Žirgulys, Aleksandras. Prie redaktoriaus stalo: Lingvistinės-literatūrinės apybraižos. Vilnius: Mokslas, 1979. - 356 p.

Anotacija: Leidinys suskirstytas į tris dalis. Pirmojoje dalyje "Iš redaktoriaus užrašų" parodomi redaktoriaus ir autoriaus ryšiai, jų teisės bei atsakomybė. Antrojoje dalyje keliami keleto lietuvių literatūros klasikų redagavimo klausimai. Trečiojoje aptariami rusų klasikų vertimai bei jų redagavimas.

Turinys:

 

Pratarmė 3
I  

Iš redaktoriaus užrašų (Ištraukos >>
(visas tekstas  pdf >>)

9
II  
Kaip seniau redaguota Žemaitė 127
Lazdynų Pelėdos raštų leidimai 153
Aukštaitiškasis ir žemaitiškasis Vaižgantas 168
Tarmės pagrindas Katkaus kalboje 210
Daukanto kalbos šaltiniai 231
Apie lietuviškuosius slapyvardžius 249
III  
Gogolis lietuviškai (pdf) >> 273
Čechovo raštų vertimai ir jų kalba (pdf) >> 287
Gorkio raštų vertimų klausimai (pdf) >> 305
Vertimai ir nekūrybiški vertiniai (pdf) >> 331
   
Vardų rodyklė 351

Nariams

Naujienlaiškis