Dilytė, Dalia

Dilytė, Dalia
Vlado Braziūno nuotr.

Verčia iš lotynų kalbos.
Žanrai: proza, poezija.
Dalykinės sritys: filosofija.

El.p. skrynele@gmail.com

 

Gimė 1944 06 22 Anykščių raj.
1966 m. baigė Vilniaus universiteto klasikinės filologijos studijas. Nuo tol dirba dėstytoja Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedroje. Humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 2011 m. jai buvo skirta Vyriausybės kultūros ir meno premija. 2014 m. jai buvo skirta LLVS Šv.Jeronimo premija.
Pirmoji vertimo publikacija 1972 m.

VERTIMAI

Knygos
 
Lucijus Anėjus Seneka. Laiškai Lucilijui. Mintis, 1986; Pradai, 1999; Tyto alba, 2005.
Albijus Tibulas. Elegijos. Mokslas, 1993.
Lucijus Anėjus Seneka. Diatribės. Pradai, 1997.
Lucijus Anėjus Seneka. Gamtos klausimai. Pradai, 2002.
Publijus Kornelijus Tacitas. Analai. Margi raštai, 2005.
Lucijus Anėjus Seneka. Apie sielos ramybę, Tyto alba, 2007.
Petras Roizijus. Lietuvos sprendimai. 1563. Teisinės informacijos centras, 2007.
Lucijus Anėjus Seneka. Apie pyktį. Metodika, 2010.
Lucijus Anėjus Seneka. Apie geradarystes. Metodika, 2011.
Lucijus Anėjus Seneka. Pašnekesiai apie tai, kas svarbiausia. Metodika, 2011.
Lucijus Anėjus Seneka. Oktavija. Sofoklis, 2016.
Lucijus Anėjus Seneka. Laiškai Lucilijui. Sofoklis, 2016.
Lucijus Anėjus Seneka. Tragedijos. Sofoklis, 2021.
 
Kitos publikacijos
 
Tacitas. Analai, in: Publijus Kornelijus Tacitas. Rinktiniai raštai. Vaga, 1972.
Tertulianas. Apie sielą; Eriugena. Apie gamtos skirstymą, in: Viduramžių filosofijos chrestomatija. Mintis, 1980.
Erazmas Roterdamietis. Apie laisvą apsisprendimą; Chuanas Lujis Vyvas. Apie sielą ir gyvenimą; Martinas Liuteris. Tezės; Pilypas Melanchtonas. Apie sielą; Migelis Servetas. Apie trejybės paklydimus, in: Renesanso filosofijos chrestomatija. T. 1. Mintis, 1984.
Izaokas Niutonas. Matematiniai gamtos filosofijos pagrindai; Fransis Bekonas. Naujasis organonas arba kaip aiškinti gamtą; Tomas Hobsas. Pirma filosofijos pagrindų dalis: apie kūną; Benediktas Spinoza. Rene Dekarto filosofijos pradai, įrodyti geometrijos metodu; Etika, įrodyta geometrijos būdu, in: Renesanso filosofijos chrestomatija. T. 2. Mintis, 1986.
Džulijus Čezarė Vaninis. Apie nuostabias gamtos, mirtingųjų karalienės ir dievaitės, paslaptis, in: Pokalbiai apie pasaulėžiūrą. Mintis, 1986.
Tacitas. Dialogas apie oratorius; Plinijus Jaunesnysis. Laiškai, in: Antikos pedagogai. Šviesa, 1991.
Ovidijus. Liūdesio elegijos (I. 3). Laiškai iš Ponto (I. 5), in: Romėnų literatūros chrestomatija. Mokslas, 1992.
Kazimieras Mikolajevičius. Rauda mirus kilmingam ir prakilniam ponui Laurynui Rudaminai Dusetiškiui; Bernardas Holtorpijus. Elegija, mirus Šviesiausiajam vyrui daktarui Stanislavui Rapolioniui, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriui, in: Dainos pasauliui, saulei ir sau. Vaga,1993.
Vytauto laiškai, in: Senoji Lietuvos literatūra. 4 knyga: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. 1996.
Įvairių istorinių šaltinių ir jų ištraukų vertimai in: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Sudarė Norbertas Vėlius. T. 1. Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Sulpicija. Eilėraščiai, in: Antikos poetės. Senovės graikių ir romėnių poezijos rinktinė. Sudarė A. Kudulytė-Kairienė. Charibdė, 2003.
Martyno Liuterio tezės, in: Lietuvos ir pasaulio istorija. Dokumentų rinkinys aukštesniųjų klasių moksleiviams. Tyto alba, 2006.
Aloyzijus Lipomanas. Laiškas Šviesiausiajam Kunigaikščiui Mikalojui Radvilai Juodajam; Mikalojus Radvila. Šviesiausiojo kunigaikščio Mikalojaus Radvilos atsakymas į pateiktą laišką, kitų reformacijos šalininkų tekstai, in: Du laiškai. Parengė Dainora Pociūtė. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015.
 
Recenzijos ir vertimo tyrimai
 
Pirmoji pažintis su utopinio socializmo pradininku. Literatūra. 1970. T. 13 (3). (Recenzuotas Leono Valkūno vertimas: Tomas Moras. Utopija. Vaga, 1968.)
Septyniasdešimt metų šalia Homero. Literatūra ir menas. 1991 m. spalio 5 d. (Analitinis straipsnis apie Jeronimo Ralio atliktą pirmąjį Homero „Odisėjos“ vertimą į lietuvių kalbą.)
Vergilijaus „Georgikos“ lietuviškai. Naujasis židinys-Aidai. 1993. Nr. 11. (Analitinis straipsnis apie tris Vergilijaus „Georgikų“ vertimų variantus.)
Dialogai ir monologai. Šiaurės Atėnai. 1994. Nr. 42. (Recenzuotas Vaidilės Stalioraitytės vertimas: Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Aidai. 1994.)
Amžinasis šventės ilgesys. Šiaurės Atėnai. 1995. Nr. 21. (Recenzuotas Sigito Narbuto vertimas: Anakreontiniai eilėraščiai. Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 1995.)
Sarbievijus ir trys aidingos sielos. Šiaurės Atėnai. 1995. Nr. 46. (Recenzuotas Onos Daukšienės, Ritos Katinaitės ir Eugenijos Ulčinaitės vertimas: Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lemties žaidimai. Poezijos rinktinė. Baltos lankos, 1995.)
Skrisk, giesmele, į tą šalį. Mokykla. 1995. Nr. 7–8. (Recenzuotas Reginos Koženiauskienės vertimas: Jonas Čečiotas. Giesmelės apie senovės lietuvius iki 1434 metų. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 1994.)
Lotyniškojo periodo vertimo problemos. Literatūra. 1998. T. 40 (3).
Pasiilgusiems harmonijos. Rubinaitis. 2002. Nr. 2 (22). (Recenzuotas Kęstučio Urbos vertimas: Lucy Maud Montgomery. Anė iš Evonlio. Alma littera. 2004.)
Jonas Šulcas ir mes. Literatūra ir menas. 2006 m. rugsėjo 29 d. (Analitinis straipsnis apie Jono Šulco Ezopo pasakėčių vertimą.)
Jono Šulco Ezopo pasakėčių vertimo klausimai, in: Jono Šulco Ezopo pasakėčios. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Apie vertėjo vergiją ir laisvę. Literatūra ir menas. 2008 m. birželio 27 d.
Martynas Liudvikas Rėza – Aisopo vertėjas“, in: Martynas Liudvikas Rėza. Raštai. T. IV. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
Idant mažiau pagadintume: antikinių vardų vardynas, in: Universitas Vilnensis. 2015. Nr. 5.
Ant žemės gimęs: Leono Valkūno vertimai, in: Klasikinės filologijos riteris Leonas Valkūnas. Parengė Dalia Dilytė. Vilniaus universiteto leidykla, 2016.

Nariams

Naujienlaiškis