Konkurso „Noriu versti 2013“ rezultatai

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga šeštą kartą iš eilės surengė meninio vertimo konkursą „Noriu versti“ ir kvietė jame dalyvauti tuos, kas nori išbandyti savo galimybes verčiant grožinės literatūros tekstą, bet dar nėra išvertę nė vienos grožinės ar humanitarinės literatūros knygos.

Konkurso tikslai – suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir pasitikrinti gebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Buvo galima rinktis 20 kalbų tekstus, iš viso užregistruota 160 vertimų: anglų (43), prancūzų (17), vokiečių (16), italų (10), portugalų (4), lotynų (4), naujosios graikų (1), senosios graikų (5), rusų (17), lenkų (12), latvių (3), slovėnų (1), nyderlandų (olandų) (0), norvegų (6), suomių (2), švedų (7), danų (2), turkų (3), japonų (5), hebrajų (2).

Pateiktų literatūros tekstų vertimus konkursui el. paštu buvo galima siųsti nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 4 d. 18 val. Atsiųsti vertimai lapkričio 7–25 d. buvo publikuojami greta originalo LLVS tinklalapyje www.llvs.lt, tad visi norintys galėjo diskutuoti, gauti savo vertimo įvertinimą, vertinti kitus, rinkti geriausius vertimus. Dalyvių vardai ir pavardės nėra žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui; vertimai pažymėti skaičiais.

Vertimus vertino ir ekspertai – patyrę vertėjai. Jų išvados paskelbtos LLVS tinklalapyje virš kiekvienos kalbos vertimų.

Laureatais skelbiame šiuos konkurso dalyvius:

NO6 – Aurelija Mockutė
LOT3, SGR4 – Dovilė Čitavičiūtė
VOK10 – Dalia Lorenz
EN16 – Kšištofas Kšivecas

Paskatinamųjų prizų nusipelnė:
SL1 – Rūta Venclovaitė
NGR1 – Adriana Giedrė Barkauskaitė
FR16 – Eglė Čepaitė
FR6 – Veronika Vasiljeva
VOK8 – Neringa Zenkevičiūtė
EN11 – Daiva Repečkaitė
PL1 – Jolanta Bylinska
IT7 – Eglė Deltuvaitė
IT8 – Danguolė Kotryna Kapkanaitė
HBR1 – Akvilė Grigoravičiūtė
RU14 – Lina Panceraitė

SVEIKINAME!

Baigiamojo renginio, kurio metu visiems išvardintiesiems dalyviams bus įteiktos LLVS atminimo dovanėlės ir diplomai, data ir vieta bus paskelbta netrukus.

KONKURSO TEKSTAI (EKSPERTŲ IŠVADOS, ORIGINALAI IR VERTIMAI):

Anglų>

Prancūzų>

Vokiečių>

Rusų>

Lenkų>

Latvių>

Italų>

Portugalų>

Lotynų>

Naujosios graikų>

Senosios graikų>

Slovėnų>

Olandų (nyderlandų)>

Norvegų>

Suomių>

Švedų>

Danų>

Turkų>

Japonų>

Hebrajų>

 


KONKURSO „Noriu versti 2013“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti asmenys, neišvertę nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos ir nepasirašę sutarties su jokia leidykla. Konkurso dalyvių amžius – iki 35 metų.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas neskirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų „Noriu versti“ laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
5. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų  publikuojamas LLVS tinklalapyje.
6. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc) dokumentu, rinkmenos pavadinimo ir formatavimo keisti negalima.

7. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
8. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
9. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
10. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
11. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>.
12. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu
llvs.konkursas.noriuversti@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
13. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
14. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
15. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
16. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
17. Į konkursą neįtraukiami vertimai, kuriuose šiurkščiai pažeidžiamos lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklės, kalbos kultūros normos.
18. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs bent vieną knygą arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
19. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
20. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
21. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

 

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis www.llvs.lt

 

Projektą remia LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas

 

 

Nariams

Naujienlaiškis