Dilytė, Dalia

Dilytė, Dalia
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš lotynų kalbos.
Žanrai: proza, poezija.
Dalykinės sritys: filosofija.

 

Gimė 1944 06 22 Anykščių raj.
1966 m. baigė Vilniaus universiteto klasikinės filologijos studijas. Nuo tol dirba dėstytoja Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedroje. Humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 2011 m. jai buvo skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2014 m. jai buvo skirta LLVS Šv.Jeronimo premija.
Pirmoji vertimo publikacija 1972 m.

VERTIMAI

Knygos
 
Lucijus Anėjus Seneka. Laiškai Lucilijui. Mintis, 1986; Pradai, 1999; Tyto alba, 2005.
Albijus Tibulas. Elegijos. Mokslas, 1993.
Lucijus Anėjus Seneka. Diatribės. Pradai, 1997.
Lucijus Anėjus Seneka. Gamtos klausimai. Pradai, 2002.
Publijus Kornelijus Tacitas. Analai. Margi raštai, 2005.
Lucijus Anėjus Seneka. Apie sielos ramybę, Tyto alba, 2007.
Petras Roizijus. Lietuvos sprendimai. 1563. Teisinės informacijos centras, 2007.
 
Kitos publikacijos
 
Tacitas. Analai. Kn. Publijus Kornelijus Tacitas. Rinktiniai raštai. P. 134–250. Vaga, 1972.
Tertulianas. Apie sielą. Eriugena. Apie gamtos skirstymą. Kn. Viduramžių filosofijos chrestomatija. P. 91–95; 341–354. Mintis, 1980.
Erazmas Roterdamietis. Apie laisvą apsisprendimą. Chuanas Lujis Vyvas. Apie sielą ir gyvenimą. Martinas Liuteris Tezės. Pilypas Melanchtonas. Apie sielą. Migelis Servetas Apie trejybės paklydimus. Kn.Renesanso filosofijos chrestomatija. T. 1. P. 147–174; 195–202; 292–298; 363–379; 417–420. Mintis, 1984.
Izaokas Niutonas. Matematiniai gamtos filosofijos pagrindai. Fransis Bekonas. Naujasis organonas arba kaip aiškinti gamtą. Tomas Hobsas. Pirma filosofijos pagrindų dalis: apie kūną. Benediktas Spinoza. Rene Dekarto filosofijos pagrindai, įrodyti geometrijos metodu. Etika, įrodyta geometrijos metodu. Kn. Renesanso filosofijos chrestomatija. T. 2. P. 171–182. 201–218, 234–256, 360–400. Mintis, 1986.
Džulijus Čezarė Vaninis. Apie nuostabias gamtos, mirtingųjų karalienės ir dievaitės, paslaptis. Kn. Pokalbiai apie pasaulėžiūrą. Mintis, 1986.
Tacitas. Dialogas apie oratorius. Plinijus Jaunesnysis. Laiškai. Kn. Antikos pedagogai. P. 161–166. Šviesa, 1991.
Ovidijus. Liūdesio elegijos (I. 3). Laiškai iš Ponto (I. 5) Kn. Romėnų literatūros chrestomatija. P. 311–316. Mokslas, 1992.
Kazimieras Mikolajevičius. Rauda mirus kilmingam ir prakilniam ponui Laurynui Rudaminai Dusetiškiui; Bernardas Holtorpijus. Elegija, mirus Šviesiausiajam vyrui daktarui Stanilavui Rapolioniui, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui. Kn. Dainos pasauliui, saulei ir sau. P. 201–209; 131–141. Vaga. 1993.
 
Recenzijų ir vertimo tyrimų bibliografija
 
1.       Dalia Dilytė. Pirmoji pažintis su utopinio socializmo pradininku. / Literatūra. Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai . T. XIII (3) 1970. P. 102 – 105. (Recenzuotas Leono Valkūno vertimas: Tomas Moras. Utopija. Vilnius: Vaga. 1968.)
2.       Dalia Dilytė. Septyniasdešimt metų šalia Homero. / Literatūra ir menas. Nr. 40 (2340). 1991m. spalio 5d. P. 11. (Analitinis straipsnis apie Jeronimo Ralio atliktą pirmąjį Homero “Odisėjos” vertimą į lietuvių kalbą).
3.       Dalia Dilytė. Vergilijaus “Georgikos” lietuviškai. / Naujasis židinys. Aidai. T. 11. 1993m. lapkritis. P. 17 – 27. (Analitinis straipsnis apie tris Vergilijaus “Georgikų” vertimų variantus.)
4.       Dalia Dilytė. Dialogai ir monologai. / Šiaurės Atėnai. Nr. 42. (238). 1994. 11. 19. P. 12. (Recenzuotas Vaidilės Stalioraitytės vertimas: Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius: Aidai. 1994.)
5.       Dalia Dilytė. Amžinasis šventės ilgesys. / Šiaurės Atėnai. Nr. 21 (265). 1995. V.27. P. 14. (Recenzuotas Sigito Narbuto vertimas: Anakreontiniai eilėraščiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 1995).
6.       Dalia Dilytė. Sarbievijus ir trys aidingos sielos. / Šiaurės Atėnai. Nr. 46 (290). 1995m. lapkričio 25d. P. 10. (Recenzuotas Onos Daukšienės, Ritos Katinaitės ir Eugenijos Ulčinaitės vertimas: Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė. Vilnius: Baltos rankos. 1995).
7.       Dalia Dilytė. Skrisk, giesmele, į tą šalį. / Mokykla. 1995. 7 – 8. P. 17. (Recenzuotas Reginos Koženiauskienės vertimas: Jonas Čečiotas. Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 metų. Vilnius: Lietuvos Rašytojų sąjungos leidykla. 1994).
8.       Dalia Dilytė. Lotyniškojo periodo vertimo problemos. / Literatūra. Mokslo darbai. Acta scientifica universitatis Vilnensis. Nr. 40 (3). 1998. P. 122 – 131. (Periodo vertimo teorijai ir praktikai skirtas straipsnis).
9.       Dalia Dilytė. Pasiilgusiems harmonijos. / Rubinaitis. 2002. Nr. 2 (22). P. 31 – 32. (Recenzuotas Kęstučio Urbos vertimas: Lucy Maud Montgomery. Anė iš Evonlio. Vilnius: Alma littera. 2004).
10.   Dalia Dilytė. Jonas Šulcas ir mes. / Literatūra ir menas. Nr. 35 (3111). 2006m. rugsėjo 29d. P. 2 – 3. (Analitinis straipsnis apie Jono Šulco Ezopo pasakėčių vertimą).

Nariams

Naujienlaiškis