Diana Bučiūtė

Žodžių žaismo vertimo iš prancūzų kalbos pavyzdžiai

Pranešimas, skaitytas 2006-04-27 LLVS seminare "Žodžių žaismo vertimas"

 

1.

Originalas:
Vous êtes perdu? Elle aussi le fut. Toute sa vie. Elle perdit sa mère, puis perdit Diane,

chez qui elle était bonne d’enfants, puis fut reperdue par sa soeur de son vrai père...

Vertimas:
Jūs pasimetėte? Ji taip pat buvo pasimetusi, prarandanti ir prarandama. Visą savo gyvenimą. Prarado motiną, paskui prarado Dianą, kurios vaikų auklė buvo, o vėliau ją pačią prarado jos tikro tėvo sesuo...

Paaiškinimas:
Kartojimas žaidžiant to paties žodžio įvairiomis reikšmėmis. Perdre – pamesti, prarasti, se perdre – sutrikti, rependre – vėl prarasti.

2.

Originalas:
Elle ne m’a pas mis au monde. Elle m’y a jeté. Puis elle m’a mis en nourrice, mis en pension.

Vertimas:
 Ji /motina/ mane ne paleido į pasaulį, o įmetė. Paskui numetė mane žindyvei, primetė pensionui.

Paaiškinimas:
Kartojimas žaidžiant to paties žodžio įvairiomis reikšmėmis. Mettre – padėti, atiduoti, įtaisyti, mettre au monde – pagimdyti.

3.

Originalas:
La mort entre les dents, ou du moins entre les gencives; car de dents, je n’en ai plus...

Vertimas:
Vaduojuosi mirtimi sukandęs dantis ar bent jau dantenas, nes dantų nebeturiu...

Paaiškinimas:
Žaidimas pažodine frazeologizmo reikšme. Avoir la mort entre les dents -- vaduotis mirtimi, gulėti mirties patale.

4.

Originalas:
Il s’entaille la gorge avec un coupe-papier... Il rit en lui-même de cette expression à l’arme blanche. Avec tout ce sang!

Vertimas:
Jis rėžia sau per gerklę peiliu popieriui pjaustyti... Jis juokiasi iš posakio šaltuoju ginklu. Juk kraujas toks karštas!

Paaiškinimas:
Žaidimas pažodine frazeologizmo reikšme.  Arme blanche – šaltasis ginklas.

5.

Originalas:
Tous mes livres n’étaient qu’une peau de chagrin... Ceux qui viendront ramasser ma peau et mon chagrin, ils ne sauront jamais...

Vertimas:
Visos mano knygos tebuvo šagrenės – mano sielvarto – oda. /Išnaša: Pranc. chagrin (tariama “šagren”) – sielvartas./ Tie, kurie ateis mano odos ir mano sielvarto, niekada nesužinos...

Paaiškinimas:
Homonimai – vienodai tariami, bet skirtingos reikšmės žodžiai. Chagrin – 1. sielvartas; 2.  šagrenė. Neišvengta paaiškinimo išnašoje.

1-5 pav. iš kn. Michel Schneider. Įsivaizduojamos mirtys. V.: Alma littera, 2004. Vertė D. Bučiūtė.

6.

Originalas:
Alors que pour moi c’est kif-kif demain.
Maintenant, kif-kif demain je l’ecrirais différement. Çe serait kiffe kiffe demain, du verbe kiffer.

Vertimas:
O man ir rytoj bus tas pats.
Dabar vietoj “rytoj tas pats” jau sakyčiau “rytoj pats tas”.

Paaiškinimas:

 kif-kif – vienoda, tas pats; kiffer – būti patenkintam, džiaugtis. Kif-kif, kiffe kiffe –homofonai, vienodai tariami, bet skirtingai rašomi žodžiai.

6 pvz. iš knygos: Faïza Guène. Kiffe kiffe demain – “Rytoj pats tas” (vertė E. Sakalauskaitė)

Nariams

Naujienlaiškis