Bračko, Mirjana

Bračko, Mirjana
Vlado Braziūno nuotr.

Garbės narė

Verčia iš lietuvių kalbos į kroatų kalbą.
Žanrai: proza, poezija.

El. p. mirjana.bracko@vz.htnet.hr

Gimė 1960 12 17 Ivaneco mieste, Kroatijoje.
1985 m. Zagrebo universitete baigė rusų ir prancūzų kalbas bei literatūrą. Dirbo mokytoja, vertėja, dėstytoja. Kroatų kalbos lektore dirbo VU Filologijos fakulteto Slavų filologijos katedroje (1997-2001 m.),  Taraso Ševčenkos universitete Kijeve (2002-2005 m.), Jean Moulin Lyon 3 universitete Prancūzijoje (2006-2009 m.). Šiuo metu gyvena ir dirba gimtinėje.

Kroatijoje parengė straipsnius apie Baltijos šalių rašytojus, o Lietuvos Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutuiruošia straipsnius apie kroatų rašytojus.Užsienio rašytojų leksikonui M.Bračko yra rašiusi apie kroatų kalbą ir Kroatiją lietuviškuose žurnaluose.
ir skaitomi per radiją. Zarezbei Forum, Kolo, Quorum, Književna Rijeka, Nova Istra Mirjanos Bračko versti lietuvių rašytojų (V.Mykolaičio-Putino, K.Bradūno, J.Marcinkevičiaus, P.Bložės, T.Venclovos, J.Strielkūno, S.Gedos, V.Braziūno, A.A. Jonyno, E.Ališankos, B.Radzevičiaus, R.Granausko, J.Skablauskaitės, J. Ivanauskaitės, B. Jonuškaitės, L.S. Černiauskaitės. V.V. Landsbergio, K. Kasparavičiaus  ir kt.) kūriniai publikuojami Kroatijos literatūriniuose žurnaluose ir laikraščiuose Balandžio plastėjime“, V.Žilinskaitės humoreskų rinkinį „Kas atsitiko?“, lietuvių smulkiosios prozos antologiją „Via Baltica“. Į kroatų kalbą nuo 2000 metų M.Bračko išvertė ir knygomis publikavo V.Bubnio romaną.  

2006 m. apdovanota Šv. Jeronimo premija >>.
Pirmoji vertimo publikacija 2000 m. 

 

VERTIMAI

Knygos

Vytautas Bubnys. Balandžio plastėjime. Kroatų rašytojų sąjungos leidykla, skyrius Rijekoje, 2004.
Vytautė Žilinskaitė. Kas atsitiko?  Kroatų rašytojų sąjungos leidykla, skyrius Rijekoje, 2004.
Mirjana Bračko. Via Baltica (lietuvių smulkiosios prozos antologija). Leidykla MD d.o.o., Zagrebas, 2004. (Autoriai: Saja, Kazys; Ignatavičius, Eugenijus; Aputis, Juozas; Granauskas, Romualdas; Radzevičius, Bronius; Vilimaitė, Bitė; Kunčinas, Jurgis; Skablauskaitė, Jolita; Gavelis, Ričardas; Mušinskas, Danielius; Kondrotas, Saulius Tomas; Jonuškaitė, Birutė; Sučylaitė, Jūratė; Kalinauskaitė, Danutė; Ivanauskaitė, Jurga; Kapočiūtė, Anita; Šerelytė, Renata; Ivaškevičius, Marius; Černiauskaitė, Laura Sintija)
Kęstutis Kasparavičius. Kvailos istorijos. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2008.
Kęstutis Kasparavičius. Trumpos istorijos. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2010.
Kęstutis Kasparavičius. Baltasis dramblys. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2011.
Kęstutis Kasparavičius. Dingęs paveikslas. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2012.

Kęstutis Kasparavičius. Sodininkas Florencijus. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2012.
Kęstutis Kasparavičius. Braškių diena. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2013.
Kęstutis Kasparavičius. Mažoji žiema. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2013.
Kęstutis Kasparavičius. Kiškis Morkus Didysis. Leidykla Ibis grafika d.o.o., Zagrebas, 2013.

Vertimai periodikoje

Lietuvių poetai (V. M. Putinas, J. Marcinkevičius, M. Martinaitis, T. Venclova, J. Strielkūnas, S. Geda, V. Braziūnas). Rinktiniai eilėraščiai. Forum, Nr. 1-3, 2000.
Romualdas Granauskas. Jaučio aukojimas. Apysaka. Forum, Nr. 4-6, 2001.
Jurga Ivanauskaitė. Paveikslas, Paskutinis traukinys, Joninės. Apsakymai. Forum, Nr. 7-9, 2002.
R. Granauskas. Geltonas miestelis; B. Radzevičius. Svečiai; J. Skablauskaitė. Žiurkė; D. Mušinskas. Pasaulis be paslapčių; J. Ivanauskaitė. Kaip užsiauginti baimę; L. S. Černiauskaitė. Ramas ežero vidury. Apsakymai. Quorum, Nr. 2/2002.
B. Radzevičius. «Tėve», - pasakys. Begalinis dienos skaidrumas: apsakymai; K. Bradūnas. Rinktiniai eilėraščiai; Vytautas P. Bložė. Rinktiniai eilėraščiai; V. Braziūnas. Rinktiniai eilėraščiai; E. Ignatavičius. Laisvė beldžiasi į stiklą: apsakymas; V. Žilinskaitė. Mauro sugrįžimas, Trumpas Juditos triumfas: parodijos, Nova Istra, Nr. 2-3, 2002.
V. Žilinskaitė. Kaulas, Kas atsitiko?, Kodėl avis?, Ponios, Vakarietiški standartai, Spyruoklės, Klausimėlis. Humoreskos. Književna Rijeka, Nr. 1, 2003.
J. Ivanauskaitė. Visi svajoja apie šunį. Apsakymas, Forum, Nr. 4-6, 2003.
J. Skablauskaitė. Chimerų juokas, Vyras žvėries veidu, Banguojantis veidas. Apsakymai. Forum, Nr. 7-9, 2003.
B. Jonuškaitė. Integracija. Forum, Nr 7-9, 2004.
R. Granauskas. Marių švytėjimas, Trys gaidžio plunksnos, Gyvulėlių dainavimas, Su peteliške ant lūpų. Apsakymai ir novelė. Nova Istra, Nr. 1, 2005.
J. Melnikas. Infarktas: apsakymas; V. Rudžianskas. Rinktiniai eilėraščiai; A. A. Jonynas. Rinktiniai eilėraščiai. Zarez, Nr. 163/2005.
Lietuvių eseistika (Sigitas Parulskis Siužetą siūlau nušauti (esė); Sigitas Geda Gyvavaizdžiai; Alfonsas Andruškevičius Alyvos; Gintaras Beresnevičius Nostalgija pagal «Primą» ir katinus; Giedra Radvilavičiūtė Lietingų kurorto dienų prisikėlimai; Sigitas Parulskis Šiukšlės). Forum, Nr. 10 – 12/2005.
Lietuvių poezija (Maironis Ant Drukšės ežero, Poeta, Išnyksiu kaip dūmas, Užmigo žemė, Sudieu; Salomėja Nėris Pienė, Anksti rytą, Jūra, jūra!, Kaip žydėjimas vyšnios, Per lūžtantį ledą; Bernardas Brazdžionis Karalius ir poetas, Šiaurės pašvaistė, Kalėdų dovanos, Jei gyvenimas sapnas, Tu nežiūrėk, mama, pro langą, Rimuoti žodžiai be surogatų; Henrikas Radauskas Rytas geležinkelio stotyje, Panelei, kurios nėra, Kelionė į pragarą, Aš nieko nežinau, Žiemos darbai, Italija; Eduardas Mieželaitis Kriauklė, Banga, Vytis, Žmogus (ištrauka)). Forum, Nr. 7 – 9/2006.
Rinktiniai eileraščiai (V. Braziūnas, A. A. Jonynas, D. Čepauskaitė, G. Grajauskas), žurnalas Poezija, Nr. 3-4, 2006.
Apsakymai (J. Ivanauskaitė Prozos skaitymai, B. Jonuškaitė Trys tūtos, D. Kalinauskaitė Išregistruoti vaiduoklį ). Forum, Nr. 4 - 6/2008.
Vladas Braziūnas Adrija rėja - Jadran teče. Elektroninė knyga. Blesok, 2003.

Nariams

Naujienlaiškis