Vilnius: Baltos lankos, 2000.

REDAGAVIMAS

Riou P. Pasaulis – pažadas, kurį mylėti reikia. Sudarė ir iš prancūzų kalbos vertė Tomas Taškauskas (redaktorė L. Černiuvienė). Vilnius: Versus aureus, 2015.

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Knygos

Černiuvienė L. 2013. Vertimo minties raida Europoje, studijų knyga. Vilnius: Lodvila.

Straipsniai

Černiuvienė L. 2016. Michelio Houellebecq'o romano Soumission vertimo į lietuvių kalbą stilistika. Literatūra 58 (4).

Černiuvienė L., Mikutaitė D. 2015. Žargono vertimo problemos: meninių filmų „Banlieue 13“ ir „Banlieue 13. Ultimatum“ vertimų analizė. Vertimo studijos 8.

Černiuvienė L. 2015. Vertimo poetika, etika ir politika: George'o R. R. Martino romano A Game of Thrones vertimo į lietuvių ir prancūzų kalbas analizė. Literatūra (priimtas spausdinti).

Černiuvienė L. 2014. J.-P. Vinay ir J. Darbelnet Stylistique comparée du français et de l’anglais (1958 m.): dabarties perspektyvos. Vertimo studijos 7.

Černiuvienė L. 2013. Leksinių atitikmenų pasirinkimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „Talita Cumi“ vertimuose. Literatūra 55 (4).

Černiuvienė L., Dambrauskas A.2013. Loginių jungčių vartojimo savitumas prancūzų ir lietuvių kalbų teisės tekstuose: vertimo aspektai. Vertimo studijos 6.

Černiuvienė L. 2012. Gramatiniai poezijos vertimo aspektai: Oskaro Milašiaus eilėraščio „La berline arrêtée dans la nuit“ vertimų analizė“. Vertimo studijos 5.

Černiuvienė L. 2011. Įvaizdžių perteikimas Oskaro Milašiaus eilėraščio „Nemiga“ („Insomnie“) vertimuose. Literatūra 53 (4).

Černiuvienė L., Rimkuvienė L. 2009. Religinio ir istorinio socialinio konteksto vaidmuo verčiant Jean-Michelio di Falco ir Frédérico Beigbeder knygą Je crois moi non plus. Dialogue entre un évêque et un mécréant. Vertimo studijos 2.

Černiuvienė L. 2008. Eiliuotų ir neeiliuotų Ch. Perrault pasakų vertimų analizė. Vertimo studijos: mokslo darbai 1.

Černiuvienė L. 2007. Adresato problema verčiant: Antoine de Saint-Exupéry Mažojo princo vertimai į lietuvių kalbą. Literatūra 49 (4).

Černiuvienė L. 2006. Tematinių Oskaro Milašiaus eilėraščio „Danse de singe“ linijų perteikimas vertime. Kalbotyra 56 (3).

Baranauskaitė L. 2001. Prasmės perteikimo tikslumas vertime. Kalbotyra: mokslo darbai 50(3).

Baranauskaitė L. 2001. Keletas poezijos vertimo aspektų. Kalbotyra: mokslo darbai 50(3).

Pranešimai konferencijose (meninis vertimas, vertimo istorija ir teorija):

VU tarptautinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“, skirta Vertimo studijų katedros veiklos 20-mečiui. Pranešimas „Lietuvos vertimo istorija: XX amžiaus specifika“, kartu su Vertimo studijų katedros magistre Egle Valiuškevičiūte, 2017 m.

VU Kauno humanitarinio fakulteto konferencija TELL ME 2017 „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė“. Pranešimas „Kalbos registrai ir vertimas: meninio filmo „Intouchables“ vertimo analizė“, 2017 m.

VU Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“. Pranešimas „Versti kultūrą: meninio filmo „Intouchables“ („Neliečiamieji“) vertimo iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą analizė“, 2016 m.

VU tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: erdvė, laikas, tapatybė“. Pranešimas „J. P. Vinay ir J. Darbelnet vertimo strategijos (1958 m.): dabarties perspektyvos“, 2013 m.

VU Vertimo studijų katedros tarptautinė konferencija „Europos kalba – vertimas“ (Umberto Eco). Pranešimas „Poezijos gramatika: O. Milašiaus eilėraščio „La berline arrêtée dans la nuit“ vertimų analizė“, 2011 m.

VU tarptautinė taikomosios lingvistikos konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“. Pranešimas „O. Milašiaus eilėraščio „Beždžionės šokis“ vertimas: perteikti prasmę“, 2005 m.

STAŽUOTĖS UŽSIENIO UNIVERSITETUOSE IR INSTITUCIJOSE

Europos Parlamentas, Liuksemburgas (Lietuvių kalbos vertimų skyrius) 2014 m.

Grenoble 3 universitetas (Prancūzija) 2013 m.

Paryžiaus vertimo raštu ir žodžiu institutas ISIT (Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction) (Prancūzija) 2012 m., 2006 m.

Mokslinės tiriamosios medžiagos rinkimas Strasbūro Nacionalinėje bibliotekoje BNU (Prancūzija) 2009 m., 2000 m.

Tarptautinis pedagogikos tyrimų centras CIEP, seminaras „Prancūzų kalbos dėstymas (kalba ir vertimas) Europos universitetuose: aktualijos ir perspektyvos“ Paryžius (Prancūzija) 2009 m.

Vakarų katalikiškasis universitetas UCO (Université Catholique de l'Ouest) Angers (Prancūzija) 2009 m., 2008 m.

Nariams

Naujienlaiškis