CEATL

Kasmetinė Europos literatūros vertėjų asociacijos (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) generalinė asamblėja įvyko 2007 m. lapkričio 11-13 d. Arlyje (Prancūzija) įsikūrusiame Vertėjų centre (Collège International de Traducteurs Littéraires, Espace Van Gogh, Arles). 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungai atstovavo jos pirmininkė Jurgita Mikutytė. Iš viso asamblėjoje dalyvavo 23 vertėjų sąjungų atstovai iš 20 šalių (Ispanijoje veikia 4 vertėjų asociacijos pagal kalbų regionus). Į CEATL narius vienbalsiai priimta 2003 m. įsikūrusi Vengrijos vertėjų sąjunga. Asamblėjos dalyviai paraginti užmegzti ryšius su vertėjų asociacijomis, kurios dar nėra CEATL narės.
CEATL valdyba pateikė metinę savo veiklos ir finansinę ataskaitas, kalbėta apie bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis: Europos rašytojų kongresu (EWC), Tarptautine vertėjų federacija (FIT), Europos menų ir paveldo forumu (EFAH). Pristatyta ir dvylikos Europos vertėjų centrų susivienijimo RECIT (Réseau européen des centres internationaux de traducteurs littéraires) pastarųjų metų veikla.
Įvyko CEATL valdybos rinkimai: prezidente perrinkta anglė Ros Schwartz, viceprezidentu tapo olandas Martin de Haan, generaline sekretore – austrė Jacqueline Csuss, o iždininke – čekė Alena Lhotova.
Pirmosios dienos vidudienį asamblėjos dalyviams surengtas priėmimas Arlio merijoje.
Austrijos vertėjų asociacijos pasiūlymu asamblėja nusprendė įsteigti Europos literatūros vertėjų fondą, kuris galėtų finansuoti vertėjų centrus, vertėjų stipendijas ir kitus projektus.
Taigi CEATL valdybai pavesta įsteigti minėtąjį fondą, atnaujinti CEATL tinklalapį, surašyti Europos literatūros vertėjų chartiją, per kitą asamblėją vėl surengti Best Practise Forum – pasidalijimo pavyzdine patirtimi forumą, koks jau buvo sėkmingai surengtas 2006 m. Ciuriche (plačiau >>), ir t.t.

Šiemet taip pat kiekvienos vertėjų organizacijos atstovas pristatė pastarųjų metų veiklą: daug kur vyksta vertėjų konkursai, teikiamos premijos, leidžiami žurnalai ar knygos apie vertimą, rengiamos konferencijos (taip pat ir tarptautinės), parodos (taip pat ir stendai knygų mugėse),  rengiami vertėjų ugdymo ir tobulinimosi seminarai, knygų pristatymai, bendradarbiaujama su universitetais, vykdomos vertėjų apklausos, stengiamasi dėl palankesnių vertėjų darbo sąlygų.
Kai kurių patirtis sužavėjo kolegas ir paskatino perimti idėjas, pvz.:
Kroatijos literatūros vertėjų asociacija surengė parodą „Nuo originalo iki vertimo“. Bibliotekoje Zagrebo centre buvo iškabinti plakatai, kuriuose atvaizduoti knygos originalo ir jos vertimo viršeliai, po puslapį iš originalo ir jo vertimo, vertėjo autobiografija. Šia paroda, kuri vėliau eksponuota Zagrebo universitete ir kitose viešose erdvėse, siekta atkreipti visuomenės dėmesį, kad versta knyga yra ir antro autoriaus – vertėjo – darbas. Sykiu ir patiems vertėjams tai proga susipažinti su kolegų darbu.

Italijoje ketinama sukurti bent du filmus apie meninį vertimą (jiems dar ieškoma kofinansavimo): vienas vadinasi „Šv. Jeronimas – vertėjų tėvas“, kitas - pusvalandžio trukmės „Vertėjai: iš kur atėjome ir kur einame“. Šį filmuką ketinama pristatyti per Pasaulio vertėjų kongresą 2008 m. rugpjūtį Šanchajuje.

Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitur veikia vertėjų el. pašto konferencijos (e-mail group) pagal skirtingas kalbas arba temas. Pvz., viena iš svarbiausių Švedijoje – „sutarčių“ el.konferencija, kurioje vertėjai su kolegomis atvirai pasitaria ir pasidalina duomenimis apie honorarus ir sutarčių sąlygas konkrečiose leidyklose.

Visiems priminta, kad Austrijos vertėjų asociacija yra sukūrusi ir dabar atnaujina išsamią duomenų bazę trimis kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų) www.translatorscompanion.org, kurioje kaupiama informacija apie vertėjų organizacijas, vertėjų centrus, studijų ir tobulinimosi galimybes, premijas, paramą ir kt.

2006 m. vykusioje CEATL asamblėjoje buvo nuspręsta atlikti Europos literatūros vertėjų honorarų ir socialinės padėties tyrimus, tad šiemet asamblėjoje buvo pristatyti preliminarūs apklausos rezultatai. Pagal juos Lietuvos, Čekijos ir Slovakijos vertėjų honorarai yra patys mažiausi Europoje. Kai visos šalys dar kartą patikslins savo duomenis, išsami analizė bus paskelbta viešai.

Kitą CEATL generalinę asamblėją nuspręsta surengti Stokholme 2008 m. birželio 28-29 d. prieš pat prasidedant tarptautiniam rašytojų ir vertėjų kongresui WALTIC. 2009 metų CEATL asamblėją kartu su įvairiais viešais vertėjų renginiais Austrijos vertėjų sąjunga norėtų surengti Lince, kuris tais metais bus Europos kultūros sostinė. Siūlytas ir Vilnius, kaip kita 2009 m. Europos kultūros sostinė, tačiau, deja, LLVS turėjo atsisakyti organizavimo dėl trūkstamų žmogiškųjų išteklių ir neįmanomybės Lietuvoje iš anksto užsitikrinti viso reikalingo finansavimo. Nuotaikas pragiedrijo turtingoji Norvegijos literatūros vertėjų sąjunga, pasiryžusi asamblėją surengti Osle, jeigu austrams nepavyktų įgyvendinti savo idėjos.

 


CEATL asamblėjos dalyviai prie apskrito stalo


Priėmimas Arlio merijoje: antra iš kairės - CEATL prezidentė Ros Schwartz, Arlio vicemerė, Prancūzijos vertėjų sąjungos atstovė Anne Damour, Vertėjų centro Arlyje direktorė Françoise Cartano

Nariams

Naujienlaiškis