Valentinavičienė, Daina

Verčia iš anglų ir į anglų kalbą

Dalykinės sritys: humanitariniai ir socialiniai mokslai, kultūra

El.p. dainavalenti@gmail.com

Gimė 1962 m. spalio 11d. Vilniuje. 1985 m. baigė anglų k. ir literatūros studijas Vilniaus universitete; 1992 m. baigė anglistikos magistrantūrą Voriko universitete (Jungtinė Karalystė). Stažavosi Lidso universitete (JK, 1993), Orhuso universitete (Danija, 2010), Sario universitete (JK, 2013), Europos Komisijoje (Liuksemburgas, 2014). Skirtingais laikotarpiais dėstė dalykinę ir bendrąją anglų kalbą VU Užsienio kalbų institute. Nuo 2007 m. dėsto VU Vertimo studijų katedroje anglų kalbą ir vertimą. Pirmoji publikacija 2002 m.

Vertimai iš anglų kalbos:

C. E. Schorske, Fin-de-siècle Viena: XIX amžiaus pabaigos politika ir kultūra. Baltos lankos, 2002.
M. McLuhanas, Kaip suprasti medijas. Baltos lankos, 2003.
D. Bell, Kultūriniai kapitalizmo prieštaravimai. Alma litera, 2003.
V. Ruggiero, Nusikaltimas literatūroje: grožinės literatūros ir deviacijų sociologija. (I–IV skyriai, kitus skyrius vertė I. Jomantienė). Poligrafija ir informatika, 2005.
A.Kendall, Klasikinės muzikos metraštis. (Skyriai: XVI–XIX amžiai; skyrių apie XX a. vertė S. Zubovienė). Mokslo ir enciklopedijų leidyba, 2007.
Kultūros paveldas ir turizmas. (Straipsnių rinkinys, sudarytoja M. Lehtimäki). Kultūros paveldo departamentas, 2009.
R. Bernstein, S. Shapiro, Gyvenimas nelegaliai. Jono Meko fondas, 2016.
S. Evans, H. Romerstein, Stalino slaptieji agentai. Briedis, 2016.

Vertimai į anglų kalbą:

J. Ludavičienė, Šiuolaikiniai lietuvių menininkai / Contemporary Lithuanian Artists: Sigitas Virpilaitis. LDS leidykla, 2008.
L. Laučkaitė, Šiuolaikiniai lietuvių menininkai /Contemporary Lithuanian Artists: Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė.  LDS leidykla, 2009.
K. Grigaliūnas, Mirties dienoraščiai / Diaries of Death. VGMC, 2010
R. Mikučionytė, Šiuolaikiniai lietuvių menininkai / Contemporary Lithuanian Artists: Gintaras Palemonas Janonis.  LDS leidykla, 2010.
K. Grigaliūnas, Mes iš pirmo vežimo / The First Trainload: Deportees of 1941. VGMC, 2012.
K. Kleponytė-Šemeškienė, J. Minčinauskienė, Kūnas. Lietuvių grafika 19802013/ The Body. Lithuanian Graphic Art 19802013. VGMC, 2013.
V. Landsbergis, Guilt and Atonement. The Story of January 13th. (Dokumentų, liudijimų ir prisiminimų rinkinys, vertėjų kolektyvas). JSP, 2015.
G. Jankevičiūtė, Okupacijos realijos. Pirmo ir antro pasaulinių karų Lietuvos plakatai. / Reality of Occupation. Posters in Lithuania during WWI and WWII. VGMC, 2015.

Apklausa

Kuriuo paros metu Jums geriausiai sekasi versti?

Peržiūrėti apklausą

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis