POPULIARIAUSIŲJŲ DEŠIMTUKAI PAGAL 2009 m. KNYGŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE

POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO AUTORIŲ GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGOS

1. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Staugiantys vienatvės šunys“ (2074 kartai)
2. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Svetima kaukė“ (1957 kartai)
3. Dan Brown (Vertėja I.Žakevičienė) „Da Vinčio kodas“ (1873 kartai)
4. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Pomirtinis portretas“ (1822 kartai)
5. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Miesto tarifas“ (1764 kartai)
6. Burgess Malvin. (Vertėjas A.Patiomkinas) „Heroinas“ (1750 kartų)
7. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Rekviem“ (1637 kartai)
8. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis) „Už viską reikia mokėti“ (1574 kartai)
9. Picoult Jodi. (Vertėja I.Buivydaitė-Kupčinskienė) „Dešimtas ratas“ (1562 kartai)
10. Aleksandra Marinina. (Vertėjas J.Gimberis). „Netrukdykite budeliui". (1559 kartai)

UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS VERTĖJAI, kurių verstos knygos 2009 m. bibliotekose buvo skaitomos daugiausia

1. Četrauskas Teodoras (34540 kartai)
2. Bareišienė Laima (32624 kartai)
3. Žalytė Danguolė (29442 kartai)
4. Marys Zita (29070 kartai)
5. Gimberis Jurgis (25814 kartai)
6. Čeponis Jonas (25078 kartai)
7. Žakevičienė Indrė (17594 kartai)
8. Morkūnienė Asta (17023 kartai)
9. Petrukaitis Vytautas (16901 kartai)
10. Čepliejus Virgilijus (15929 kartai)

 

Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose paskirstymo ir išmokėjimo sistema Lietuvoje sukurta bei įgyvendinama remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 16 str. 3 d., Autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose mokėjimo tvarkos aprašu (patvirtintu 2007 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 905) ir Kultūros ministerijos ir LATGA-A‘os sutartimi dėl autorinio atlyginimo paskirstymo ir išmokėjimo autoriams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose. Iš valstybės biudžeto autoriniams atlyginimams už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose paskirstyti ir išmokėti už 2009 metus buvo skirta 321500 litų suma.

2009 m. duomenys apie knygų panaudą buvo renkami iš 60 Lietuvos bibliotekų, kuriose yra pilnai įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema). Surinkti duomenys atskleidžia, kad 2009 m. autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą skirstyme dalyvavo 960 autorių, kurie pateikė paraiškas LATGA-A‘i (iš jų 545 knygų tekstų autoriai, 307 vertėjai, 108 iliustratoriai ir knygų dailininkai). Autorinis atlyginimas buvo paskirstytas 929 autoriams už 10813 kūrinius. Per 2009 m. LATGA-A‘os duomenų bazėje užregistruoti 72 nauji autoriai ir 1136 nauji kūriniai.

LATGA-A informacija
_____________________

Ištrauka iš LATGA-A 2010 m. metinės ataskaitos

KŪRINIŲ PANAUDOS IR REPROGRAFINIO ATGAMINIMO SKYRIUS
KNYGŲ PANAUDA

Autorinio atlyginimo mažėjimas

Kasmet mažėja skiriamas autorinis atlyginimas už knygų panaudą. 2009 m. Lietuvos Kultūros ministerija skyrė autoriams 321 500 Lt1 autorinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose. Tai net 346 500 Lt mažiau nei 2008 metais, kai buvo skirta 668 000 Lt autorinio atlyginimo.

Šis sumažėjimas ženkliai atsispindi kiekvieno autoriaus sumažėjusiuose atlyginimuose. Jau numatyta, kad už 2010 metus bus skirta dar mažesnė suma. Autorių skaičius kasmet išauga, tuo tarpu autorinis atlyginimas mažėja.

Knygų panaudos tvarkos apraše yra numatyta, jog autoriniam atlyginimui už panaudą mokėti yra skiriama 10 procentų Kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, kuriuos valstybė skiria bibliotekoms knygoms įsigyti. Todėl kol mažės skiriamos lėšos bibliotekų knygų komplektavimui, tol mažės ir skiriama suma knygų panaudai.

Kasmet didėja paskirstyme dalyvaujančių autorių ir kūrinių skaičius

Per 2009 metus užregistruoti 72 nauji autoriai, 1136 nauji kūriniai. 2009 metų autorinio atlyginimo už knygų panaudą paskirstyme dalyvavo 960 autoriai, kurie pateikė paraiškas LATGA-A. Autorinis atlyginimas buvo paskirstytas 929 autoriams (31 autorių knygos nebuvo paimtos skaityti nei vieno karto) už 10813 kūrinius.

Didesnė autorinio atlyginimo dalis atitenka vertėjams

Pagal naująjį tvarkos aprašą pakeistas autorinio atlyginimo paskirstymo principas originalo autoriui ir vertėjui, bet vis dar didesnė dalis (59%) autorinio atlyginimo atitenka būtent vertėjams. Tai leidžia daryti išvadą, jog verstinė literatūra yra populiaresnė skaitytojų tarpe.

Už 2009 metus autoriams paskirstyta 289 350 Lt

Visa 289 350 Lt autorinio atlyginimo suma autoriams buvo paskirstyta taip: knygų tekstų autoriams paskirstyta 97 979,90 Lt (2008 m. 213 458,95 Lt), vertėjams 172 227,36 Lt (2008 m. 354 276,09 Lt), iliustratoriams 19 142,74 Lt (2008 m. 33 464,96 Lt).

Problemos

Opiausia problema ta, kad skiriama autorinio atlyginimo už knygų panaudą suma kasmet mažėja. Kažin ar galime kalbėti apie tinkamą, deramą ir teisingą atlyginimą autoriams, kai autoriui tenkanti suma už vieną knygos išdavimą nesiekia net 50 centų. Lyginant su paskirstymu už 2008 metus, suma už vieną išduotį žymiai sumažėjo.

Siekiant skatinti nacionalinės literatūros kūrybą būtina didinti skiriamą autorinio atlyginimo sumą, o ne ją kasmet mažinti.
_____________

1 Pagal sutartį su LRKM administravimo sąnaudoms padengti skiriama 10% nuo skiriamos autorinio atlyginimo sumos.

________________________________________

Nuorodos:

2009 m. Lietuvos spaudos statistika

2008 m. Lietuvos spaudos statistika

Populiariausios verstinės knygos bibliotekose 2008 m.

2007 m. Lietuvos knygų statistika

Populiariausios verstinės knygos bibliotekose 2007 m.

2006 m. Lietuvos spaudos statistika

Populiariausios verstinės knygos bibliotekose 2006 m.

Vyksta apklausa

Balsuokite už vertingiausią 2017 m. verstinę knygą!

Dalyvauti apklausoje

Apklausų sąrašas

Nariams

Naujienlaiškis