TARPTAUTINĖS VERTĖJŲ FEDERACIJOS TARYBOS SESIJA BUENOS AIRĖSE (2012)

Balandžio 22–24 d. Bienos Airėse vyko eilinė metinė Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) tarybos sesija, joje dalyvavo 14 iš 17 narių. Buvo aptartos įvairios temos: kaip pagerinti FIT leidinių lygį (leidžiamas informacinis leidinys Translatio ir labiau akademinio pobūdžio žurnalas Babel), kokią surengti FIT narių asociacijų apklausą, nario mokesčio nemokančių narių suspendavimas ir t.t. Aptarta, kaip rengti tarptautinį Vertėjų dienos plakato konkursą. Buvo tariamasi dėl bendradarbiavimo su vertimo biurais: kai kurios asociacijos linkusios suteikti teisę biurų organizacijoms tapti FIT narėmis, tačiau daugelis, ypač europiečiai, tam priešinasi, nes nors kai kurie interesai sutampa, daug kas ir skiriasi, kadangi bendrovės yra vertėjų darbo užsakovai.

Priimtos FIT premijų nuostatų pataisos. Per kiekvieną FIT kongresą (t.y. kas trejus metus) įteikiama keletas premijų: grožinės, negrožinės, vaikų literatūros vertėjams ir t.t.

Man asmeniškai skirtos dvi užduotys: (kartu su dar dviem nariais) iš viso pasaulio surinkti universitetų, kuriuose dėstomas vertimas, el. pašto adresus, kad būtų užmegzti kontaktai; (kartu su dar viena nare) stebėti FIT komitetų veiklą (per šią sesiją buvo patvirtintos naujos komitetų sudėtys).

Kadangi organizacija aprėpia visų sričių vertėjus, ne viskas ten mums aktualu. Bet viena iš svarbiausių FIT užduočių yra didinti vertėjo darbo matomumą, tai vis dėlto yra prestižinė organizacija, kai kuriose šalyse (pvz Europos, Amerikos) gerai vertinama. Mūsų sąjunga čia taip pat gali šiek tiek pasireklamuoti tarptautiniu mastu. Kovo mėn. žurnale Translatio paminėtas oficialus LLVS priėmimas į FIT, ateityje bus žinių apie mūsų renginius.

FIT svetainės adresas: fit-ift.org

Įspūdžiai iš Buenos Airių:

Buenos Airės – atokesnė Europos periferija

Vertėjų takai rašytojų Buenos Airėse

Laimantas Jonušys

FIT tarybos narys

Projektą remią Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Nariams

Naujienlaiškis