Anglų k. tekstai „Noriu versti 2014“

EKSPERTO IŠVADOS

Visi trys vertimui parinkti tekstai – amerikiečių poetų. Į tai reikėjo atsižvelgti (nepanašu, kad tai buvo padaryta), nes šiek tiek skiriasi amerikiečių ir anglų kalbų sintaksė, žodynas, idiomos. Taip pat buvo pageidautina šiek tiek sužinoti ir apie pačius autorius – jų rašymo stilių, kas jų poezijai būdinga. Tai taip pat būtų palengvinę darbą.

Jack Gilbert Failing and Flying
Šį eilėraštį pasirinko daugiausia vertėjų. Jackas Gilbertas rašo skaidriai, aiškiai ir paprastai. Po ramia, kasdiene kalba slypi įtampa. Jo išraiškos priemonės labai paprastos, todėl ir verčiant reikia išlaikyti subtilią pusiausvyrą tarp poetinio skambesio ir kasdieniško ramaus pasakojimo tono. Gremėzdiškos konstrukcijos, ilgi sudėtiniai sakiniai, atpasakojimas čia netinka.
Vertėjas turi išsisukti, nepradėti sakinio Tai tas, pats kaip/kad, geriau – taip būna/nutinka. Jei sakinys išeina per ilgas, gremėzdiškas, jį galima skaidyti, perdėlioti tvarką (nepakeičiant prasmės), blogiausiu atveju – naudoti skyrybą, kurios nėra originale (pvz. brūkšnį).
Reikėtų vengti tokių konstrukcijų kaip: ji buvo pakankamai suaugus, kad daugiau žinotų ar nepakankamai suaugus tam suprasti. Tai net ne lietuvių kalba, o kažkoks kanceliarinio žargono strampgalis. Poezijoje tokiems sakiniams ne vieta. Pavyzdžių galima pateikti daug:
Ikaras krisdamas ne žlugo/o judėjo savo triumfo pabaigos link – ar girdite čia poeziją?
Kai kurie šio teksto vertimai iš viso primena ne meilės, ilgesio ir netekties kupiną eilėraštį, o nuobodų valdininko pasakojimą žmonai prie pietų stalo.
Įdomesnis, nepažodinis variantas – EN20, EN31. EN35 ir EN42 – turbūt geriausi, tik EN42 koją pakišo dvi paskutinės eilutės.

Robert Bly Clear Air of October
Robert Bly – poetas vizionierius, siurrealistas. Įspūdingi vaizdai jo eilėraščiuose dažnai pateikiami kiek ironišku tonu. Jo tekstams būdinga laisvos asociacijos, magiškas realizmas, ryški Lotynų Amerikos ir ispanų poezijos įtaka.
Itin tiksliai čia pateikto eilėraščio išversti neįmanoma, reikia versti asociatyviai, gana laisvai, ieškoti lankstesnių atitikmenų, vengti atpasakojimo. Deja, daugu

Nariams

Naujienlaiškis