Roduner, Markus

Roduner, Markus
Vlado Braziūno nuotr.

El. p. markus.roduner@outlook.com

Markus Roduner gimė 1967 m. Rheinfeldene (Šveicarija). Studijavo slavų ir baltų kalbų filologijas, istorinę-lyginamąją kalbotyrą, senąją rusų kalbą Berno universitete. 1991 m. lankė lituanistikos kursus, 1999-2000 m. vėl stažavo Vilniaus universitete. 1990-1999 m. su protarpiais dirbo vokiečių kalbos mokytoju Lietuvoje ir Šveicarijoje. 1992 m. buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos skyriaus trečiasis sekretorius. 1998–2000 ir 2001–2002 m. buvo Šveicarijos mokslo fondo aprobuotų projektų mokslinis asistentas. 2000-2001 m. „Swiss Baltic Net“ / Gebert Rüf fondo projekto „Literatūriniai Šveicarijos ir Lietuvos ryšiai“ vadovas. 2005-2013 m. Lietuvių kalbos instituto gramatikos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas. 2004-2015 m. rengė festivalį „Europos literatūros dienos Šiauliuose“. 2008 m. jam paskirta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija, 2018 kartu su autoriumi Alvydu Šlepiku už romano Mano vardas – Marytė vertimą į vokiečių kalba Georgo Dehio knygos paskatinamąją premiją.


Markus Roduner iš lietuvių ir latvių kalbų į vokiečių kalbą bei išvertė jau apie 20 knygų, tarp kurių yra Balio Sruogos „Dievų miškas“, Jurgos Ivanauskaitės „Ragana ir lietus“, Jurgio Kunčino „Tūla“ ar Rimanto Kmitos „Pietinia kronikas. Kartu su pastaruoju autoriumi iš Berno šnekamosios kalbos išvertė šveicarų kultinį romaną „Čia aš varatarius“ („Der Goalie bin ig“). Įvairiose antologijose, žurnaluose publikavo J. Skablauskaitės, L.S. Černiauskaitės, S. Parulskio, J. Erlicko, H. Kunčiaus, R. Gavelio, D. Kajoko, R. Rastausko, A. Žagrakalytės, M. Valiuko ir kt. kūrybos vertimų. M. Roduner ne tik sudomina užsienio leidyklas leisti lietuvių literatūros vertimus, bet ir rengia knygų pristatymus. Įstabu tai, kad, puikiai įvaldęs lietuvių kalbą, M. Roduner rūpinasi pristatyti ir šveicarų tarmiškąją literatūrą lietuviams: padedamas Vlado Braziūno išvertė ir išleido Kurt Marti, taipogi retoromanų poezijos rinkinius.


2009 m. LLVS jam skyrė Šv. Jeronimo premiją. Nuo 2021 m. - VšĮ "Leidykla Hieronymus" direktorius.

 

VERTIMAI Į VOKIEČIŲ KALBĄ

Knygos:
 
Markus Roduner (sudarė ir vertė). Nuo Bodeno iki Lemano ežero. Lietuvių rašytojų tekstai apie Šveicariją = Vom Bodensee zum Lac Léman. Texte litauischer Schriftsteller über die Schweiz. Šiauliai, Saulės delta / Zürich, Werd Verlag, 2001. 192 psl. Lietuvių ir vokiečių kalbomis.
 
Jurga Ivanauskaitė.  Die Regenhexe (Ragana ir lietus). Romanas. München, dtv, 2002. 300 psl
 
Jurga Ivanauskaitė. Placebo (Placebas). Romanas. dtv, München, 2005.
 
Balys Sruoga. Der Wald der Götter. BaltArt, Langenthal, 2007.
 
Rolandas Rastauskas, Remigijus Treigys. Berlynalijos: fotoeseistinis albumas. Tekstas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Druka, Klaipėda, 2008.
 
Juozas Lukša-Daumantas. Partisanen (Partizanai). BaltArt, Langenthal, 2010.
 
Marius Ivaškevičius, Die Grünen (Žali). Romanas. Athena Verlag, Oberhausen, 2013.
 
Alise Tīfentāle, Im Sog von Riga. Romanas. Vertimas iš latvių kalbos. BaltArt Langenthal, 2013.

Dalia Staponkutė, Jenseits vom Entweder-Oder (Iš dviejų renkuosi trečią), Verlag Expeditionen, Hamburg, 2015

Alvydas Šlepikas, Mein Name ist Marytė (Mano vardas – Marytė), Mitteldeutscher Verlag, Halle, 2015.

Alvydas Šlepikas, Der Regengott und andere Erzählungen (Lietaus dievas ir kiti), Mitteldeutscher Verlag, Halle, 2017.

Jurgis Kunčinas, Tūla, corso, Verlagshaus Roemerweg, Wiesbaden, 2017

Ieva Simonaitytė, Vilius Karalius, BaltArt, Langenthal, 2019.

Rimantas Kmita, Chroniken des Südviertels (Pietinia kronikas), Mitteldeutscher Verlag, Halle, 2019.

Valdas Papievis, Odile oder die Einsamkeit der Flugäfen (Odilė arba oro uostų vienatvė). KLAK, Berlin, 2020

Jaroslavas Melnikas, Der weite Raum (Tolima erdvė). KLAK, Berlin, 2021.
 
Rasa Aškinytė, Kleines Bernstein (Glesum)Mitteldeutscher Verlag, Halle, 2021.
 
Markus Roduner (sud. ir vertė), Das Teufelsdutzend. 13 jaunų lietuvių poetų kūryba vokiškai. KLAK, Berlin, 2021.
 
Laurynas Katkus, Schwankende Schatten (Judantys šešėliai). KLAK, Berlin, 2022.
 
 
Antologijose:
 
Jurga Ivanauskaitė: Ištrauka iš Von Träumen verweht (Sapnų nublokšti). Romanas. Knygoje: Max Schweizer (sudarė). Zwischen Vilnius und Bern. Schweizerisch-litauisches Lesebuch. Šiauliai, Saulės delta / Zürich, Werd Verlag, 2002. Psl. 395–398.
 
Jurga Ivanauskaitė. Prosalesung (Prozos skaitymas, ), Laura-Sintija Černiauskaitė. Ein Ereignis (Įvykis) ir Wie man Kinder macht (Kaip daromi vaikai). Jolita Skablauskaitė. Meine Mutter Astrancija (Mano motina Astrancija), Kampfsportklub (Kovos klubas) ir Die Ciudad-Victoria-Straße (Siudad Viktorijos gatvė). Sigitas Parulskis. Iš romano Doryphora (Doriforė). Juozas Erlickas. Er war kein Schneider (Jis nebuvo siuvėjas), Geschichte mit Zähnen (Novelė su dantimis), Geschichte über eine Geschichte (Novelė apie novelę), Helfen Wissenschaft und Künste die Sitten zu verbessern (Ar mokslas ir menas padeda gerinti papročius? ) ir Neue Geschichte über das Eheleben (Nauja novelė apie vedybinį gyvenimą). Herkus Kunčius. Hühnengrab in Rosa (Gaidžių milžinkapis). Romanas. Visi knygoje: Edita Werner, Markus Roduner, Hans-Ulrich Werner (sud.). ProsaLesung. Almanach zu den europäischen Literaturtagen 2004 in Šiauliai. Söhrewald: Perkunas, 2005.
  
Laurynas Katkus. Esė "Kabuff" ("Sklepas").// Esė rinktinėje "Kabuff". Stuttgart: merz & solitude 2011.
 
Žurnaluose, internete
 
Jurgis Kunčinas. Wasserleichen können nicht schwimmen. Der Nemunas bei Alytus. (Skenduoliai nemoka plaukti; Nemunas ties Alytumi). Novelė.
 
Ričardas Gavelis. Ištrauka iš Quartett der verlorenen Träume (Prarastų godų kvartetas). Romanas. Zeitschrift für Kulturaustausch 03/02.
 
Donaldas Kajokas: Mirusiųjų /Von den Toten; Daiva Čepauskaitė: Lopšinė mylimajam / Wiegenlied für den Liebsten; Agnė Žagrakalytė: (jo) kompiuteris ir (jos) popieriai / (sein) Computer und (ihre) Papiere. Lichtungen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Zeitkritik, nr. 100. 2004.
 
Rimantas Kmita ir Mindaugas Valiukas. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 2. 2005.
 
Tomas Venclova, Kornelijus Platelis, Sigitas Parulskis, Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 4. 2006.
 
Rimantas Kmita. Eilėraščiai. Secesja. Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Nr. 5. 2006.
 
Ramunė Brundzaitė, Marius Burokas, Aušra Kaziūliūnaitė, Gabrielė Labanauskaitė, Agnė Žagrakalytė; iš latvių: Artis Ostups, Jānis Rokpelnis, Knuts Skujenieks; iš retoromanų į lietuvių (kartu su Vladu Braziūnu): Leta Semadeni. 54 eilėraščiai. http://www.lyrikline.org.
 
Vertimai į lietuvių kalbą
 
Knygos
 
Kurt Marti: Da geht ein Mensch / Štai eina žmogus / Dert geit e Mönsch / Va ain žmogs. Eilėraščiai. Vokiečių ir lietuvių kalbomis bei Berno vokiečių ir Šiaurės panevėžiškių tarmėmis. Sudarė Markus Roduner. Vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas. Saulės delta, Šiauliai, 2004.
 
Randulinas / Kregždutės. Retoromanų poezijos antologija.Sudarė Markus Roduner. Vertė Markus Roduner ir Vladas Braziūnas. Saulės delta, Šiauliai, 2009.
 
Pedro Lenz, Čia aš varatarius, kartu su Rimantu Kmita iš Berno vokiečių šnekamosios kalbos, BaltArt, Langenthal, 2013.
 
Antologijose, žurnaluose
 
Werner Marti. Mykolui atsibodo (Em Chläis verleidet’s). Knygoje: Max Schweizer (Hrsg.). Nuo Vilniaus iki Berno. Vilnius, Rašytojų sąjungos leidykla, 2003. Versta iš Berno vokiečių tarmės.
 
Dumenic Andry. Vietinė kaitra (Ardur locala) ir Sandalizmas (Sandalissem). Knygoje: Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstų almanachas. Novelės. Šiauliai, Saulės delta, 2004. Versta iš retoromanų kalbos. Psl. 158–163.
 
Rut Bernardi. Paulius (Paul) ir Ivuere prarado savo tapatybę (Ivuere à perdù si identità). Versta iš ladinų kalbos. Ten pat. Psl. 48–53.
Kitos literatūrinės publikacijos                            
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2004 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2004.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum II. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Zem ziemeļu debesīm II. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2006 tekstų almanachaslatvių kalba. Šiauliai, Saulės delta, 2006.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum III. Europos literatūros dienų Šiauliuose 2007 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2007.
Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum IV Europos literatūros dienų Šiauliuose 2008 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2008.
Markus Roduner (sudarė). Under the Northern Sky IV.  Europos literatūros dienų Šiauliuose 2008 tekstų almanachas anglų kalba. Šiauliai, Saulės delta, 2009.
Markus Roduner (sudarė). Onder de noordelijke hemel III.  Europos literatūros dienų Šiauliuose 2007 tekstų almanachas nyderlandų kalba (išplėstas keliais nedalyvavusiais autoriais). Šiauliai, Saulės delta, 2009.

Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. V Europos literatūros dienų Šiauliuose 2009 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės
delta, 2009.               

Markus Roduner (sudarė). Po šiaurės dangum. VI Europos literatūros dienų Šiauliuose 2010 tekstų almanachas. Šiauliai, Saulės delta, 2010.

Markus Roduner (sudarė). Sotto il cielo del nord.  Europos literatūros dienų Šiauliuose 2010 tekstų almanachas italų kalba. Šiauliai, Saulės delta, 2010.

Sigitas Parulskis. Ištrauka iš Doryphora (Doriforė). Romanas. Ten pat. Psl. 101-111.

Nariams

Naujienlaiškis