Kudulytė-Kairienė, Audronė

Kudulytė-Kairienė, Audronė

Verčia iš senosios graikų kalbos.
Žanrai: poezija, proza, drama.

El. p. audrkair@gmail.com


Gimė 1953 06 19 Šiauliuose. 1971 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti lietuvių k. ir literatūros su klasikinės filologijos specializacija. 1976 m. baigusi universitetą dvejus metus dirbo VU bibliotekos Senų spaudinių skyriuje, 1978–1981 m. buvo Leningrado (Sankt Peterburgo) universiteto Klasikinės filologijos katedros aspirantė. 1984 m. Tbilisyje apgynė disertaciją ,,Alkmano dialekto ypatybės“. Nuo 1981 m. dirba Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos katedroje (nuo 1991 m. docentė). 1996 m. buvo gavusi Graikijos A. Onasio fondo stipendiją. 1996–1997 m. ir 2001 m. stažavosi Atėnų universitete. Ten baigė naujosios graikų kalbos kursus. Mokslinių interesų kryptys – graikų lyrika, drama, helenistinė literatūra, antikinės literatūros žanrų kalba, antikinė kultūra. Lietuvos ir užsienio spaudoje yra publikavusi per 40 mokslinių straipsnių.
Pirmoji vertimo publikacija 1991 m.  
2017 m. apdovanota Šv.Jeronimo premija.

VERTIMAI

Knygos

Iš senosios graikų kalbos

Teokritas. Idilės. Epigramos. Aidai, 2000.
Hesiodas. Teogonija. Aidai, 2002.
Antikos poetės. Charibdė, 2003.
Euripidas. Elektra. Charibdė, 2007.
Apolonijas Rodietis. Argonautika. Mintis, 2012.

Homeriniai himnai. Aidai, 2016.
Aristofanas. Moterys Tautos susirinkime. Žara. 2022.

Pjesės

Euripidas. Orestas (išversta 2015). http://www.dramustalcius.lt
Aischilas. Maldautojos (išversta 2016). http://www.dramustalcius.lt
Euripidas. Heraklis (išversta 2017). http://www.dramustalcius.lt
Aischilas. Persai (išversta 2018). http://www.dramustalcius.lt
Euripidas. Heraklio vaikai (išversta 2019). http://www.dramustalcius.lt
Euripidas, Maldautojos (išversta 2020). http://www.dramustalcius.lt
Euripidas, Kiklopas (išversta 2021). http://www.dramustalcius.lt
[Euripidas], Resas (išversta 2022). http://www.dramustalcius.lt
Euripidas, Alkestidė (išversta 2023). http://www.dramustalcius.lt
Aristofanas, Acharniečiai (išversta 2023). http://www.dramustalcius.lt

Iš anglų kalbos
Graikija. Atėnai ir žemynas. Alma littera, 2004.
Kreta. Top.10. Alma littera, 2009.

 

Kitos publikacijos
Platonas. Įstatymai (fragmentai). Kn. Antikos pedagogai. Šviesa,1991.
Platonas. Hipijas didesnysis. Platonas. Įstatymai. Antra knyga. Aristotelis. Metafizika (fragmentai). Aristotelis. Politika (aštuntosios knygos fragmentai). Aristotelis. Didžioji etika (antrosios knygos fragmentai). Filodemas. Fragmentai. Sekstas Empirikas. Fragmentai. Plotinas. Apie grožį. Plotinas. Apie protingąjį grožį. Kn. Estetikos istorija. Antologija. I. Senovės Rytai. Antika. Pradai, 1999.
Moschas. Europė. Literatūra. 2004. Nr. 46 (3).
Bionas. Adonio epitafija. Fragmentai. Literatūra, 2005. Nr. 47 (3).
Pseudo-Hesiodas. Heraklio skydas. Literatūra. 2006. Nr. 48 (3).
Apolonijas Rodietis. Argonautika (fragmentai). Kalimachas. Himnas Apolonui. Teokritas. Idilės. Kn. Graikų literatūros chrestomatija. Mintis, 2008.
Homerinis himnas Demetrai. Literatūra. 2008. Nr. 50 (3).
Graikų lyrikai. Mokomoji priemonė. VU leidykla, 2006 (kartu su Mindaugu Strockiu).
Kompiuterinis naujosios graikų–lietuvių kalbos žodynėlis (kartu su K. Svarevičiūte, I. Šedbaraite).
Aratas. Reiškiniai. www. Hieronymus, 2020, Nr. 7.
Neseniai rasti Sapfo eilėraščiai. Literatūra ir menas. 2021, Nr. 6, 26-27.
Iš antikinės poezijos: sportininkus pašiepiančios Lucilijaus epigramos. Literatūra ir menas. 2021, Nr.
14, 52-53.
Kalimachas. Himnas Dzeusui. www. Hieronymus, 2021, Nr. 9

Nariams

Naujienlaiškis