Lenkauskienė, Dalia

Lenkauskienė, Dalia

Verčia iš rusų, ispanų, prancūzų kalbų.

 

Gimė 1937 01 20 Graužėnuose, Jurbarko rajone. Mirė 2015 03 09 Vilniuje.
1961 m. baigė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lietuvių kalbos ir literatūros studijas, įgydama filologės bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1961-1993 m. dirbo „Vagos“ (iki 1964 m. Valstybinės grožinės literatūros) leidykloje redaktore, vyresniąja redaktore, vėliau – redakcijos vedėja. Iš pradžių dirbo lietuvių literatūros redakcijoje, redagavo “Naujų knygų” informacinį biuletenį, o nuo 1963 m. vertimų redakcijoje, suredagavo daugiau kaip šimtą knygų, verstų iš įvairių kalbų. 1985-1992 m. vadovavo Pasaulinės literatūros bibliotekos serijos leidybai. Šalia tiesioginio darbo visą laiką vertė, daugiausia iš rusų kalbos, vėliau ėmė tobulinti savo prancūzų kalbos žinias ir mokytis ispanų kalbos. Nuo 1993 m. pensininkė, laisvai samdoma redaktorė ir vertėja.
Pirmoji vertimo publikacija 1962 m.

VERTIMAI
 
Iš rusų kalbos
 
V. Golovkinas. Mano pokalbiai su Vovka. Valst. grožinės lit. leidykla, 1962
S. Šliachus. Kareivis eina paskui plūgą. Valst. gožinės lit. leidykla, 1962
A. Rekemčiukas. Jaunystė – paikystė. Vaga, 1964
A. Kalininas. Karo atgarsiai. Vaga, 1965
Toinas de Frisas. Rudaplaukė mergina. Vaga, 1966 (su P. Čebeliene)
G. Leonidzė. Stebuklingas medis. Vaga, 1967
Kobo Abė. Moteris smėlynuose. Vaga,1968
M. Seitio. Taškai ir linijos. Vaga,1970
I. Guro. Kelias į Ruibecalį. Vaga, 1971
Kobo Abė. Svetimas veidas. Vaga, 1973
Žmogui reikia šilumos (vengrų rašytojų apsakymai). Vaga, 1973
Anchelis Marija de Lera. Žemė gyventi – žemė mirti. Vaga, 1974
Ngujen Kong Huanas. Užburtas pinigas. Vaga, 1975
M. Rochas. Vagies sūnus. Vaga, 1977
Dača Maraini. Vagilės užrašai. Vaga, 1981
Suadė Derviš. Fosforinė Dževrijė. Vaga,1979
D. Graninas. Paveikslas. Vaga, 1984
J. Kemalis. Kalno legenda. Vaga, 1987
 
Iš ispanų kalbos
 
Ispanų novelės. Vaga, 1984 (su kitais vertėjais)
Carlos Rojas. Žuvusiųjų slėnis. Vaga, 1991, 2007
J. R. Jimenez. Plateras ir aš. Vyturys, 1994
 
Iš prancūzų kalbos
 
Alexandre Dumas. Izabelė Bavarė. Markas, 1996
François Mauriac. Terezė Deskeiru (PLB), Vaga, 1999
Paul Bourget. Mokinys. Romanas. Vaga, 2009.