Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga
2009 m. lapkričio 25 d. Vilniaus Mokytojų namų Svetainėje
 surengė 
seminarą-diskusiją tema
 
Individualizuotos kalbos vertimas

Nagrinėta, kokiais vertimo metodais ir kokiomis lietuvių kalbos raiškos priemonėmis grožinės literatūros vertimuose perteikiami įvairūs netipiški veikėjų požymiai (neraštingumas, kalbėjimo ydos, sutrikusi sąmonė, svetimas akcentas, išskirtiniai socialiniai ypatumai ir pan.).

Pranešimus skaitė dr. Rita Miliūnaitė ir doc.dr. Lionginas Pažūsis.
Pasisakė vertėjai Ugnius Mikučionis, Irena Aleksaitė ir kt.


Dr. Rita Miliūnaitė ir doc. dr. Lionginas Pažūsis

Nariams

Naujienlaiškis