MENINIO VERTIMO KONKURSAS „Noriu versti“ 2010

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2010 m. spalio 4-26 d. trečiąsyk kvietė visus, dar neišvertusius nė vienos grožinės knygos, dalyvauti meninio vertimo konkurse.
Konkurso tikslai - suteikti galimybę svajojantiems apie literatūros vertėjo profesiją išmėginti jėgas ir sužinoti apie savo sugebėjimus; ieškoti naujų talentų, skatinti diskusijas apie meninį vertimą, ugdyti vertimo kokybės sampratą.

Dalyviai (-ės) galėjo rinktis 22 kalbų tekstus. Konkurse dalyvavo 93 anglų, 2 baltarusių, 2 danų, 2 estų, 2 graikų, 13 italų, 3 islandų, 4 japonų, 2 kinų, 0 korėjiečių, 9 lenkų, 5 latvių, 2 lotynų, 4 norvegų, 2 olandų (nyderlandų), 15 prancūzų, 37 rusų, 1 slovėnų, 5 suomių, 5 švedų, 10 turkų, 17 vokiečių k. vertimai (iš viso 236).

Nuo spalio 28 d. iki lapkričio 12 d. vertimai kartu su originalais buvo publikuojami LLVS tinklalapyje, visi galėjo apie juos diskutuoti, rinkti geriausius vertimus.

Lapkričio 13 d. paskelbtos ekspertų išvados.

 

Laureatais skelbiame šiuos konkurso dalyvius ir dalyves:

 

FR6 - Daiva Bradaitytė
JAP2 - Andrius Juozeliūnas
KIN1 - Ieva Driukienė
LAT5 - Dovilė Petrauskaitė
RU3 – Mikas Trečiokas
RU36 -  Lina Adomaitienė

 

Paskatinamųjų prizų nusipelnė:

 

DE14 - Audronė Jonikienė
EN87 - Viktorija Staišiūnaitė
ISL3 - Neli Traškevičiūtė
IT12 - Rūta Gedminienė
LOT1 – Raminta Važgėlaitė
LOT2 - Viktorija Staišiūnaitė

NOR3 - Renata Kochančikaitė
ŠVE1 - Lukrecija Bielskytė
TUR8 - Akvilė Markauskaitė 

SVEIKINAME!

Visiems išvardintiesiems ir išvardintosioms atiteko po LLVS atminimo dovanėlę ir diplomėlį.
Prizai įteikti lapkričio 16 d. 18 val. Mokytojų namų Svetainėje.

Tikimės, kad šis konkursas leido bent truputėlį paragauti vertėjo duonos ir daugiau sužinoti apie savo galimybes ir vertimo meną.

Rimtai susidomėjusiems ir norintiems daugiau išmokti siūlome paskaityti straipsnį "Pradedantiesiems" >>, skaityti publikacijas "Vertimo kritikos archyve" >>, dalyvauti LLVS tobulinimosi seminaruose (apie juos būna skelbiama "Naujienose").

 

Dėkojame už dalyvavimą ir linkime sėkmės!

_________

KONKURSO „Noriu versti“ TAISYKLĖS

1. Konkurse gali dalyvauti dar nė vienos grožinės ir humanitarinės literatūros knygos neišvertę ir sutarties su jokia leidykla nepasirašę asmenys. Konkurso dalyvių amžius neribojamas.
2. Vertimai privalo būti atlikti savarankiškai ir neredaguoti kitų asmenų. Galima naudotis žodynais ir kitomis informacijos priemonėmis.
3. Vienas asmuo gali atsiųsti kelių kalbų tekstų vertimus, tačiau atskirais el. laiškais.
4. Konkurso dalyvis, registruodamasis ir atsiųsdamas vertimą, automatiškai sutinka, kad jo vertimas būtų anonimiškai (t.y. pažymėtas tik numeriu) publikuojamas LLVS tinklalapyje.
5. Konkurso dalyviai, siųsdami vertimą organizatoriui, el. laišką turi pasirašyti tikrais vardu ir pavarde, taip pat nurodyti el. pašto adresą, telefono Nr., miestą, kuriame šiuo metu gyvena, dalyvavimo konkurse tikslą. El. laiške privaloma parašyti, kurios kalbos teksto vertimas siunčiamas. Pageidautina, bet neprivaloma ir kita informacija apie dalyvį: jo amžius, specialybė, užsiėmimas (darbas/ mokslas), kur mokėsi užsienio kalbos (-ų). Vertimas turi būti atsiųstas Word (doc) dokumentu LLVS nustatyta forma, rinkmenos pavadinimo ir formatavimo keisti negalima. Ignoruojantys konkurso nuostatas bus ignoruojami.
6. Organizatorius, el. paštu gavęs vertimą, jo autoriui nusiunčia patvirtinimą ir dalyvio numerį. Numeris suteikiamas chronologine tvarka.
7. Dalyvių vardai ir pavardės nebus žinomi nei publikai, nei ekspertams, tik organizatoriui.
8. Kol vertimai skelbiami ir vyksta jų aptarimas tinklalapyje, jų autoriai negali viešai atskleisti savo tapatybės.
9. Komentuoti vertimus gali kiekvienas. Nekultūringi, konkursui kenkiantys bei dalyvius klaidinantys komentarai trinami.
10. Vertimo kokybė vertinama lyginant jį su originalu ir tikrinant, ar vertimas atitinka originalo turinį bei formą ir ar tam suteikta tinkama lietuviška išraiška.
Vertinimo gairės >>.
11. Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš konkurso, kreipdamasis į organizatorių el. paštu llvskonkursas@gmail.com. Tokiu atveju vertimas šalinamas iš konkurso tinklalapio.
12. Ekspertų išvados skelbiamos LLVS tinklalapyje. Individualių recenzijų kiekvienam dalyviui pateikti LLVS neįsipareigoja.
13. Jeigu keli tos pačios kalbos teksto vertimai bus vienodai geros kokybės, gali būti skelbiami daugiau nei vienas laureatas.
14. Jeigu nė vienas kurios nors kalbos teksto vertimas nebus pakankamai geros kokybės, laureatas renkamas nebus.
15. Konkurso laureatai niekuo neįpareigojami.
16. Itin prasti vertimai į konkursą neįtraukiami.
17. Jeigu paaiškės, kad geriausio vertimo autorius jau yra išvertęs bent knygą arba konkurso tekstą išvertė padedamas kitų asmenų, jis neteks laureato vardo.
18. Organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.
19. LLVS pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti taisykles. Apie pakeitimus bus skelbiama LLVS svetainėje, pakeitimai įsigalios nuo paskelbimo dienos.
20. Kopijuoti ir kitur skelbti ar kitaip panaudoti konkurso tekstus – tiek originalus, tiek vertimus – draudžiama.

Vienintelis tikras informacijos apie konkursą šaltinis – Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapis
www.llvs.lt

 

Rėmėjas: LR kultūros rėmimo fondas

 

 

Nariams

Naujienlaiškis