Hell, Cornelius

Hell, Cornelius

Garbės narys

El. p. cornelius.hell@chello.at

Cornelius Hell gimė 1956 m. balandžio 18 d. Zalcburge. Studijavo germanistiką ir katalikiškąją teologiją. Nuo 1993 m. gyvena Vienoje. 1984–1986 m. Vilniaus universitete dėstė vokiečių kalbą ir austrų literatūrą. Nuo 1990 m. laisvas rašytojas, žurnalistas ir vertėjas, o 1991–1993 m. taip pat ir Zalcburgo literatūros forumo „Leselampe“ vadovas. 1990–1992 m. Zalcburgo universitete dėstė lietuvių kalbą, 1992–2005 m. dėstė vokiečių kalbos poetiką Zalcburgo universitete “Mozarteum”. 2002–2008 m. austriško savaitraščio „Die Furche“ kultūros skyriaus vedėjas. 2006 2007 m. dėstė lietuvių literatūrą Vienos universitete, 2009 m. - Klagenfurto universitete.
C. Hell parašė gausybę esė, literatūros kritikos straipsnių ir parengė apie 200 laidų ORF ir Bavarijos radijo stotims. 2002 m. tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje C. Hell pristatė vokiečių kalba parengtą lietuviškos prozos antologiją „Raportas apie šmėklas“. Knyga sulaukė ypač plataus atgarsio vokiškai kalbančiose Europos šalyse. Abiem 2009-ųjų metų Europos kultūros sostinėms C. Hellis rengė literatūros projektus „Lincas skaito Vilnių“ (Lince) ir „Vilnius skaito Lincą“ (Vilniuje). 2009 m. C. Hell parašė ne tik knygą apie Vilniaus miestą („Der eiserne Wolf im barocken Labyrinth. Erwachendes Vilnius“) bet ir sudarė dvi antologijas, kuriose yra nemažai jo paties verstų tekstų: „Litauen lesen“ ir „Europa erlesen: Vilnius“.
Cornelijus Hellis yra išvertęs Vienuolio, Žemaitės, M. Katiliškio, R. Gavelio, J. Ivanauskaitės, R. Granausko, J. Erlicko, M. Ivaškevičiaus, R. Šerelytės, A.A. Jonyno, V. Bložės, N. Miliauskaitės, A. Nykos-Niliūno, J. Kunčino, A.Mackaus, J. Vaičiūnaitės, E. Ališankos, L. Katkaus, R.Stankevičiaus, K. Platelio, D. Kajoko, D. Čepauskaitės, D. Zelčiūtės, H. Kunčiaus, J. Meko, T. Marcinkevičiūtės, V. Juknaitės, G. Radvilavičiūtės, M. Zingerio, S. Parulskio, T. Venclovos ir kitų autorių kūrinių.
1996 m. C. Helliui įteikta Austrijos valstybinė premija už mokslinę publicistiką, o 2004 m. Lietuvos rašytojų sąjunga C. Helliui skyrė „Poezijos pavasario“ prizą už lietuvių poezijos vertimus į vokiečių kalbą, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi. 2010 m. jam skirta Šv. Jeronimo premija.

 

VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ

Cornelius Hell; Antanas Gailius (leidėjai): Das Stieropfer: Erzählungen aus Litauen. Salzburg: Otto Müller, 1991.

E. Ališankos, L. Katkaus, H. Kunčiaus eilėraščiai ir proza. Europaexpress. Ein literarisches Reisebuch (leidėjai: Thomas Wohlfahrt und Christiane Lange), Frankfurt am Main: Eichborn, 2001, p. 181-197; p. 554-558.

Jonas Kubilius: Literatur in Freiheit und Unfreiheit. Litauische Literatur von der Staatsgründung bis zur Gegenwart. (versta kartu su L. Pestal). Oberhausen: Athena, 2002.

A. Nykos-Niliūno, A. Mackaus, V. Bložės, N. Miliauskaitės eilėraščiai. Akzente, Oktober 2002, Heft 5.

Meldung über Gespenster. Erzählungen aus Litauen. (Vertėjas ir leidėjas C. Hell). Salzburg: Otto Müller, 2002.

Antanas A. Jonynas: Mohnasche (Aguonų pelenai). Gedichte. Oberhausen/Vilnius: Athena/Vaga, 2002.

„Pause am Straßenrand. Ein Dankeswort an die französischen Geografen“. Esė. Žiurnale: Passagen. Helvetia Kulturmagazin, 2004, Nr. 36, p. 34-41.

R. Šerelytės, A. A. Jonyno, R. Valatkos esė. Publikuota: Süddeutsche Zeitung, Die Presse, St. Gallener Tagblatt, Die Furche.

R. Stankevičiaus, K. Platelio, D. Kajoko, D. Čepauskaitės eilėraščiai svetainei www.lyrikline.org.

T. Marcinkevičiūtės eilėraščiai. Top 22 Teil II "the only way is up..." (Leidėjas W. Kühn). Edition Aramo: Krems/Stein, 2005, p. 246-266.

Marius Ivaškevičius: „Der Nachbar“ (Kaimynas). Pjesė. In: Neue Dramen. Osteuropäisches Theater. Eine Anthologie. Projekt Internationales TheaterInstitut der UNESCO – Centrum Österreich. KulturKontakt Austria. Österreichischer Bühnenverlag Kaiser & Co. Band 1 Hrsg. v. Helga Dostal. Wien , 2006, p.13–77.

Sigitas Parulskis: Drei Sekunden Himmel (Trys sekundės dangaus). (ištrauka). In: Krachkultur 11 / 2007, p. 65-70

Vytautas Toleikis, Verdrängung, Aufarbeitung, Erinnerung. Das jüdische Erbe in Litauen. In: osteuropa, 58. Jahrgang/Heft 8-10 (August-Oktober 2008), 455-464

„Litauen lesen“. Nr. 2/2009 literatūros žurnalo „Die Rampe“– leidėjas C. Hell. Vertė Jono Meko ir Dovilės Zelčiūtės eilėraščius, Vandos Juknaitės, Giedros Radvilavičiūtės, Jono Meko, Marko Zingerio ir Herkaus Kunčiaus prozą, Sigito Parulskio pjesės ištrauką ir pokalbį su Tomu Venclova.

Laurynas Katkus: Alle Richtungen. 21 und andere Gedichte. Iš lietuvių kalbos vertė Cornelius Hell ir Jan Wagner. Edition Thanhäuser, Ottensheim an der Donau 2009

Europa erlesen: Vilnius. Leidėjas C. Hell. Wieser Verlag, Klagenfurt 2009. Daug jo vertimų (nuo Maironio eilėraščio „Vilnius“ iki dabartinių autorių).

Eugenijus Ališanka / Aleš Debeljak: Baltische Adria. Zwei Essays. Iš lietuvių ir slovėnų kalbų vertė Cornelius Hell ir Ludwig Hartinger. Edition Thanhäuser, Ottensheim an der Donau 2010.

Renata Šerelytė: Blaubarts Kinder (Melynbarzdžio vaikai). Roman. Wieser Verlag, Klagenfurt 2010.

Sigitas Parulskis: Der zynische Christus von Salzburg. In: „SALZ. Zeitschrift für Literatur“ Heft 142 (Dezember 2010), p. 38-40.
 
„Literatur aus Litauen“ (Literatūra is Lietuvos). In: Lichtungen. Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik 125/XXXII. Jahrgang/2011, p. 56-101.
   
Kęstutis Kasparavičius: Der weiße Elefant (Baltasis dramblys). IDMI Verlag, Wien 2011 (bus išleista rugpjūtį).
 

Nariams

Naujienlaiškis