Vertėjų Bičiulių premija – žurnalui „Gimtoji kalba“ 
 

 
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2006 m. įsteigė Bičiulių premiją, kuri būtų skiriama asmeniui arba organizacijai, per pastaruosius vienus metus ypač nusipelniusiems meniniam vertimui ir vertėjo profesijai, – taigi kritikui, žurnalistui, redaktoriui, pedagogui, bibliotekininkui ar bibliotekai, kalbininkui, leidyklai ar leidėjui ir pan. Premijos tikslas – įvertinti laureato darbą ir indėlį puoselėjant ir garsinant literatūros vertimo meną.

Pirmąją Bičiulių premiją literatūros vertėjai nusprendė skirti žurnalui “Gimtoji kalba” už nuolatinį dėmesį vertėjams ir grožinės bei humanitarinės literatūros vertimams.

Nuoširdžiai sveikiname!

2007 metų vertėjų Bičiulių premijos laureatas apdovanotas atminimo dovana – skulptoriaus Arvydo Ališankos specialiai šiai progai sukurta vienatine skulptūrėle, įkūnijančia idėją „knygos suteikia sparnus“, – ir diplomu. Jie įteikti per Vilniaus knygų mugę 2007 m. vasario 23 d.

 

„Gimtoji kalba“ ir jos vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė bei mokslinė redaktorė Inga Mataitytė ne tik 2006-aisiais, bet ir nuo seno nepaprastai dėmesingos vertėjams, jų darbams, taip pat LLVS veiklai. Žurnalas nuolat skelbia verstinių knygų recenzijas ir vertėjams aktualius straipsnius, 2006 m. išspausdino Ritos Urnėžiūtės pokalbį su Šv. Jeronimo premijos laureatais Irena Balčiūniene ir Pranu Bieliausku, „Kronikos” skyrelyje buvo aprašyti visi LLVS renginiai, paminėtos vertėjams skirtos premijos (Šv. Jeronimo, Metų vertėjo krėslas, IBBY Lietuvos skyriaus premija), vertėjų jubiliejai, kiti svarbūs įvykiai. Žurnalo puslapiuose paskelbta apie LLVS įsteigtas Bičiulių premiją ir Antipremiją. “Kalbos skonio” skyrelis kaip gyvos ir sklandžios kalbos pavyzdžius pateikė vertėjų Liudo Remeikos, Juozo Naujokaičio, Aidos Krilavičienės vertimų ištraukų.
“Gimtąją kalbą” apskritai įdomu ir naudinga skaityti vertėjams: čia vertinami nauji lietuvių kalbos vartosenos reiškiniai, skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai ir rekomendacijos, informuojama apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą. “Klausimų kraitelėje” atsakoma į konkrečius kalbos praktikos klausimus, recenzijomis drausminami aplaidūs vertėjai, patyrę kalbininkai savo straipsniais padeda ugdyti taisyklingesnę, sklandesnę ir turtingesnę kalbą.


Bičiulių premijos nuostatai >>

Nariams

Naujienlaiškis