EUROPOS LITERATŪROS VERTĖJŲ ASOCIACIJŲ TARYBOS (CEATL) ASAMBLĖJA ZADARE

 

2012 m. gegužės 17-19 dienomis Zadaro universitete, Kroatijoje, vyko metinis CEATL visuotinis susirinkimas. Dauguma svarstytų klausimų buvo įprasti - tvirtinamas biudžetas, teikiamos ataiskaitos iš įvairių šalių. Iš nekasdienių reikalų - pasikeitė viena tarybos narė, Katariną Bednarovą iš Slovakijos pakeitė Ildiko Lorinszky iš Vengrijos. Taip pat priimtos dvi naujos sąjungos-narės: lenkų ir serbų. Italų literatūros vertėjų sąjunga anksčiau buvo bendra su rašytojais, o dabar atsiskyrė, tad formaliai taip pat buvo priimta iš naujo, bet iš tikrųjų jos atstovas Vincenzo Barca CEATL jau seniai pažįstamas.

Vienas iš svarbiausių klausimų susirinkime buvo artėjantis naujas Europos sąjungos biudžetinis periodas, kuriam rengiamos naujos kultūros paramos programos. Pagalbos su jomis paprašyta profesionalios ES projektų konsultantės, su kuria nutarta bendradarbiauti ir toliau, rengiant CEATL projektus vieniems ar su partneriais.

Iš konkrečių artimiausios ateities darbų paminėtini "Matomumo" darbo grupės sumanymai organizuoti trumpų filmukų konkursą ir išleisti elektroninį atviruką Šv. Jeronimo dienos proga (išsamiau apie tai bus papasakota atskirai), "Autoriaus teisių" darbo grupė planuoja rengti išsamią apklausą apie tai, kokios yra vertėjų autoriaus teisės skirtingose šalyse ir ar patys vertėjai jas žino ir supranta - čia reikės mūsų narių pagalbos, pildant klausimyną. "Mokymo ir rengimo" darbo grupė pristatė jau baigto tyrimo apibendrinimą, iš kurio matyti, kad Lietuvoje literatūros vertėjų lavinimo atžvilgiu padėtis viena iš prastesnių Europoje, tačiau tuo pačiu tai reiškia, kad turime sočiai gerų pavyzdžių, iš kurių galime semtis patirties ir idėjų. Man asmeniškai kaip tik tai ir atrodė svarbiausia ir įdomiausia: įvairiais klausimais ir iš paties CEATL, ir iš atskirų jo narių galima pasimokyti, kaip veikti mums patiems. Labai tikiuosi, kad bent kai kuriomis iš tų idėjų sugebėsime pasinaudoti.

Taip pat vyko minisimpoziumas ir viešas renginys, kurių tema buvo vertėjų ir redaktorių santykiai. Ta proga surinktos trumpos ataskaitos apie tai iš beveik visų CEATL šalių narių. Įdomu pastebėti, kad viena vertus, visos Europos vertėjams bendra didelė pagarba redaktoriaus profesijai, ir niekas nė neabejoja, kad redaktoriai būtini, kad mūsų darbas būtų atliktas gerai; kita vertus, minimos problemos visur buvo iš esmės panašios - per dideli leidyklų darbo tempai, neleidžiantys redaktoriams ir vertėjams bendradarbiauti pakankamai kruopščiai, redaktorių nenoras atsižvelgti į vertėjus ir sutikti, kad jų žodis būtų paskutinis, galiausiai - paprasčiausia nekompetencija ir įgūdžių stoka.

Kitais metais CEATL susitikimas planuojamas Vienoje, be to, ketinama truputį paankstinti jo datą ir renginį derinti prie Pasaulinės autoriaus teisių dienos balandžio 23 d.

 

Gabrielė Gailiūtė

Projektą remia Kultūros rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis