LITERATŪROS REDAKTORIAUS PREMIJOS
„AUKSINĖ LUPA“
NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Literatūros redaktoriaus premiją „Auksinė lupa“ (toliau – premija) steigia leidykla „Vaga“ ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau - LLVS).
2. Premija skiriama grožinės ir humanitarinės literatūros redaktoriui (-ei) už viso gyvenimo darbą: profesionalų redagavimą, vertėjų ir redaktorių ugdymą.
3. Premijos tikslas – pagerbti redaktorius, įvertinant jų nuopelnus literatūros kūrinio kelyje nuo autoriaus ir vertėjo iki spausdintos knygos.
4. Laureatui leidykla „Vaga“ įteikia atminimo dovaną ir diplomą.

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti vertėjai, redaktoriai, kiti fiziniai asmenys, visuomeninės organizacijos bei įstaigos.
7. Motyvuoti pasiūlymai pateikiami LLVS valdybai.
8. Laureatą renka 3 narių komisija, į kurią vieną narį skiria LLVS, vieną – leidykla „Vaga“, trečias narys kviečiamas abiejų steigėjų sutarimu. Steigėjų sutarimu komisija gali būti išplėsta iki 5 narių. Komisijoje negali dalyvauti tų metų nominantai. Komisijos pirmininku automatiškai tampa LLVS deleguotas narys.
9. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.
10. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama tik vieną kartą.

Nariams

Naujienlaiškis