Korėjiečių k. tekstas „Noriu versti 2016“

EKSPERTO IŠVADOS

1 vertimas (KR1) – Pirmasis vertėjas padarė mažiausiai gramatinių klaidų, tačiau perteikiant reikšmes iš vienos kalbos į kitą trūksta nuoseklumo, atidumo ir vietos skaitytojams reikalingos adaptacijos. Šis tekstas yra daugiau interpretacija negu tikslus vertimas. Mažiausiai šeši reikšminiai nukrypimai ganėtinai atitolina vertimą nuo originalaus teksto. Paliekami tik originaliame tekste buvę daiktavardžiai, tačiau su jais sukuriamos naujos frazės ir sintaktinės reikšmės, kurių korėjietiškame tekste nebuvo.

Mano nuomone, šis vertimas yra per daug nukrypęs nuo originalo.

2 vertimas (KR2) – Šis vertimas pakankamai lengvai skaitosi, padaryta adaptacija, nors yra tam tikrų nukrypimų. Naudojamos nepageidautinos vardų transliteracijos formos ir vietomis sumaišyti gramatiniai asmenys. Kadangi korėjiečių kalba yra beasmenė, t.y. be įvardžio tik iš veiksmažodžio gramatinio asmens nusakyti neįmanoma, reikia kreipti dėmesį į kontekstą. Vertėjas dar nelabai susigaudo apie pirmąjį, antrąjį ar trečiąjį asmenį yra kalbama, kai tai nėra nurodyta tiksliai. Dėl to, vertime yra nemažai interpretacijos, nors pagrindinė mintis yra išlaikyta pakankamai gerai.

3 vertimas (KR3) – Šio vertimo stilius sklandus ir laisvas, kone tiesiogiai atitinka originalaus teksto stilių. Atitinkama adaptacija ir interpretacija. Ko gero, šio vertimo autorius padarė daugiausia smulkių rašybos, skyrybos ir gramatikos klaidų, tačiau jos netrukdo įsijausti į tekstą, kadangi visos pagrindinės ištraukos mintys yra perteiktos labai tiksliai ir aiškiai. Reikia šiek tiek paredaguoti, tačiau, mano galva, šis vertimas yra geriausias iš visų konkursui pateiktų tekstų.

Eglė Petrauskaitė

TEKSTAS ORIGINALO KALBA


KONKURSO DALYVIŲ VERTIMAI

KR1

Kim RyeoRyeong "Vandukas" (2008)

       - Kiek grynųjų Jūs gavote iš Dongdžio? Vėliau ir aš, jei tik uždirbsiu pinigų, ketinu sumokėti. Todėl maldauju nužudykite Dongdžių. Tegu trenkia į jį žaibas, tegu pervažiuoja mašina. Visą savaitę jis nedavė man ramybės. Ir jei jis ateina sekmadienį pasimelsti - nejau viskas yra atleidžiama? Kodėl šitaip? Jeigu tokios yra bažnyčios taisyklės, prašau jas tuoj pat pakeisti. Nes šitaip yra neteisinga. Jei ir šią savaitę jo nenužudysi1, aš ir vėl ateisiu. Kreipiuosi į šventą visagalį Dievą. Amen.
          - Seserie, ir vėl atėjote.
          Neaiški kalbėjimo maniera, garbanoti plaukai, tamsi oda ir gilios akys su dvigubais vokais – atvykėlis iš pietryčių2. Bet aš niekuomet neturėjau progos paklausti iš kur jis. Į šią bažnyčią buvau užėjęs tris kartus, visus tris kartus jį sutikau. Aš žvilgtelėjau į atėjusį vyriškį ir išėjau iš bažnyčios. Neišmanėlis. Kuris čia iš mūsų sesuo3. Jeigu čia nebūtų bažnyčia į kurią vaikšto Dongdžius, manęs čia nė nebūtų.

 

      - Na ką, šunsnukiai, užmeskit akį ir į mokslus. Manot nereikia mokytis? Šiaip ar taip pasaulis turės jus, ypatinguosius, traukti. Jei jus išbrauksim, visai likusiai žmonijai neliks nieko kito tik sunkiai dirbti, siekiant užpildyti jūsų tuščias vietas4. Jūs savo funkciją jau atlikot.
           Mokytojas gangsteris, mano klasės auklėtojas Dongdžius. Iš tiesų jis ne gangsteris, tik jį pažįstantys mokiniai taip praminė. Vienaip ar kitaip netgi mokytojas vadina save gangsteriu.
         - Žiūrėk, Vanduk. Tavo puiki fizinė forma, greitai netenki kantrybės, tave supanti aplinka tinkama tapti gangsteriu, tačiau tu nesutvertas juo būti5. Tu nemokša, neskiriantis A nuo B, bet aš žinau, kad turi savyje talento tapti kažkuo didžiu6. Ir jei tau pavyks, ir viskas gerai susiklostys, nepamiršk manęs.
       Dongdžius šypsojosi, nors niekas kitas iš jo žodžių nesijuokė. Negalėjom, nes tai, ką išgirdom buvo mažų mažiausiai keista7. Tačiau Dongdžius apie gangsterius nedaug teišmanė. Gangsterių panašumas į mokytojus nenuginčijamas8. Man tikrai palengvėjo išgirdus, kad aš į juos nepanašus9.
         Keletas pažįstamų vadina mane kovotoju. Skirtingai nei jie galvoja, aš toks nesu. Vengiu kovoti, kai žinau, kad mane gali pastebėti Parkas. Tik kartais tėvą vadina neužauga, šaiposi iš jo, muša. Iš tikrųjų tik tuomet, kai užgauliojamas tėvas, kyla noras kovoti10.

1 - Visoje pastraipoje naudojama mandagioji forma, tačiau čia staiga atsiranda vienaskaita. Trūksta nuoseklumo.
2 - Adaptacijos klaida. Klausimas, ar lietuvis skaitytojas suprastų, kokie pietryčiai turimi omeny. Turėtų būti „Pietryčių Azijos.“
3 - Gerai perteikta originalaus sakinio mintis, visiškai jį perdarant vertimo kalboje.
4 - Neteisingai suprasta ir išversta pastraipa. Ne tai turėta omenyje.
5 - Pridėta frazė, kuri netinka prie konteksto.
6 - Neteisingai perteikta frazės reikšmė. 
7 - Neteisingai perteikta frazės reikšmė.
8 - Neteisingai perteikta frazės reikšmė.
9 - Neteisingai perteikta frazės reikšmė.
10 - Neteisingai perteiktos sakinių reikšmės. Rašybos klaidos.


KR2

Kim Ryeo-Ryeong – „Vandukas“ (2008)

Dongdžūnas1 paaukojo tiek2 pinigų. Aš irgi, kai vėliau uždirbsiu pinigus, tiek pat duosiu. Taigi, prašau, pasiimk Dongdžūną pas save. Tegul jį nutrenkia žaibas arba partrenkia mašina. Visą savaitę jis man nedavė ramybės. Ar aš turėčiau jam viską atleisti3, jeigu jis atėjo sekmadienį į bažnyčią pasimelsti? Kas taip sakė? Jeigu tai yra bažnyčios taisyklė, prašau, tuoj jau pat ją pakeisk – tai neteisinga. Jeigu jis šią savaitę nemirs, aš vėl ateisiu. Visagalis Viešpatie, meldžiu tavęs iš visos širdies. Amen.“

          - Atėjote, seserie.

Lėtas kalbėjimo tempas, garbanoti plaukai, įdegusi oda ir gilios tamsios akys. Tai galėjo būti tik žmogus iš pietryčių Azijos. Tačiau niekada ir neklausiau iš kokios šalies jis yra atvykęs. Į šią bažnyčią esu atėjęs tris kartus ir kiekvieną kartą sutikdavau šį vyrą. Trumpai žvilgtelėjęs į vyriškį išėjau iš bažnyčios. Neišprusęs žmogus. Kas gi vyrą vadina seserimi? Nebūčiau čia atėjęs, jei tai nebūtų Dongdžūno lankoma bažnyčia.

***

           - Ak, jaunimas, pažiūrėkit, kaip jūs mokotės. Ar liepiau jums nesimokyti? Kad ir kaip bebūtų, pasaulis yra valdomas keleto ypatingų žmonių. O visų likusiųjų pareiga yra prisidėti prie populiacijos skaičiaus. Ir jūs tą pareigą jau atlikot.

Tai buvo gaujos vadas, klasės auklėtojas Dongdžūnas. Mokiniai žinojo, kad gangsteriu neužaugama, o tampama. Kad ir kaip bebūtų, jis buvo vadinamas gaujos vadu4.

           - Vandukai, paklausyk. Fizinė būklė, kantrybės praradimas, supanti aplinka, visur pilna gangsterių. Jeigu neatskirsi A nuo B, natūraliai tapsi mušeika. Jeigu tokiu netapsi, neužmiršk manęs5.

Niekas nesijuokė iš Dongdžūno, nors ir turėjo būti juokinga. Jeigu nesijuokdavome6, Dongdžūnas skirdavo mums keistas bausmes. Tačiau buvo aišku, kad Dongdžūnas nelabai ką težino apie gangsterius. Gangsteriai nekibdavo prie tokių žmonių kaip mokytojai. Jis dar sužinos, kad aš nesu tikras gangsteris7.

Keletas žmonių, kurie mane pažinojo, manė, kad esu peštukas. Aiškiai to nesakydavau, bet aš nesu peštukas. Jeigu manęs kas nors nemėgo, stengdavausi jų akyse nesirodyti ir kaip tik įmanoma vengdavau su jais susimušti. Susimušdavau tik su tais, kurie mano tėvą erzindami vadino neūžauga. Ne todėl, kad mylėjau tėvą. Mušdavau, nes susigėsdavau ir supykdavau. Tikroji priežastis, kodėl tėvą vadindavo neūžauga tam, kad mane suerzintų8.

1 - Nepageidautina transliteracijos forma.
2 - Netinkamas žodis pagal reikšmę.
3 - Netinkamai perteikta frazės reikšmė.
4 - Šiek tiek pasislinkusios semantinės reikšmės.
5 - Pasislinkusios semantinės reikšmės, tačiau bendra monologo mintis išlaikyta.
6 - Neteisingai perteikta gramatinė forma.
7 - Šiek tiek pasislinkusios semantinės reikšmės.
8 - Keista sintaksė.KR3
Kim Rio-riong „Vandukis“

       - Už kiek Dongdžius Jus papirko? Aš irgi vėliau uždirbęs tiek pat pasiūlysiu. Todėl maldauju, padarykit jam galą. Nesvarbu, ar tai būtų mirtis nuo žaibo trenksmo, ar autoavarijos. Jis visą savaitę mums neduoda ramybės, o tik atėjęs sekmadienį čia meldžiasi. Ir atleisite jam? Neteisybė. Jeigu tokios bažnyčios taisyklės, tučtuojau jas pakeiskite. Tai neteisinga. Jei šią savaitę jo nenužudysite, aš vėl ateisiu. Šventojo ir Gailestingojo Dievo vardu meldžiu. Amen.

            - Atėjai, Seserie!

        Nerišli kalba, garbanoti plaukai, tamsi oda, gilūs dvigubi akies vokai - tikras Pietryčių Azijos gyventojas. Geriau jau neklausiu, iš kur jis atvyko. Šioje bažnyčioje lankausi jau trečią kartą ir kas kart1 jį sutinku. Vos pažvelgus2 į jį iškart išeinu. Nemokša... Kur girdėta į vyrus kreiptis seserimi. Jei ne Dongdžius, niekada čia neeičiau3.  

 

            - O varge, tu tik pažiūrėk kaip tos bjaurybės mokosi. Ar gi nesakiau nesimokyt? Vis vien pasauliui vadovaus tik pora išrinktųjų. Be jų, visi kiti atlieka tik populiacijos funkciją, kurią jūs jau įvykdėte.

           Dongdžius – banditų mokytojas, mano klasės auklėtojas... Pasak jo, jis neruošia banditų, mokiniai savaime jais tampa. Ką ir besakytum, jis vis tiek yra vadinamas banditų mokytoju.

            - Pažiūrėkit į Vandukį. Jo sudėjimas, karštas temperamentas, socialinė padėtis - viskas, ko reikia banditui. Net neatskirdamas „a“ nuo „b“ jis galės būti vienu iš geriausiu. Vanduki, tapęs banditu, neužmiršk manęs!

            Niekas nesijuokia iš Dogdžiaus pokštų, nes netinkamai nusijuokęs gali sulaukti keisto jo atsako. Tačiau atrodo, jog Dongdžius nelabai ką ir žino apie banditus. Juk banditams nerūpi jų mokytojai4. Jis turėtų būti dėkingas, jog nesu vienas iš jų.

        Keletas mane žinančių žmonių vadina mane mušeika. Tiesą pasakius, aš juo5 nesu. Norėdamas išvengti žmonių dėmesio, vengiu kovų. Tik tuos šunsnukius, kurie vadino mano tėvą nykštuku, sumušiau. Tai ne todėl, kad jį myliu. Dariau tai iš gėdos ir pykčio. Nesuprantu, ar jie šaiposi iš nykštuko – mano tėvo, ar iš manęs – jo sūnaus.

1 - Rašybos klaida.
2 - Čia turėtų būti dalyvis. Ne ta kalbos dalis.
3 - Rašybos klaida.
4 - Truputį pasislinkusios semantinės reikšmės.
5 - Gramatikos klaida.

Nariams

Naujienlaiškis