Citavičiūtė, Liucija

Citavičiūtė, Liucija
Verčia iš vokiečių kalbos
Žanrai: proza
 
 
Gimė 1956 05 18 Telšiuose.
1974 m. baigė Telšių 4-ąją vidurinę mokyklą, 1974–1980 m. studijavo Vilniaus universitete vokiečių filologiją, 1980–1985 m. dirbo Tarptautiniame jaunimo turizmo biure gide-vertėja, 1985–1987 m. Vilniaus universiteto Mokslo muziejuje mokslo darbuotoja, 1989–1997 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vokiečių kalbos dėstytoja, 2001 m. apgynė hum. m-lų dr. disertaciją Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro poveikis lietuvių raštijos ir knygos kultūros plėtotei XVIII–XIX amžius. Nuo 2002 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyresn. mokslo darbuotoja. Martyno Mažvydo premijos laureatė (2005).
Pirmojo vertimo publikacija 1985 m.
 
VERTIMAI
XVII–XIX a. vokiškų lituanistikos šaltinių vertimai leidiniuose:
Lietuvių poetikos pradmenys, parengė Juozas Girdzijauskas, 1985.
Kristijonas Gotlybas Milkus. Pilkainis, parengė Liucija Citavičiūtė ir Juozas Girdzijauskas, 1990.
Regina Koženiauskienė. XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos, 1990.
 
Kūrinių vertimai iš vokiečių kalbos:
Gotfrydas Ostermejeris, Rinktiniai raštai, 1996
Martynas Liudvikas Rėza Lietuvių kalbos seminaro istorija, 2003.
Zygfrydas Ostermejeris „Ar patartina išstumti lietuvių kalbą ir sulieti lietuvius su vokiečiais?“ (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), 2004.
Martynas Liudvikas Rėza „Lietuviškos Biblijos istorija“ (parengta spaudai).
Martynas Liudvikas Rėza „Filologinės-kritiškos pastabos apie lietuvišką Bibliją“, 2 dalys (parengta spaudai).
 
Straipsnių vertimai iš vokiečių kalbos:
Publikuota daugiau kaip 10 šiuolaikinių autorių (K. Migoń, K. Garber, P. Raabe, B. Fabian, H.R. Jauss, K. Sterle ir kt.) literatūros teorijos straipsnių-studijų vertimų.
 
Grožinės literatūros vertimai iš vokiečių kalbos:
Norbert Lechleitner Sielos sparnai, 2000.
Daktaro Johano Fausto, garsiojo burtininko ir juodojo mago, istorija (ser. Viduramžių biblioteka), 2006.
Rengia pirmąjį M.L. Rėzos 5-tomį „Raštų“ leidimą, jo pagrindas – Rėzos veikalų, grožinių kūrinių ir straipsnių vertimai iš vokiečių kalbos.
 
Vertimai į vokiečių kalbą:

Darius Petkūnas. Das Vilniuser Kolloqium von 1585 als Anstrengungen des Fürsten Kristupas Radvilas Perkūnas die eklesiastische Eintracht unter den lutheranischen und reformatorischen Kirchen des Großfürstentums Litauen (LDK) zu bewahren, 2005.

Nariams

Naujienlaiškis