Jankevičiūtė, Rožė Mirė 2012-08-31

Jankevičiūtė, Rožė Mirė 2012-08-31

LLVS garbės narė

 

 

Gimė 1925 05 03 Šiauliuose. Mirė 2012 m. rugpjūčio 31 d. 1954 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus pedagoginiame institute. 1945-1972 m. dirbo “Vagos”  leidykloje, iš pradžių korektore, paskui redaktore Verstinės literatūros redakcijoje. 1972-1979 m. dirbo redaktore Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje.

Pirmojo vertimo publikacija 1948 m.

 

 

R. Jankevičiūtė – viena iš vertėjų veteranų, pokario metais klojusių grožinės literatūros vertimo ir redagavimo pagrindus. 1945 m. pradėjusi dirbti ką tik įkurtoje Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (1965 m. pavadintoje “Vaga”), ji susiejo savo gyvenimą su prancūzų literatūra. Nors R. Jankevičiūtės vertimų sąrašas gali pasirodyti neilgas, kiekviena knyga – puiki vertimo meno mokykla. Dauguma R. Jankevičiūtės vertimų – iškilūs veikalai, ne kartą išleisti iš naujo ir kaskart vertėjos atidžiai peržiūrėti ir gerokai patobulinti.

 

Dvidešimt penkerius metus R. Jankevičiūtė atidavė prancūzų literatūros redagavimui. Per jos rankas perėjo daugybė klasikos kūrinių (Stendalio “Italų kronikos”, R. Rolland’o “Kola Brenjonas”, “Bethovenas”  A. Prévost “Manona Lesko” ir kt.), visa H. Perruchot biografinių romanų apie dailininkus serija. Tai buvo nelengvas darbas, nes neretai versti imdavosi žmonės, iki tol mažai ką bendro turėję su literatūra, buvę tremtiniai J. Urbšys, Vyt. Kauneckas.

 

Būdama nepaprastai darbšti, kantri ir geranoriška, R. Jankevičiūtė negailėjo laiko jaunesniems kolegoms. Jos pamokų yra gavusios vertėjos ir redaktorės I. Balčiūnienė, A. Mardosaitė, G. Zolubienė, D. Kuisienė. Kabinetas “Vagoje”, kur R. Jankevičiūtė dirbo kartu su Vyt. Petrausku ir A. Drukteniu, garsėjo kaip “Olimpas” – čia kolegos eidavo konsultuotis pas “išminties bokštus”. Valdas Petrauskas, 1967 m. atėjęs į “Vagą” ir patekęs į šį kambarį, vadina R. Jankevičiūtę savo “krikštamote”: dirbdamas drauge su redaktore prie A. Saint-Exupery “Karo lakūno” vertimo, jis suvokęs vertimo meno abėcėlę, pajutęs tikrą vertimo skonį, ir tai nulėmę jo pasirinkimą.

 

D. Bučiūtė

 

 

VERTIMAI

 

Anatole France. Silvestro Bonaro nusikaltimas. Romanas. Vaga, 1948; 2-asis leid. (PLB), Vaga, 1996.

Victor Hugo. Gavrošas. Romano “Vargdieniai” fragm. Valst. grož. lit. l-kla, 1948. 2-asis leid. 1951.

Henri Barbusse. Ugnis. Romanas. Valst. grož. lit. l-kla, 1954.

Charles de Coster. Legenda apie Ulenšpigelį ir Lamę Gudzaką ir apie jų nuotykius drąsius, linksmus ir šlovingus Frandrų žemėje ir kitose šalyse. Romanas. Valst. grož. lit. l-kla, 1954.

Anatole France. Pingvinų sala. Romanas. Vaga, 1958; 2-asis leid., Vaga, 1985.

Anatole France. Šių laikų istorija. Romanas. Valst. grož. lit. l-kla, 1960.

Victor Hugo. Žmogus, kuris juokiasi. Romanas. Valst. grož. lit. l-kla, 1962; 2-asis leid., Valst. leidybos centras, 1994.

Georges Simenon. Geltonas šuo. Romanas. Vaga, 1965; 3-iasis leid., Garnelis, 2004.

Albert Camus. Maras. Romanas. Vaga, 1968; 2-asis leid., Valst. leidybos centras, 1994; 3-iasis leid. (PLB), Vaga, 2003; "Baltų lankų" leidyba, 2007.

Georges Simenon. Pirmoji Megrė užduotis. Vaga, 1970; 2-asis leid., Vaizdas, 1992.

Armand Lanoux. Sveiki, ponas Zola. Biogr. romanas. Vaga, 1972.

André Maurois. Baironas. Vaga, 1975. Margi raštai, 2007.

Georges Duhamel. Paskje šeimos kronika. Romanai. Vaga, 1980.

Jean Carrière. Mae vanagas. Romanas, Vaga, 1982.

Jean Louis Curtis. Mąstanti nendrė. Romanas. 1985

Charles de Coster. Legenda apie Ulenšpygelį ir Lamę Gudzaką ir apie jų nuotykius, drąsius, linksmus, šlovingus, Frandrijos šaly bei kitur. (PLB). Vaga, 1989.

Georges Simenon. Geltonas šuo; Dėl žmogaus gyvybės. Romanai. Vyturys, 1994.

George Sand. Lelija. (dar neišleista)

 

Vaikų literatūros vertimai

 

Jules Verne. Kapitono Granto vaikai. 1963; 2-asis leid., Vaga, 1980; 3-iasis leid. 1986; 3-iasis patais. leid. Alma littera, 2001, 2005, 2007.

Vladislav Stanovský. Princas ir gyvuliai. Pasaka. Vaga, 1968.

Vladislav Stanovský. Zuikis ir lapė. Pasaka. Vaga, 1968.

Vladislav Stanovský. Batuotas katinas. Pasaka pagal Ch. Perrault. Vaga, 1969; 2-asis leid., Vyturys, 1985.

Vladislav Stanovský. Joniukas ir Grytutė. Pagal Brolių Grimų pasaką. Vaga, 1969; 2-asis leid. Vaga, 1970; 3-iasis leid., Šviesa, 1997.

 

 

 

 

 

Nariams

Naujienlaiškis