Meninio vertimo konkursas "Noriu versti"  2011

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga ketvirtą kartą surengė konkursą „Noriu versti“ ir kvietė dalyvauti visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos.

Konkurso tikslai - suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir sužinoti apie savo sugebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Buvo galima rinktis 23 kalbų tekstus, iš viso užregistruoti 248 vertimai: anglų (75), danų (1), estų (0), naujosios graikų (5), senosios graikų (5), hebrajų (0), islandų (3), ispanų (9), italų (14), kinų (4), korėjiečių (0), latvių (5), lenkų (7), lotynų (2), norvegų (3), olandų (nyderlandų) (3), prancūzų (16), rusų (39), slovėnų (6), suomių (1), švedų (3), turkų (5), vokiečių (42).

Dalyviai galėjo siųsti savo vertimus nuo 2011 m. spalio 6 d. iki spalio 26 d. 18 val.

Vertimus vertino ir ekspertai - patyrę vertėjai. Jų išvados skelbiamos virš vertimų.

 

Laureatais skelbiame šiuos konkurso dalyvius ir dalyves:

ISL1 - Roberta Šoparaitė
LOT2, SGR3 - Viktorija Staišiūnaitė
  RU21 - Povilas Sigitas Krivickas

Paskatinamųjų prizų nusipelnė:

DE41 - Laura Niedzviegienė
EN52, PL7 - Jolanta Sadauskaitė
KIN1 - Kristina Karvelyte
LAT3 - Viktorija Jonkutė
LAT5 - Ingrida Krutulytė
NOR1 - Indrė Dulevičiūtė
SLO3 - Gabija Kiaušaitė
TUR4 - Viktorija Levtrinskaja

SVEIKINAME!

Visiems išvardintiesiems ir išvardintosioms atiteko po LLVS atminimo dovanėlę ir diplomėlį, jie buvo įteikti lapkričio 22 d. prieš paskaitą-diskusiją "Vertimo skurdas ir spindesys" Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Slavų filologijos skaitykloje.

VERTIMAI IR EKSPERTŲ IŠVADOS

Anglų
Danų
Naujosios graikų
Senosios graikų
Islandų 
Ispanų
Italų
Kinų
Latvių
Lenkų 
Lotynų 
Norvegų 
Nyderlandų (olandų) 
Prancūzų
Rusų
Slovėnų
Suomių
Švedų 
Turkų
Vokiečių

________________

KONKURSO „Noriu versti“ 2011 TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis. Konkursas neskirtas užsienio kalbos žinioms tikrinti.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Organizatoriai gali atsisakyti priimti nebe pirmą kartą dalyvaujančiųjų šiame konkurse vertimus. Ankstesnių konkursų "Noriu versti" laimėtojai, laimėję ir šį konkursą, prizais nebeapdovanojami.
5. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų  publikuojamas LLVS tinklalapyje.
6. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono Nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc) dokumentu LLVS nustatyta forma, rinkmenos pavadinimo ir formatavimo keisti negalima. Ignoruojantys konkurso nuostatas bus ignoruojami.
7. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
8. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
9. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
10. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
11. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>
.
12. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvskonkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
13. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
14. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
15. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
16. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
17. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
18. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
19. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
20. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
21. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.


Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis www.llvs.lt

SĖKMĖS!
__________________

 

Projektą remia LR kultūros rėmimo fondas

Nariams

Naujienlaiškis