ŠV. JERONIMO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šv. Jeronimo premiją (toliau – premija) steigia Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (toliau - LLVS).

2.  Premija skiriama užsienio grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjui į lietuvių kalbą už profesionalius ir meniškus vertimus, už nuopelnus vertėjo profesijai, meniniam vertimui, meninio vertimo teorijai ir kritikai, vertėjų ugdymui.

3.  Premijos tikslas – pripažinti ir skatinti vertėjo kaip menininko darbą ir indėlį į Lietuvos kultūrą, literatūrą ir kalbą, kultūrų dialogą, pasaulio elitinės literatūros leidybą, kelti literatūros vertėjų profesijos prestižą.

4.  Laureatui įteikiama piniginė premija ir diplomas.

 

5.  Premija teikiama kiekvienų metų rugsėjo 30 dieną, minint Tarptautinę vertėjų – šv. Jeronimo – dieną.

II. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

6.  Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti vertėjai, leidyklos, asociacijos, švietimo įstaigos, valstybinės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

7.  Motyvuoti siūlymai pateikiami LLVS valdybai.

8.  Vertinimo komisiją (toliau – komisija) skiria LLVS valdyba. Komisija renka pirmininką paprasta balsų dauguma.

9.  Komisiją sudaro 5 nariai. Komisijoje negali dalyvauti tų metų nominantai.

10.  Komisija svarsto kandidatų veiklą, jų nuopelnus ir pagal šių nuostatų 2 punkte numatytus kriterijus išrenka laureatą. Rinkdama premijos laureatą komisija nebūtinai atsižvelgia į visus nuostatų 2 punkte išdėstytus kriterijus.

11.  Laureatas išrenkamas iki rugsėjo 10 d.

12.  Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama tik vieną kartą.

Nuostatai patvirtinti 2005 m. balandžio 19 d.

Nuostatai patikslinti 2014 m. birželio 12 d.

 

 

 

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2017 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis