Braziūnas, Vladas

Braziūnas, Vladas
Evgenijos Levin nuotr.

Verčia iš baltarusių, kroatų, latvių (ir latgalių), lenkų, prancūzų, rusų, serbų, ukrainiečių kalbų.

Žanrai: poezija, proza.

Dalykinės sritys: literatūros mokslas ir kritika.

El.p.: vladas@braziunas.net

http://vladas.braziunas.net

 

Gimė 1952 02 17 Pasvalyje.
Studijavo žurnalistiką ir lietuvių filologiją Vilniaus universitete. Rašo daugiausia poeziją, išleido 17 poezijos knygų; atskiromis knygomis poezijos išleista taip pat Bulgarijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro narys.
Lietuvos ukrainistų ir Lietuvos baltarusistų asociacijų narys. Lietuvos ir Latvijos forumo asociacijos narys steigėjas. Vidurio Europos poetų sambūrio Cap à l'Est narys steigėjas. Lietuvių, baltarusių, latvių, lenkų, rusų, ukrainų poetų bei muzikų sambūrio Magnus Ducatus Poesis steigėjas ir vadovas. Jo parengtos ir įgyvendintos Magnus Ducatus Poesis įvairiakalbio poetinio muzikinio vyksmo programos Minske (2006, 2009), Kijeve (2007, 2010) ir Charkove (2007), Krokuvoje (2008) ir Vilniuje (2007, 2009).
2002 m. už ukrainų literatūros vertimus Vladui Braziūnui skirta Taraso Ševčenkos fondo premija. 2003 m. Jotvingių premija skirta už eilėraščių rinkinį būtasis nebaigtinis / imparfait, už Raimondo Jonučio eilėraščių rinktinės Aušra kambary be langų sudarymą ir parengimą ir už Alicjos Rybałko poezijos rinktinės Eilėraščiai / Viersze vertimą. 2006 m. V. Braziūnui įteiktas Latvijos rašytojų sąjungos Metų (2005) literatūros apdovanojimas už viso gyvenimo indėlį į latvių literatūros vertimus; tais pat metais Poezijos pavasario festivalyje – Lietuvos rašytojų sąjungos prizas Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą (Lirika = Lyrika / Jānis Rokpelnis. Leidykla Petro ofsetas, 2005). 2011 m. už indėlį stiprinant Latvijos ir Lietuvos draugystę bei bendradarbiavimą V. Braziūnui įteiktas Latvijos Respublikos Pripažinimo ordinas Karininko kryžius (Croix de la reconnaissance), už indėlį į Baltijos šalių vienybės stiprinimą ir bendradarbiavimą Baltijos Asamblėjos medalis. 2013 m. skirta Bernardo Brazdžionio literatūros premija už eilėraščių knygą Fontes amoris. 2014 m. skirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija poetinius atradimus, gilinantis į lietuvių kalbos lobyną ir baltiškąją pasaulėvoką.

Pirmoji vertimo publikacija 1980 m.

VERTIMAI
 
XX a. serbų poezija. (Kartu su kitais vertėjais.) Vaga, 1988.
 
Mednis, Ojārs. Trys sąsiuviniai: tremties dienoraštis. Kn. Amžino įšalo žemėje. Vyturys, 1989.
 
Ščerbak, Jurij. Černobylis. Dokumentinė apysaka. Vyturys, 1990.
 
Bērziņš, Uldis. Kukaiņu soli = Vabzdžių žingsniai. Poezijos rinktinė. (Kartu su Sigitu Geda ir Kęstučiu Nastopka.) Baltos lankos, 1997.
 
Rybałko, Alicja. Eilėraščiai = Viersze. Poezijos rinktinė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
 
Marti, Kurt. Da geht ein Mensch = Štai eina žmogus = Dert geit e Mönsch = Va ain žmogs. Rinktiniai eilėraščiai. (Versta drauge su Markumi Roduneriu.) Saulės delta, 2004.
 
Skujenieks, Knuts. Es pabiju tālos ciemos = Aš esu toli viešėjęs. Poezijos rinktinė. (Sudaryta; versta kartu su Sigitu Geda ir Jonu Strielkūnu.) Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 
Rokpelnis, Jānis. Lirika = Lyrika. Petro ofsetas, 2005.
 
Lietuviešu un latviešu dzejas diena. Lietuvių ir latvių poezijos rinkinys. (Sudaryta su Dace Markus; versta su Erika Drungyte.) Rīga: Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija, 2006.
 
Magnus Ducatus Poesis: ribų įveika = robežu pārvarēšana = пераадoленьне мeжаў = pokonywanie granic = подолання меж = преодоление рубежей = surmounting boundaries: 2006–2007. Baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, ukrainų poezijos almanachas. (Sudaryta ir parengta; versta drauge su kitais vertėjais.) Petro ofsetas, 2007. Su kompakt. vaizdo ir garso plokštele (DVD).
 
Šviesa languose = Святло ў вокнах. Baltarusių poezijos antologija. (Versta drauge su kitais vertėjais.) Homo liber, 2008.
 
Dzīvās baltu valodas. (Versta drauge su Erika Drungyte). Jelgava: Rasa ABC, 2008.
 
Kronbergs, Juris. Vilkas Vienakis = Vilks Vienacis. Kronta, 2008. Su kompakt. garso plokštele (CD; skaito vertėjas).
 
Braziūnas, Vladas. Priedainė. Eilėraščiai ir latvių poezijos vertimai. Apostrofa, 2008
 
Penki langai į sodą = חמישה חלונות אל הגן.(Sudaryta ir parengta; versta drauge su kitais vertėjais.) Tarptautinių kultūros programų centras, 2009.
 
Kregždutės = Randulinas. Retoromanų poezijos antologija.  (Versta drauge su Markumi Roduneriu.) Saulės delta, 2009.
 
Rilke, Rainer Maria. Rožės = Les Roses : [eilėraščių ciklas] / iš prancūzų kalbos vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius : Apostrofa, 2009.

Eltang, Lena. Akmeniniai klevai: romanas / Iš rusų kalbos vertė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Vaga, 2011.

Fitzgerald, Francis Scott. Šioje rojaus pusėje: romanas / Iš anglų kalbos vertė Daiva Daugirdienė; eilėraščius vertė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Metodika, 2012.
 
Ševčenko, Taras. Kobzarius = Кобзар / Iš ukrainų k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Vaga; Kijevas: Baltija-Druk, 2014.
 
Daugiausia V. Braziūno vertimų publikuota periodinėje spaudoje.

 

Apklausa

Kuriuo paros metu Jums geriausiai sekasi versti?

Peržiūrėti apklausą

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis