"Noriu versti" 2010. KINŲ k. vertimai

EKSPERTĖS IŠVADOS

Konkursui buvo parinkta ištrauka iš šiuolaikinio kinų autoriaus Wang Shuo apysakos „Wanzhu“. Wang Shuo kūryba pasižymi kandžiu, ironiškai žaismingu stiliumi bei šnekamajai artima kalba. Šio autoriaus kūriniai neretai pavadinami „chuliganiškąja“, „banditų“, „padugnių“ literatūra (kin. pizi wenxue), nes dažnas Wang Shuo personažas yra žodžio kišenėje neieškantis apsukruolis, bandantis kabintis į gyvenimą sparčiai kintančios pomaoistinės Kinijos visuomenės paribiuose.

Apysakos pavadinime minimi wanzhu yra būtent tokie personažai. Kadangi žodį wanzhu supa tirštas kultūrinis kontekstas, tinkamą pavadinimo vertimą rasti sudėtinga. Angliškoje literatūroje randame tris variantus: Masters of Mischief, The Operators, The Troubleshooters (pati apysaka į anglų kalbą nėra išversta). Ir KIN1 „Verteivos“, ir KIN2 „Išdaigininkai“ užkabina svarbius wanzhu atspalvius. Čia esama sąmoningo žodžių žaismo: wanzhu pirmasis elementas wan užrašomas kitu rašmeniu nei žodis „žaisti, žaidimas“, tačiau tariamas taip pat. Wanzhu yra žargonybė, Kultūrinės Revoliucijos laikais elitinio miesto jaunimo naudota įvardinti įgudusiems šelmysčių, eibių krėtėjams, meistriškiems „žaidėjams“, jaunimo autoritetams (daugiau apie tai galima pasiskaityti Yao Yusheng straipsnyje ‘The Elite Class Background of Wang Shuo and His Hooligan Characters‘, Modern China, 30: 4, 2004). Wan reiškia „žaidimą“ ne tik tiesiogine prasme: į wan gali būti suvedama praktiškai bet kokia veikla (tarkime, kitoje apysakoje Wang Shuo personažai kalba apie „žaidimą literatūra“), tad wanzhu yra tie, kurie sugeba „žaisti“, manipuliuoti viskuo, kas juos supa. Viena vertus, KIN2 „išdaigininkai“ sėkmingai pagauna „žaidimo“ aspektą. Kita vertus, galbūt „išdaigininkai“ – kiek per lengvas žodis nors ir komiškiems, bet iš tiesų gilias vidines dramas išgyvenantiems personažams. Perskaitę apysaką, sužinome, jog pagrindiniai veikėjai iš tiesų greičiau yra „verteivos“, gebantys pasinaudoti išlaisvėjusia ekonomine bei kultūrine situacija ir besigriebiantys itin išradingų būdų pragyventi. Tad, nors ginčytis galima ilgai, šia prasme KIN1 vertėjo(s) pasiūlytas pavadinimo variantas būtų per plauką tinkamesnis.

Abu vertėjai (-os) sėkmingai perkando ištraukos prasmę ir Wang Shuo stilių. Pagrindinis ištraukos „kabliukas“ buvo jau minėtoji nesuvaržyta, turtinga ir žodinga kalba, kuria pasižymi Wang Shuo kūriniai. Nors abu vertėjai (-os) stengėsi perteikti laisvą kalbą, KIN1 vertėjui (-ai) tai pasisekė geriau. Kita vertus, kai kuriose vietose KIN2 išlieka ištikimesnis (-ė) originalui nei KIN1. Deja, KIN2 vertimo autoriui (-ei) vertėjo atidžiau patikrinti vertimo skyrybą: ne viename sakinyje trūksta skyrybos ženklų (pvz. „sakai gyventi tai aš ir gyvensiu“; „Kuo daugiau šnekam tuo neįdomiau“ ir t.t.)...

Panagrinėkime kai kurias vertimų detales.

Šioje ištraukoje pas Ju Guaną (Yu Guan), vieną iš „verteivų/išdaigininkų“, įkūrusių bendrovę, perimančią įvairius klientų vargus ir nemalonias pareigas, ateina žmogus, įsitikinęs savo gyvenimo nuobodumu. Vyras apibūdinamas kaip cucuzhuangzhuang. Xiandai hanyu cidian („Šiuolaikinės kinų kalbos žodynas“) cuzhuang aiškina kaip cushi („stambus, didelis, tvirtas“) ir jianzhuang („tvirtas, sveikas“) junginį. KIN1 tvirtumą pabrėžia, prirašydama(s) sakinio gale „tikras raumenų kalnas“, bet iš esmės buvo galima apsieiti su pora žodžių (pavyzdžiui, „augalotas, tvirtas“).

Xinbuzaiyan pažodžiui reiškia „mintys ne čia“, tad KIN2 parinktas žodis „išsiblaškiusiai“ yra neblogas, tik daug geriau skambėtų „išsiblaškęs“. KIN1 atsiradęs „it aidas” pagyvina vertimą ir pabrėžia, jog Ju Guano atsakymas buvo nesąmoningas, „papūgiškas”. Galimas pakoreguotas vertimas: „išsiblaškęs it aidas atkartojo“.

Na zenme ban ya? Klausimo gale esantis ya – šnekamosios kalbos atributas, tad čia labai tinka KIN1 naudojamos sutrumpintos lietuviškos bendratys („Tai ką daryt”).

Wo bu xiang huo le – KIN2 interpretuoja „le“ kaip pokyčio dalelytę ir verčia „nebenoriu“ (su užuomina „anksčiau norėjau“). KIN1 pasirinko „le“ interpretuoti labiau kaip pabrėžimo dalelytę (verčia „nenoriu“, pridėdama(s) sakinio pradžioje „bet“). Abi interpretacijos galimos, nors KIN2 interpretacija įtikinamesnė – tik būtų užtekę sakinį išversti vienu vieninteliu žodžiu „nebenoriu“. KIN1 pasirenka shuo versti vaizdingesniu lietuvišku veiksmažodžiu „rėžė“, KIN2 palieka paprastą „pasakė“. KIN1 atveju kalbėtojo maniera jau yra vertėjo(s) interpretacija, tačiau per daug nuo originalo nenukrypstama, o lietuviškas vertimas įgyja spalvų.

Dunong „Šiuolaikinės kinų kalbos žodynas“ apibūdina kaip „nenutrūkstamai kalbėti sau pačiam, panosėje“. Iš esmės ir „vapėti“ (KIN1), ir „lementi“ (KIN2) yra galimi vertimo variantai, antra vertus, šie lietuviški žodžiai turi kalbėtojo kalbos netvirtumo atspalvį, o kiniškame tekste labiau pabrėžiamas tas pats jau aukščiau minėtas kalbėtojo nesusikaupimas, nesutelktas dėmesys, tad galima būtų versti „murmėti, burbėti“.

Wo fan le – dar viena sunkiai išverčiama pekiniška žargonybė, būdinga Wang Shuo personažų kalbai. KIN1: „visai nežinau, ko griebtis“. KIN2: „man nuobodu“. Fan iš tiesų turi nuobodumo reikšmę, tačiau ne tik ją: tai taip pat yra susierzinimas, nervinimasis. Tiesą sakant, čia, ko gero, visai tiktų kasdienėje lietuvių kalboje dažnai vartojamas „užkniso“.

KIN1 meijin pradžioje vertė „nuobodu“, toliau tekste – jau „neįdomu“. Kaip ir fan le, meijin yra dažnai šnekamojoje kalboje pasitaikanti frazė, tad jos vertimą visame tekste būtų gerai išlaikyti tokį patį, kaip padaryta KIN2 vertime.

Xiangqi – KIN1 verčia šaškėmis, KIN2 – šachmatais. Šiuo atveju kaip pavadinsi – nepagadinsi, mat tai yra specifinis kiniškas stalo žaidimas, kurį žaidžiant lenta stumdomi žaidimo kauliukai.

Yue shuo yue meijin – KIN1 „Tavo pasiūlymai vienas už kitą nuobodesni“; KIN2 „Kuo daugiau šnekam tuo neįdomiau“. Žinoma, nesant aiškaus veiksnio, shuo čia galima versti ir vienaskaitos antruoju, ir daugiskaitos pirmuoju asmeniu. Visgi KIN1 vertimas įtikinamesnis, net jei ir mažiau pažodinis, nes „dičkis“ (puikiai parinktas vaizdingas žodis) šitaip atsikerta į Ju Guano išsakytus pasiūlymus. Mažiau pažodinis ir KIN1 antrosios sakinio dalies vertimas: „Žinai tik tai, ką daro visi“. KIN2 tą patį verčia šitaip: „tu irgi tegali pasiūlyti šias banalybes”. Originalo žodis sutao reiškia nusibodusią nusistovėjusią elgesio normą, tad „banalybės“ nors ir ne visiškai atitinka originalą, bet yra pakankamai arti jo. „Tai, ką daro visi“ – vertimas skambesnis, tačiau dingsta nusibodimo atspalvis.

 „Eit dirbt savanoriu“ (KIN1) ir „užsiimti savanorišku darbu“ (KIN2) – lietuviškai galime pasakyti ir paprasčiau: „savanoriauti“.

Wo ye bu shi shenxian: KIN2 liko arčiau originalo ir išvertė „Aš irgi nesu nemirtingasis“. Tiesa, ye čia neverčiamas „irgi“, jis daugiau atlieka stiprinamąją funkciją, kažką panašaus į lietuviško „gi“ vaidmenį. KIN1 pasirinko laisviau interpretuoti tekstą: „Bet aš nedarau stebuklų“. Tekstas taip tampa sklandesnis, kita vertus, stebuklų darymas ir buvimas nemirtinguoju (shenxian; po ilgų pratybų kitą egzistencinę būseną pasiekusiu žmogumi) – ne visai tas pats. Galima pateisinti ir KIN1, ir KIN2 pasirinkimą: „nemirtingasis“ – arčiau originalo, kita vertus, nesant išnašų ir paaiškinimų, su Kinijos kultūra nesusipažinusiam žmogui gali būti neaišku, kas turima omenyje; „nedarau stebuklų“ – nuo originalo tolėliau, tačiau skamba sklandžiau, taip pat gražiai sukimba su tolesne sakinio dalimi („...ir Amerikos vizų nedalinu“).

Yilai gali reikšti ir „priklauso nuo“ (KIN2), ir „susijusi su“ (KIN1). Originalo frazė yra aliuzija į skambius politinius socialinius šūkius – pamokymus. Galimi vertimo variantai: „Asmeninė laimė turi žengti koja kojon su visuomenės gerove“; „Asmeninė laimė neatsiejama nuo visuomenės pažangos“.

Ting you jing: KIN1 pasirinkimas versti vieninteliu žodžiu labai” pasiteisina. Taip būtų buvę galima padaryti ir su KIN2: „Ir dar kaip“.

Apibendrinant, KIN1 vertimas, kaip pastebėjo ir komentatoriai, literatūriškesnis. Nors kai kur KIN1 galėjo likti ir arčiau originalo, tačiau daugelį vertėjo(s) meninių interpretacijų atperka vertimo sklandumas ir žodingumas, pagautas ir sėkmingai perteiktas originalo stilius – tokį tekstą vienas malonumas skaityti, tad vertėja(s) verta(s) laureato (-ės) vardo.

Barbora Drąsutytė
Vilniaus universiteto Orientalistikos centras

__________________________________

ORIGINALAS

王朔 《顽主》              (节选)
 
“活着没劲。”
一个粗粗壮壮的汉子坐在于观办公桌对面沮丧地说。
“活着没劲。”于观心不在焉地附和说。
“那怎么办呀?”
“有什么办法?没劲也得活着呀。”于观抬起头。
“我不想活了。”汉子盯着于观说。

“别别,别不想活。”于观嘟哝着劝道,“好死不如赖活着。”

“那好,你让活那我就活。你给我找点事儿干,我烦了。”

“会玩牌吗?咱俩玩牌吧?”于观提议。
“没劲。”汉子摇摇头。
“那下象棋?”
“更没劲。”
“去公园?划船?看电影?”

“越说越没劲。”汉子来了气,“你也就是这些俗套儿。”

“那你说干什么?干什么我都陪着你。”
“跳楼你也陪着——我要你陪干吗?你也不是女的。”

“哦,我们这儿不给人拉皮条。有专门干这事的地方——婚姻介绍所。你要空闲时间太多,可以练练书法,欣赏欣赏音乐或者义务劳动。”

“见你的鬼,闹了半天我花两毛钱挂号你就给我出这些主意,这不是蒙人吗?”

“我也不是神仙,也不是美国大使馆管签证的,个人的幸福要依赖社会的进步,沉住气。” “你觉着你活着有劲吗?”汉子目光灼灼地问。

于观看看汉子,看不出他是不是在挑衅。
“挺有劲。”
“我觉得你没劲,你这人特没劲,没劲得我都不想抽你了。”
 

(Wang Shuo, „Wan zhu”, iš Wang Shuo wen ji 4, (Beijing: Huayi chubanshe, 1992 [1987]), 5-6)

VERTIMAI

 KIN1

Wang Shuo „Verteivos“ (ištrauka)

– Nuobodu gyvent, – prislėgtu balsu išspaudė aukštas stambus vyras, įsitaisęs priešais Ju Guano rašomąjį stalą, tikras raumenų kalnas.
– Nuobodu gyvent, – it aidas atkartojo Ju Guanas nė nesusimąstęs.
– Tai ką daryt?
– O ką bedarysi. Kad ir nuobodu, gyvent reikia, – pakėlė galvą Ju Guanas.
– Bet aš nenoriu, – rėžė galiūnas, įbedęs akis į pašnekovą.
– Ne ne, tik jau negalvokit šitaip, – suvapėjo Ju Guanas ir pamokė: – Verčiau prastai gyvent nei gražiai mirt.
– Na gerai, liepi man gyvent, tai gyvensiu. Tik rask, kuo man užsiimt, nes visai nežinau, ko griebtis.
– Mokat kortuot? Suloškim, – pasiūlė Ju Guanas.
– Neįdomu, – papurtė galvą galiūnas.
– Tai sumeskim šaškių partiją.
– Dar neįdomiau.
– Eime į parką? Pasiirstyt valtimi? O gal į kiną?
– Tavo pasiūlymai vienas už kitą nuobodesni, – ėmė niršti dičkis. – Žinai tik tai, ką daro visi.
– Tai pats ką nors pasiūlykit! Kad ir ką sugalvotumėt, palaikysiu jums kompaniją.
– Jeigu šoksiu pro langą, šoksi kartu?.. Ir kurių galų man tavo kompanija? Juk tu ne mergina.
– O, sąvadavimu mes neužsiimame. Tam yra specialių įstaigų, tarkim... Pažinčių agentūros. Jeigu turit marias laisvo laiko, galit užsiimt kaligrafija, klausytis muzikos arba eit dirbt savanoriu.
– Velniai tave rautų! Sugaišau pusę dienos, išleidau registracijai du mao, o tu tik tiek tegali pasiūlyt? Juk tai žmonių mulkinimas!
– Bet aš nedarau stebuklų ir Amerikos vizų nedalinu. Asmeninė laimė turi būt susijusi su visuomenės gerove, nurimkit.
– Manai, tavo gyvenimas nuostabus? – sužibo galiūno akys.
Ju Guanas nužvelgė vyrą. Nesuprasi, ar jis provokuoja.
– Labai.
– Man atrodo, kad nuobodus. Tu pats siaubingai nuobodus. Toks nuobodus, kad net nesinori tau užvožt.

KIN2

Wang Shuo „Išdaigininkai“ (Wanzhu) (Ištrauka)

- Gyventi neįdomu, - labai liūdnai pasakė stambus ir stiprus vyras sėdintis priešais Ju Guano darbo stalą.
- Gyventi neįdomu, - išsiblaškiusiai atkartojo Ju Guanas.
- Tai ką daryti?
- O ką čia padarysi? Neįdomu, bet gyventi vis tiek reikia, - pakėlė galvą Ju Guanas.
- Aš nebenoriu gyventi, - pasakė vyras spoksodamas į Ju Guaną.
- Ne ne, negalvok taip, - išlemeno patarimą Ju Guanas: - Geriau blogai gyventi nei gerai numirti.
- Na gerai, sakai gyventi tai aš ir gyvensiu. Surask man kuo užsiimti, man nuobodu.
- Moki žaisti kortomis? Gal sužaiskime? - pasiūlė Ju Guanas.
- Neįdomu, - papurtė galvą vyras.
- O šachmatais?
- Dar neįdomiau.
- Einam į parką? Paplaukiokim valtimi? Pažiūrėkim filmą?
- Kuo daugiau šnekam tuo neįdomiau, - vyras pyktelėjo, - tu irgi tegali pasiūlyti šias banalybes.
- Na tai tu pasakyk ką veikti? Kas tai bebūtų aš lydėsiu tave.
- Nuo stogo irgi kartu šoksi – kam man reikia tavo lydėjimo? Tu juk nesi moteris.
- Ai, mes čia savadavimo paslaugų neteikiame. Yra vietų kur specialiai tuo užsiima – vedybinių pažinčių biure. Jei turi pernelyg daug laisvo laiko, tai gali mokytis kaligrafijos, gėrėtis muzika arba užsiimti savanorišku darbu.
- Eik po velnių, tiek prišnekėjome, už registraciją sumokėjau du mao, o tu tik tai tegali pasiūlyti, ar tu nemulkini manęs?
- Aš irgi nesu nemirtingasis, taip pat nesu Amerikos ambasados darbuotojas išduodantis vizas, asmens laimė priklauso nuo visuomenės pažangos, nusiramink.
- Manai, kad tau įdomu gyventi? - paklausė spindinčiu žvilgsniu vyras.
Ju Guanas pažiūrėjo į vyrą, bet nesuprato provokacija tai ar ne:
- Ir dar kaip įdomu.
- Aš manau, kad tu neįdomus. Tu žmogau toks neįdomus, kad aš tau net užtvoti nenoriu.

Nariams

Naujienlaiškis