Pažūsis, Lionginas

Garbės narys

Gimė 1940 02 06 Kaišiadoryse. Kalbininkas, vertėjas. 1962 m. baigė Vilniaus universitetą (anglų kalbos specialybė), nuo tų pačių metų jame dėsto; 1971-77 ir 1980-85 Anglų filologijos katedros vedėjas; nuo 1997 m. Vertimo studijų katedros docentas. 1971 m. apgynė filologijos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją „Fonetinė ir morfologinė angliškų skolinių integracija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje“. Parašė daugiau kaip 20 straipsnių apie anglų kalbos įtaką Šiaurės Amerikos lietuvių kalbai. Sudarė anglų kalbos skaitinių moksleiviams (1964, 1965, 1966, 1985, 1991). Išleido mokomąją knygą studentams American English and British English Compared (1985). Kartu su R. Aprijaskyte parengė knygas mokytojams Anglų kalbos tarties vadovas  (“Šviesa”, Kaunas, 1983) ir Anglų kalbos tarties pratybos (leidykla “Žodynas”, Vilnius, 1994).Kartu su G. Rosiniene ir U. Žemaitiene išleido Anglų kalbos gramatiką (Mokslo ir enciklopedijų leidykla 1993, 1996, 1998, 2003, 2004, 2005). Kartu su O. Armalyte sudarė ir išleido Anglų-lietuvių teisės žodyną (Alma littera, 1998). Kartu su kitais parengė Mokomojo anglų kalbos žodyno (Alma littera, 1993; paskutinis leidimas 2006), teatro terminų žodyno New Theatre Words Northern Europe (Amsterdam: Sttf, 1998) ir Europos žodyno (Eurovoc) (2004) lietuviškąją dalį. Prisidėjo prie lietuvių kalbos gramatikos anglų kalba parengimo (Lithuanian Grammar, Baltos lankos, 1997, 2006). Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto daugiatomio leidinio Pasaulio vietovardžiai (Europa 2006, Amerika 2008) redakcinės tarybos narys.
 
Pirmojo grožinio vertimo publikacija 1962 m. kartu su kitais Vilniaus universiteto anglų kalbos vertėjų būrelio, vadovaujamo vyr. dėstytojos A. Dantaitės, nariais išleistame anglų rašytojos K Mensfild (Mansfield) apsakymų rinkinyje Puodelis arbatos. Redagavo P. Tempesto (Peter Tempest) į anglų kalbą išverstą Antano Baranausko Anykščių šilelį (The Forest of Anykščiai, Vilnius, „Vaga“, 1981) ir Kristijono Donelaičio Metus (The Seasons, Vilnius, „Vaga“, 1985). Lietuvių poetų kūrinių vertimų į anglų kalbą paskelbė Vilniuje, Maskvoje, JAV ir D. Britanijoje leidžiamoje literatūrinėje periodikoje ir rinkiniuose (dauguma jų dabar prieinama internete, žr. http://www.efn.org/~valdas/poezija.html). Parengė 20 anglų poetų rinktinę Iš klasikinės anglų poezijos (1996). 1997 m. „Poezijos pavasario“ prizas geriausiam metų vertėjui už poezijos vertimus į lietuvių kalbą. Turi konferencijų vertėjo patirties, į lietuvių kalbą išvertė ~ 7000 puslapių Europos Sąjungos teisės aktų ir dokumentų, konvencijų ir dvišalių sutarčių. Paskelbė darbų iš vertimo istorijos ir teorijos. Vadovavo studentų diplominiams, bakalauriniams ir magistriniams darbams įvairia vertimo tematika ir jų bandomiesiems vertimams. 
 
 
Vertimai (į anglų kalbą)
 
1.       Lietuvių liaudies pasakų rinkinys The Sky is falling („Dangus griūva”). „Vaga”, Vilnius, 1978, 1995.
2.       Gintaro vėrinys / Beads of Amber. Lietuvių poezijos rinktinė / Lithuanian Poetry. Sudarymas ir vertimas. „Vaga”, Vilnius, 1979.
3.       Justinas Marcinkevičius. Tokia yra meilė / Love is like this. Selected poems / Eilėraščiai. Sudarymas ir vertimas. „Vaga”, Vilnius, 1983.
4.       Gyvenimo ir meilės dainos / Songs of Life and Love /. Penkių lietuvių poetų rinktiniai eilėraščiai / Five Lithuanian poets. Selected poems. Sudarymas ir vertimas. „Vaga”, Vilnius, 1989.
5.       Lietuvių poezijos balsai / Voices of Lithuanian Poetry. Lietuvių poetų rinktiniai eilėraščiai lietuvių ir anglų kalbomis. Vilnius, „Tyto alba”, 2001.
6.       Maironis. Jūratė ir Kastytis / Jūratė and Kastytis. Leidykla „Alka“, 2001.
7.       Justinas Marcinkevičius. Lithuanian Post-samoizdat. - Set of Poetry Chaps 'Frankfurt Chapbooks': [poems] tr. by Lionginas Pažūsis. Klaipėda: Klaipėda House of Artists, 2002.
 
Vertimai (į lietuvių kalbą)
 
1.       Dž. Gordonas (Gerald Gordon). Tebūnie prakeikta diena (kartu su O. Armalyte ir J. Lapienyte). „Vaga“, Vilnius, 1964.
2.       Dž. Golsvortis (John Galsworthy). Obels žiedai. „Vaga”, Vilnius, 1967.
3.       Džonas Golsvortis (John Galsworthy). Obelis. - Anglų novelės, „Vaga”, Vilnius, 1982, p. 119-174.
4.       A.Oleka-Žilinskas. Vaidybos džiaugsmas. Leidykla „Teatras”, Vilnius, 1995.
5.       Iš klasikinės anglų poezijos. „Baltos lankos”, Vilnius, 1996.
 
Publikacijos apie vertimą ir vertimus
 
1. Pirmoji pažintis (Dimfnos Kjuzek romano „Sakyk mirčiai „Ne!" vertimo recenzija). - „Pergalė”, 1964, Nr. 3.
2. Šekspyro kūrybos kelias lietuviškai. - „Pergalė”, 1964, Nr. 4.
3. Draugystės žiedas (V.Reimerio poezijos rinkinio, išleisto anglų kalba Indijoje, recenzija). - „Pergalė”, 1972, Nr. 9.
4. Lietuvių liaudies dainos kelias anglų kalba /kartu su A.Railaite/. - „Gimtasis kraštas”, 1973, Nr. 52.
5. “Varlė karalienė” angliškai (vertimo recenzija). - „Pergalė”, 1975, Nr. 10.
6. Poetai prabyla angliškai. - „Gimtasis kraštas”, 1976, Nr. 1.
6. Lietuvių proza angliškai. - „Mūsų kalba”, 1977, Nr. 2, p. 14-15.
7. V.Montvila - Bairono vertėjas. - „Literatūra ir menas”, 1977 06 25.
8. Lietuviški Bairono kūrybos keliai (kartu su R. Reimeika). - „Literatūra” XIX (3), 1977, p. 36-44.
9.Angliški lietuvių liaudies dainų vertimai. - „Mūsų kalba”, 1978, Nr. 1, p. 23-32.
10. V. Montvila - Bairono vertėjas. - Kn.: Vytautas Montvila literatūros moksle ir kritikoje. Vilnius, 1982, p. 183-184.
11. Svarbu ir grožis, ir ištikimybė originalui. - Kn.: „Literatūros panorama ‘83”, Vilnius, 1984, p. 159-160.
12. K voprosu obščei charakteristiki stichotvornoi formy poetičeskich perevodov. - Kn.: Issledovanija po teorii i istorii perevodov. „Mokslas”, Vilnius, 1987, p. 53-58.
13. (kartu su O. Armalyte) Vertimo teorijos pradmenys. Mokymo priemonė. Vilnius, 1990.
14. Kalambūrų vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. – Pranešimas, skaitytas Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos seminare „Žodžių žaismo vertimas“ 2006 m. balandžio 27 d. (tekstas skelbiamas LLVS internetinės svetainės (http:/www.llvs.lt) skaitykloje).
15. Kaip į lietuvių kalbą verčiami angliški kalambūrai. – Vertimo studijos. Mokslo darbai 1, Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 58–80.
 
Recenzijos ir straipsniai, kuriuose atsiliepta apie jo vertimus:
 
Dalia Vabalienė. Lietuvių poetai, prakalbinti angliškai. (rec. kn.: Beads of Amber. Lithuanian Poetry. Selected and translated by Lionginas Pažūsis. „Vaga“, Vilnius, 1979, 215 p.) – Pergalė, 1980, Nr. 7, p. 173–175.
Marijus Jonaitis. Lietuviškas vėrinys. (rec. kn.: Beads of Amber = Gintaro vėrinys : Lithuanian poetry) – Literatūra ir menas, 1980 m. lapkričio 7 d., p. 7.
Dalia Vabalienė. „Iš mano meilės tu mane pažinsi...“. (rec. kn.: Justinas Marcinkevičius. LOVE IS LIKE THIS. Selected Poems. Translated by Lionginas Pažūsis. „Vaga“, Vilnius, 1983, 144 p.) – Pergalė, 1984, Nr 4, p. 172–174
Marijus Jonaitis. Toks yra vertimas. – Literatūra ir menas, 1984, Nr. 23 (rec. kn.: Justinas Marcinkevičius. LOVE IS LIKE THIS. Selected Poems. Translated by Lionginas Pažūsis. Vilnius, „Vaga“, 1983)
Dalia Vabalienė. Lietuvių poezija angliškai. – Pergalė, 1984, Nr 7, 180–182.  
Olimpija Armalytė. Gintaro lyra skamba angliškai. – Literatūra ir menas, 1984, Nr 20.
Dalia Vabalienė. Vertimai su meile. (rec. kn.: „Iš klasikinės anglų poezijos"). – Metai, 1996, Nr.11–12.
Irena Varnaitė. Vertimas – lietuvių poezijos reiškinys. – Šiaurės Atėnai, 1996 m. spalio 12 d., Nr. 39 (333) (rec. kn.: Iš klasikinės anglų poezijos. Parinko ir vertė Lionginas Pažūsis. V.: Baltos lankos, 1996, 190 p.)

Nariams

Naujienlaiškis