2013 m. Šv.Jeronimo premijų laureatai

 

 LIETUVOS LITERATŪROS VERTĖJŲ SĄJUNGA
2013 m. rugsėjo 30 d. Taikomosios dailės muziejuje surengė

Tarptautinės vertėjų dienos šventę ir Šv. Jeronimo premijų įteikimo ceremoniją
 

Devintoji  Šv. Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą skirta
 
 
Povilui Gasiuliui
 
už ištikimybę amerikiečių literatūros meistrams Johnui Dos Passosui ir Kurtui Vonnegutui, už puikiai perteiktą originalą, individualizuotą įvairių socialinių sluoksnių kalbą, žargoną.


Šv. Jeronimo premiją Povilui Gasiuliui skyrė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos komisija (Pranas Bieliauskas, Diana Bučiūtė, dr. Rita Miliūnaitė, Jonė Ramunytė, Dalia Judita Vabalienė), atsižvelgusi ne tik į trejų pastarųjų metų vertimus (Kurt Vonnegut „Telaimina jus Dievas, pone Rouzvoteri, arba Perlai kiaulėms“, John Doss Passos „Manhatano stotis“), bet ir į didžiulį ankstesnį šio vertėjo indėlį supažindinant lietuvių skaitytoją su žymiausių užsienio literatūros meistrų kūryba.

Povilas Gasiulis buvo išrinktas 2012 metų Vertėjo krėslo premijos laureatu už John Dos Passos romano „Manhatano stotis“ vertimą (Vertėjo krėslą įteikė Lietuvių PEN centras ir LR kultūros ministerija).

 

Povilas Gasiulis gimė 1944 m. Medeiniuose, Utenos apskrityje. Gyvena Biržuose, kur daugelį metų dirbo pedagogo darbą, mokykloje dėstė anglų kalbą. Greta to bemaž per penkias        dešimtis metų (pirmasis vertimas – J.D. Salingerio „Rugiuose prie bedugnės“, Vaga 1966) vertėjas lietuviškai prakalbino tokius žymius autorius, kaip E. Hemingway‘us („Fiesta“, „Kam skambina varpai“), J. Joyce‘as („Dubliniečiai“, „Menininko jaunų dienų portretas“), K. Vonnegutas („Skerdykla Nr. 5“, „Čempionų pusryčiai“, etc.), J. Dos Passosas („Keturiasdešimt antroji paralelė“, „Manhatano stotis“) ir kt. Daugelis Povilo Gasiulio vertimų buvo leidžiami pakartotinai, kai kurie netgi ne vieną kartą (J.D. Salinger. „Rugiuose prie bedugnės“: per 1966-2008 m. – viso septyni leidimai).

 

 
Laudaciją skaitė Alis Balbierius
 
***
 
Aštuntoji Šv. Jeronimo premija lietuvių literatūros vertėjui į užsienio kalbą
 
Vertinimo komisija - vertėjai Rūta Jonynaitė, Georgijus Jefremovas, Aida Krilavičienė, Laima Masytė, LR kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Vilija Motiekienė - 2013 m. Šv. Jeronimo premiją skyrė
 
 
Mikhel Loodus
  
už meniškai ir profesionaliai išverstus lietuvių literatūros kūrinius, už ilgametį dėmesį, pasišventimą lietuvių literatūrai ir rūpestį jos sklaida Estijoje.

 Nuo pat 1960 m., kai Tartu universitete baigė estų kalbą ir literatūrą, Mihkelio Looduso veikla siejosi ne tik su knygomis, spausdintu žodžiu, bet ir su Lietuva bei lietuvių literatūra.
Savarankiškai išmokęs lietuvių kalbą, pirmąjį lietuvių literatūros vertimą Mihkelis Loodusas parengė dar 1956 m. Pradėjęs nuo Salomėjos Nėries poezijos ir Jono Biliūno apsakymo, per daugiau kaip penkis dešimtmečius jis išvertė įspūdingą gausybę lietuvių prozos, poezijos, dramos kūrinių. Mihkelio Looduso dėka Estijos skaitytojai pažino pamatinius lietuvių literatūros veikalus: Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“, Ievos Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimą“, Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metą“, Antano Škėmos „Baltą drobulę“, perskaitė daugybę iškilių lietuvių prozininkų knygų – Juozo Apučio, Romualdo Granausko, Ramūno Klimo, Vytauto Bubnio, Kazio Sajos, Mykolo Sluckio, Romualdo Lankausko, Raimondo Kašausko, Danieliaus Mušinsko, Sauliaus Šaltenio ir kitų. Tikras lietuvių poezijos žinovas ir mylėtojas, šis vertėjas estiškai prakalbino Kristijoną Donelaitį, Maironį, Janiną Degutytę, Juditą Vaičiūnaitę, Marcelijų Martinaitį, Justiną Marcinkevičių, Sigitą Gedą, Algimantą Baltakį. Maža to, jis išvertė visą pluoštą lietuviškos dramaturgijos – Juozo Grušo, Kazio Borutos, Justino Marcinkevičiaus, Raimundo Samulevičiaus, Kazio Sajos, Sigito Parulskio draminių kūrinių.
Lietuvos bičiulis Mihkelis Loodus yra parengęs nemažai straipsnių apie lietuvių menininkus – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Krisitijoną Donelaitį, Marcelijų Martinaitį, Justiną Marcinkevičių, – apie lietuvių ir estų literatūrinius ryšius, yra rašęs įvairiausiomis Lietuvos kultūros gyvenimo temomis, daugybę kartų kalbėjęs apie Lietuvą ir lietuvių literatūrą Estijos radijo ir televizijos laidose. Už nenuilstamas pastangas puoselėjant lietuvių ir estų kultūrų draugystę 2002 m. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
Mihkelis Loodusas, Estijos Rašytojų sąjungos narys nuo 1976 metų, 2010-aisiais įstojo į Lietuvos literatūros vertėjų sąjungą. LLVS internetinėje svetainėje pateikiamas įspūdingas šio darbštaus vertėjo darbų sąrašas.

Laudaciją skaitė ambasadorė Valvi Strikaitienė

* * *

Koncertavo

Arkadijus Gotesmanas (mušamieji), Eugenijus Kanevičius (gitara, kontrabosas)

ir Juozas Kuraitis (saksofonas)

* * *

Renginio akimirkos

Nuotraukoje: Alis Balbierius, Povilas Gasiulis, Diana Bučiūtė, Dalia Judita Vabalienė, Pranas Bieliauskas

 Nuotraukoje: Aida Krilavičienė, Georgijus Jefremovas, Rūta Jonynaitė, Laima Masytė

ambasadorė Valvi Strikaitienė

Arkadijus Gotesmanas

Eugenijus Kanevičius

Juozas Kuraitis

Nariams

Naujienlaiškis