2014 M. VERSTINĖS ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Coetzee, John Maxwell. Jėzaus vaikystė. Iš anglų kalbos vertė Ona Daukšienė. – Sofoklis.

Dobozy, Tamas. Apgultis 13. Iš anglų kalbos vertė Milda Dyke ir Irena Jomantienė. – Versus aureus.

Geiger, Arno. Senasis karalius tremtyje. Iš vokiečių kalbos vertė Vilija Gerulatienė. –  Gimtasis žodis.

Grytten, Frode. Avilio daina . Iš norvegų kalbos vertė Vita Kvedaraitė. – Gimtasis žodis.

Illies, Florian. 1913.Šimtmečio vasara. Iš vokiečių kalbos vertė Kristina Sprindžiūnaitė. – Sofoklis.

Johnson, Adam. Našlaičių prižiūrėtojo sūnus. Iš anglų kalbos vertė Povilas Gasiulis. – Baltos lankos.

Martinez, Carole. Pasiūta širdis. Iš prancūzų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Tyto alba.

Mitchell, David. Debesų atlasas .Iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Tyto alba.

Murakami, Haruki. Dramblys pradingsta. Iš japonų kalbos vertė Jurgita Polonskaitė. – Baltos lankos.

Munro, Alice. Brangus gyvenime .Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. – Alma litera.

Nosov, Sergej. Fransuaza, arba Kelias ledyno link. Iš rusų kalbos vertė Irena Ramoškaitė. – Nordina.

Oksanen, Sofi. Kai dingo balandžiai. Iš suomių kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – Versus aureus.

O'Connor, Joseph. Budinti šviesa. Iš anglų kalbos vertė Nijolė Regina Chijenienė. – Mintis.

Pamuk, Orhan. Sniegas. Iš turkų kalbos vertė Justina Pilkauskaitė-Kariniauskienė. – Tyto alba.

Parkkinen, Leena. Po tavęs, Maksai .Iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Pelevin, Viktor. Omonas Ra. Iš rusų kalbos vertė Dalia Saukaitytė. – Kitos knygos.

Raud, Rein. Brolis. Iš estų kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. – Apostrofa.

Rufin, Jean-Christophe.  Žlugusios viltys. Iš prancūzų kalbos vertė Asta Uosytė. – Žara.

Rushdie, Salman. Džozefas Antonas.  Iš anglų kalbos vertė Albinas Šorys. – Baltos lankos.

Šileika, Antanas. Pirkiniai išsimokėtinai. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas. – Versus aureus.

Tavares, Gonçalo M. Jeruzalė .Iš portugalų kalbos vertė Arvydas Makštutis. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Tulli, Magdalena. Itališkos "špilkos".  Iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

 

2014 M. VERSTINĖS LITERATŪROS KLASIKOS SĄRAŠAS

Aksionov, Vasilij. Krymo sala. Iš rusų kalbos vertė Vytautas Tunkūnas. – Bonus animus.

Aristofanas. Paukščiai. Iš senosios graikų kalbos vertė Jonas Dumčius. – Klasikų asociacija.

Argamante, Igor. Jerichas 1941 metais. Vilniaus geto istorijos. Iš italų kalbos vertė Toma Gudelytė. – Aukso žuvys.

Bartol, Vladimir.  Alamutas. Iš slovėnų kalbos vertė Laima Masytė. – Kitos knygos.

Duras, Marguerite. Užtvara nuo vandenyno. Iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.

Fante, John. Sulauk pavasario, Bandini. Iš anglų kalbos vertė Gediminas Pulokas. – Kitos knygos.

F. Scott Fitzgerald. Sugautas šešėlis. Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė. Vilnius. – Sofoklis.

Goethe, Johann Wolfgang von. Iš mano gyvenimo. Poezija ir tiesa. Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. – Baltos lankos.

Yourcenar, Marguerite. Kaip tekantis vanduo. Iš prancūzų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. – Baltos lankos.

Hesse, Hermann. Kelionė į Rytų šalį. Iš vokiečių kalbos vertė Silvestras Gaižiūnas. – Trigrama.

Lessing, Gotthold Ephraim. Natanas išmintingasis. Iš vokiečių kalbos išvertė Antanas A. Jonynas. – Naujoji Romuva.

Milošas, Česlovas. Grįžimai Lietuvon/ Česlovas Milošas, Tomas Venclova. – Vaga.

Rilke, Rainer Maria. Sonetai Orfėjui. Iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Bukontas. – Santara.

Saint-Exupéry, Antoine de. Karo lakūnas ; Pietų paštas. Iš prancūzų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Alma littera.

Sutskever, Avrom. Žaliasis akvariumas. Iš jidiš kalbos vertė Mindaugas Kvietkauskas. – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Tolstoj, Lev. Gyvenimo kelias. Iš rusų kalbos vertė Algimantas Mikuta. – Trigrama.

Uždraustasis Tosltojus/ LEV TOLSTOJ. Iš rusų kalbos vertė Evaldas Balčiūnas. –Kitos knygos.

Tournier, Michel. Girių karalius. Iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Žara.

Werfel, Franz. Keturiasdešimt Musa Dago dienų. Iš vokiečių kalbos vertė Leonas Petravičius. – Versus aureus.

 

Wolkers, Jan. Turkiški saldumynai. Iš nyderlandų kalbos vertė Birutė Avižinienė. - Alma Littera.

Nariams

Naujienlaiškis