Jefremovas, Georgijus

Jefremovas, Georgijus
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš lietuvių į rusų kalbą.

Žanrai: proza, poezija.

Dalykinės sritys: istorija.

El.p. jurgis1952@yandex.ru

 

Gimė 1952 02 11 Maskvoje. Poetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas, publicistas. 1969–1971 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Išleido 6 eilėraščių rinkinius ir publicistikos knygą „Vieni kitiems mes esame žmonės“ („Мы люди друг другу“, М.,„Прогресс“,1991 m.) – apie 1988–1991 m. revoliuciją Lietuvoje. 1988–1989 m. buvo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Dirbo laikraščio „Santarvė“ („Согласие“) leidėju ir redaktoriumi. 1986–1996 m. – leidyklos „Žinia“ įkūrėjas ir direktorius. 1991–1995 m. M. Gorkio vardo literatūros instituto (Maskvа) dėstytojas, vertėjų iš lietuvių kalbos seminaro vadovas. 2006 m. apdovanotas Jurgio Baltrušaičio premija už nuopelnus lietuvių ir rusų kultūroms. 2012 m. jam skirta LLVS Šv. Jeronimo premija.
Pirmoji vertimo publikacija 1970 m.

 

VERTIMAI

Eduardas Mieželaitis. Mikropoemos. Maskva, Советский писатель, 1975.

Kostas Korsakas. Eilėraščiai. Vilnius, Vaga, 1975.

Jurgis Zauerveinas, Julius Anusavičius, Antanas Vienažindys, Vincas Kudirka, Vincas Stonis, Kazys Binkis, Balys Sruoga. Pasaulinės literatūros biblioteka. T. 102, Maskva, Художественная литература, 1977.

Alfonsas Maldonis. Kelias. (Путь.) Maskva, Советский писатель, 1979.

Marcelijus Martinaitis. Slenkstis. (Порог.) Vilnius, Vaga, 1981.

Jonas Strielkūnas. Ilgas rytas. (Долгое утро.) Maskva, Советский писатель, 1981.

Julius Janonis. Eilėraščiai. Vilnius, Vaga, 1982.

Eduardas Mieželaitis. Zuikis-puikis. (Зайка-зазнайка.) Vilnius, Vaga, 1982.

Justinas Marcinkevičius. Gyvenime, saldžioji liepa. (Жизнь, сладкий июль.) Maskva, Советский писатель, 1982.

Rimantas Vanagas. Motinos laiškas. (Материнское письмо.) Maskva, Молодая гвардия, 1982.

Marcelijus Martinaitis. Kukučio baladės. (Баллады Кукутиса.) Maskva, Советский писатель, 1983; Maskva, Балтрус, 2003.

Martynas Vainilaitis. Mano volungėlė. (Моя иволга.) Vilnius, Vaga, 1983.

Stasys Jonauskas. Amžinos žolės. (Вечные травы.) Maskva, Молодая гвардия, 1983.

Alfonsas Maldonis. Šiandien ir visados. (Сегодня и всегда.) Vilnius, Vaga, 1984.

Algimantas Bučys. Tik priešas tavo priešams. (Враг твоих врагов.) Vilnius, Vaga, 1985.

Vincas Mykolaitis-Putinas. Viršūnės ir bedugnės. (Вершины и бездны.) Vilnius, Vaga, 1985.

Vincas Giedra. Pabunda žodis. (Пробуждается слово.) Maskva, Советский писатель, 1986.

Sigitas Geda. Delčia rudenė deivė. (Ущербная луна, осення богиня.) Vilnius, Vaga, 1986.

Salomėja Nėris. Auk, vaikeli, būk didutis. (Ты, сынок, расти скорее...) Vilnius, Vaga, 1987.

Maironis. Pavasario balsai. (Голоса весны.) Vilnius, Vaga, 1987.

Vytautas P. Bložė. Žmonės. (Люди.) Vilnius, Vaga, 1987.

Jonas Kalinauskas. Kalbėk, paukšti. (Заговори, птица.) Maskva, Советский писатель, 1988.

Algimantas Baltakis. Rinktiniai eilėraščiai. (Избранное.) Maskva, Художественная литература, 1989.

Aidas Marčėnas. Turto deklaravimas. (Декларация об имуществе.) Maskva, ОГИ, 2002.

Jurgis Kunčinas. Kilnojamosios Rőntgen’o stotys. (Передвижные рентгеновские установки.) Maskva, Družba narodov žurnalas, 2002.

Justinas Marcinkevičius. Žingsnis. (Поступок.) Maskva, Балтрус, 2003.

Edvardas Gudavičius. Lietuvos istorija. Vilnius-Maskva, 2005.

Nariams

Naujienlaiškis